Съдържание:
Бр.5-6, Май-Юни 2007
ИЗБОРИ:
Димитър Денков - ИЗ­БО­РИ­ТЕ ЗА ЕВ­РО­ПАР­ЛА­МЕНТ И СИМ­П­ТО­МИ­ТЕ НА ПО­ЛИ­ТИ­ЧЕС­КА АПА­ТИЯ
ЛИЧНОСТИ:
Иг­на­сио Ра­мо­не: - “ИЗБРАХ ДА БЪДА АДВОКАТ НА ДЯВОЛА”
ГЛОБУС:
Ан­на Ди­мит­ро­ва - ПРЕЗИДЕНТСКИ ИЗБОРИ, КОИТО ПРОМЕНИХА ПОЛИТИКАТА ВЪВ ФРАНЦИЯ
Еди Фу­жие - ФРАНЦИЯ - “ЛЯВ” ДЕБАТ,“ДЕСЕН” ИЗБОР (интервю)
Иван Аладжов - ГОЛЯМАТА СЕДМОРКА - ДВИГАТЕЛЯТ НА КОМЕРСИАЛНАТА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Ел­мар Ал­т­фа­тер - КРА­ЯТ НА КА­ПИ­ТА­ЛИЗ­МА (Ед­на ра­ди­кал­на кри­ти­ка на сис­те­ма­та)
Пол Ин­г­линг - ПРО­ВАЛ НА ГЕ­НЕ­РА­ЛИ­ТЕ­ТА
То­дор Ра­дев - СО­ЦИ­А­ЛИЗ­МЪТ С ВСЕ ПО-КИ­ТАЙС­КИ ХА­РАК­ТЕ­РИС­ТИ­КИ
брой 5 2010

Архив "Ново Време"
ГЛОБУС:
Ни­на Хрис­то­ва - СТУ­ДЕ­НА­ТА ВОЙ­НА И ГО­ЛЯ­МО­ТО РАЗ­М­РА­ЗЯ­ВА­НЕ, ПОГ­ЛЕД­НА­ТИ ОТ РИМ
ОБЩЕСТВО:
Ва­сил Мо­мов - МА­НИ­ПУ­ЛА­ТИВ­НО­ТО СЛО­ВО - ПОТ­РЕБ­НОСТ И ИЗ­КУ­ШЕ­НИЕ НА ПО­ЛИ­ТИ­ЦИ­ТЕ
Нисим Ала­джем - ПАТРИОТИЗЪМ - НАЦИОНАЛИЗЪМ - ШОВИНИЗЪМ
ИКОНОМИКА:
Йо­сиф Ав­ра­мов - БСП ЗА ДАНЪЦИТЕ, МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС (Приоритетите на управляващата партия до края на мандата)
ЛЕВИЦА:
Маруся Любчева - ЕВРОПА МОЖЕ ДА НИ ПОМОГНЕ
ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:
Ис­к­ра Ба­е­ва - СО­ЦИ­А­ЛИС­ТИ­ЧЕС­КА­ТА МО­ДЕР­НИ­ЗА­ЦИЯ В БЪЛ­ГА­РИЯ - ПЛЮ­СО­ВЕ И МИ­НУ­СИ
КУЛТУРА:
Ог­нян Стам­бо­ли­ев - НО­БЕЛ СРЕЩУ НО­БЕЛ
ХРОНИКА:
Христо Христов - За ак­ци­за на до­маш­на­та шльо­ко­ви­ца, Вальо Топ­ло­то,Митьо Очи­те,кме­та-ге­не­рал, пен­си­о­нер­с­ки­те ми­тин­ги, су­ша­та и ки­ша­та или... КАК СЕ ПРАВЯТ ЕВРОИЗБОРИ ПО НАШЕНСКИ
Абонирайте се за "Ново Време"

Срещу абонамент от 30 лв. получавате пълен достъп до електронния архив на списание "Ново време" от 2002 г. насам за срок от една година.
 

  Тази и други книжки на сп. "Ново време"могат да бъдат закупени в книжарница „Нисим“ на бул. „Васил Левски“ №59 и в „Български книжици“ (градинката „Кристал“) в София.

Абонамент 
в "Български пощи", кат. № 1519

За достъп до електронния архив:
потребителско име: novovreme
парола: blagoev

 
Срещу 2,40 лв. можете да закупите през интернет отделен брой на списанието. Необходима е регистрация в сайта.

