Доцент по социология, доктор по философия. Има висше икономическо образование със специализация по социология. Занимава се със социална и социологическа проблематика. В Института за синдикални и социални изследвания се е занимавал с въпросите на новия синдикализъм в условията на преход към пазарна икономика. Участвал е в научни форуми в чужбина. От 1995 г. е преподавател към катедра “Социология” в УНСС по икономическа социология, конфликтология и теория на социалните сдружения и организации. Автор на над 100 научни публикации.

ОТКРИТА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СКРИТИ ИНТЕРЕСИ

Брой 10 Октомври 2002г.

Повече от десетилетие вече България е изправена пред необходимостта от бърз преход към пазарна икономика, което наложи ускорена структурна реформа чрез приватизацията на държавната и общинската собственост. От почти сто процента държавна собственост е необходимо да се създаде значителен частен сектор, за да се изградят пазарните структури и да се задействат пазарните механизми.

Освен за преструктуриране на икономиката, приватизация може да се използва и за други насърчителни мерки, като в случаи, когато държавата изкупува губещи предприятия и продава печелещи, за да поощри частния бизнес, да укрепи пазарното стопанство и да осигури трудова заетост на гражданите.

От социологическа гледна точка обаче най-съществени са въпросите за социалните направления и социалните последици от приватизацията: кои слоеве могат да участват, кой се облагодетелства от нея, каква част от гражданството се включва в приватизационния процес, какви са социалните очаквания на хората. Това у нас породи масовата приватизация, продажба на собственост с приватизационни бонове, с цел значителна част от населението да се включи в приватизационните сделки, но тя бе много ловко овладяна и използвана от индивидуални, тясногрупови и корпоративни субекти, при мълчаливото съгласие и даже поощрение от държавата.

Друг важен социален проблем в приватизацията...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!


Добави коментар


Защитен код
Обнови