ЧавдарСтоименов е роден преди 53 години в София в семейство на интелектуалци – потомствени социалисти. Завършил е СУ „Св. Климент Охридски“ – специалност история и философия, и Академията за обществени науки в Москва – политически науки. Изследователските му интереси са в областта на обществено-политическите процеси, психология на тълпата, явлението политически клиентелизъм, партийни и културни въпроси. Има редица публикации в левия печат. Дългогодишен обществено-политически деец.

НУЖЕН Е СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА

Брой 2 Февруари 2002г.

След падането на Берлинската стена историята на света се промени. Историческият експеримент, започнал с Великата октомврийска социалистическа революция, промени изцяло света и измени формите на обществено управление. Но прилаганeто на държавния социализъм доведе до премахването на пазарните отношения и до диктатура на партията в името на пролетариата.

Парадоксално е, но при самото строителство на социализма се опорочиха идеалите на социализма. Дълго време хранихме илюзии. Идейното богатство, утвърдено от политическите и морални победи на антифашистката борба, постепенно се лиши от своя най-общ и светъл смисъл като борба за свобода. Ето защо днес думите комунизъм и социализъм, особено в Източна Европа, изгубиха своята притегателна сила. В колективното съзнание те се отъждествяват с практиката на авторитаризма.
Сам по себе си отказът от авторитаризма не откри пътя към хуманния и демократичен социализъм. В момента все по-осезателно се виждат и реално действат сили, които си поставят за цел политическата и социалната реставрация. Левицата е призвана да се противопостави в политически и идеен план на това.

Днес една силна левица е възможна само ако извлякла преди всичко поуки от историческия опит, ако се води от убеждението, че различното управление на обществено развитие не може да се реализира като се отстранят пазарът...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!


Добави коментар


Защитен код
Обнови