Избор на редактора:
Корнелия Нинова - СЪДБАТА НА БСП И НА СТРАНАТА НИ Е ВЪВ ВАШИ РЪЦЕ
Георги Пирински - ЕДИН ОПИТ ЗА ОБЕКТИВНА ОЦЕНКА НА РОЛЯТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА КРЪГЛА МАСА И НА ИЗБОРИТЕ ПРЕЗ 1990 Г.
БСП - ПРИЗОВАВАМЕ ЗА КАТЕГОРИЧНО ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ НА ОПИТА ЗА КОНСТИТУЦИОННА ПОДМЯНА - Становище за политическата ситуация в страната и предложението за свикване на Велико народно събрание
Апел на 74 членове на НС на БСП - ОТХВЪРЛЯМЕ ВСЯКАКВИ ПОЛИТИЧЕСКИ СДЕЛКИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА НОВ КАБИНЕТ В ТОЗИ ПАРЛАМЕНТ
Янаки Стоилов - ПОГЛЕД КЪМ ИЗБОРИТЕ ЗА VII ВЕЛИКО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
Клуб за леви идеи „Георги Кирков“ в Казанлък - 129 Г. БСП – ОТ ТУК НАКЪДЕ?
Валери Жаблянов - ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ГАРАНТ ЗА ИДЕЙНИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИЯ ДИАЛОГ В ПАРТИЯТА, ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА
Георги Пирински - БУЗЛУДЖА - НЕИЗМЕННИЯТ ОРИЕНТИР
Анжел Вагенщайн - „КОМУНИЗМЪТ Е МЕЛОДИЯ, ТЯ ОСТАВА, ДОРИ ДА БЪРКАМЕ ТЕКСТА“ - интервю
Ваня Григорова - НАШ’ТА СИСТЕМА 10-10-10. ВРЕМЕ Е ДАНЪЧНИЯТ ЕКСПЕРИМЕНТ ДА ПРИКЛЮЧИ
Велиана Христова - 138 „АЗ ИСКАМ ДА ОТРЕЖА ГЛАВАТА НА РЕФОРМАТА, ВИЕ МЕ КАРАТЕ ДА Ѝ ПРАВЯ ФРИЗУРА“ - Сто години от рождението на академик Евгени Матеев
Георги Пирински - КАПИТАЛИЗЪМ, СОЦИАЛИЗЪМ, УПРАВЛЕНИЕ
Георги Тодоров - САМО АКО СПЕЧЕЛИМ ДОВЕРИЕ, ЩЕ МОЖЕМ ДА ИЗПЪЛНЯВАМЕ НАШАТА ПРОГРАМА
Сашо Лозанов - GLORIA VICTIS! СЛАВА НА ПОБЕДЕНИТЕ!
Кирил Добрев - БСП – ОБЕДИНЕНИЕ, ПРЕДВИДИМОСТ, ОТГОВОРНОСТ
Красимир Янков - ДА БЪДЕМ УМНИ, ОТКРОВЕНИ И ЧЕСТНИ С НАРОДА СИ
Жана Цонева - КАПИТАЛИЗМЪТ КАТО МЕЖДИНЕН ГОСТОПРИЕМНИК: СОЦИАЛНА ЕКОЛОГИЯ НА НОВИТЕ ВИРУСИ
Пол Хавиланд - ГЛАДСТОН – ЕДИН БРИТАНСКИ ГЕРОЙ В БЪЛГАРИЯ
Андрей Пантев - ЗАПАДНАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ Е ИЗПРАВЕНА ПРЕД ПРОПАСТ
Живко Георгиев - ПОЯВАТА НА СВОБОДНИ ХОРА Е ГОЛЯМАТА ПРЕДПОСТАВКА ЗА ПРОМЯНАТА
Анжел Вагенщайн - „ТРЕВОЖА СЕ ЗА ПАРТИЯТА, ЗА НЕЙНОТО ЗДРАВОСЛОВНО И ИДЕОЛОГИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ“
Стефан Продев - ЕДИН ЗАКОН И ЕДИН СПОМЕН
Максим Мизов - АНТОНИО ГРАМШИ ЗА АПАРАТИТЕ НА ВЛАСТТА
Георги Пирински - ЕДИН ОПИТ ЗА ОБЕКТИВНА ОЦЕНКА НА РОЛЯТА И ЗНАЧЕНИЕТО НА 10 НОЕМВРИ 1989 Г.
Ноам Чомски - ПОСЛЕДНИЯТ МАСИВЕН ПРОВАЛ НА НЕОЛИБЕРАЛИЗМА
Денчо Георгиев - КОХЕЗИЯ И ПРОГРЕСИВНОСТ: КАК ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ДА СТАНЕ ИСТИНСКИ СОЛИДАРЕН
Денчо Георгиев - БЪЛГАРИЯ И КОХЕЗИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Огнян Касабов - СВОБОДАТА НА ДИАЛЕКТИЧЕСКИЯ РАЗРИВ- 250 години от рождението на Хегел

Място за реклама