Професор по политическа икономия в УНСС, доктор на икономическите науки. Автор на десетки статии и монографични трудове, между които „Нови явления в съвременния капитализъм“ (1968), „Социална политика на съвременния капитализъм“ (1971), „Монопол и конкуренция“ (1976), „Капиталистическите държави и развиващите се страни“ (1981), „Икономически растеж и структурна политика“ (1989), „Теория на пазарното стопанство“, университетски курс в три тома (1992, V издание 1997), „Икономикс на прехода“ (1999).

ОТВОРЕНОСТ НА ИКОНОМИКАТА И ЕФЕКТИВНОСТ НА РАСТЕЖА

Брой 6 Юни 2002г.

Посредством елементарна интерпретация на равновесието в отворена икономика, може да идентифицираме условията на българския преход, които въздействат на променливите в равновесния модел IS-LM-BP и да дискутираме възможните промени в макро-икономическата политика, които биха могли да направят икономическия растеж по-ефективен.

Моделът IS – LM – BP
Графичното му изображение има три криви: инвестиции/спестяване, търсене и предлагане на пари, платежен баланс. Променливите, които позиционират тяхното местоположение, са: равнищата на лихвения процент и националния продукт.
Кривата IS има отрицателен наклон – повишаването на лихвения процент стимулира спестяванията и формирането на инвестиционни фондове, разширява съвкупното търсене, интензифицира разходния мултипликатор и увеличава националния продукт. Чрез нея се изобразява равновесието на продуктовия пазар в затворена икономика.
Кривата LM има положителен наклон – промените в лихвения процент изменят търсенето на пари, което се отразява на спестяването и инвестициите, а чрез тях и върху динамиката на националния продукт. Тя олицетворява равновесието на паричния пазар в затворена икономика.

В отворена икономика състоянието на платежния баланс взаимодейства с продуктовия и паричния пазар също посредством лихвения процент и националния продукт. Ако в лихвения...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!


Добави коментар


Защитен код
Обнови

Статии от същия автор