СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД АКАДЕМИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ИЗКУСТВАТА В БЪЛГАРИЯ

Брой 3 Март 2004г.

Въпросите на образованието по изкуствата в България не може да се разглеждат изолирано от въпроса за състоянието на българската култура като цяло и отделните жанрове на изкуството. Още повече че сферата на създаване на изкуство е тясно свързана със сферата на разпространение, от ефективното действие на която зависят дори обемът и качествата на кандидатстващите във висшите училища по изкуствата.

Ако трябва накратко да характеризираме ситуацията в културата в основните й сфери – създаване, съхранение и разпространение на културни ценности, достатъчно е да отбележим само следните факти, признати от света, което е основа и дава голямо предимство на образованието по изкуствата и културата в България:
- наследство на три цивилизации по земите ни;
- наличието на хиляди паметници на културата, много от които напълно запазени, на нашата наука и духовността ни. Осем от тези паметници са със световно значение. Ще изброя само няколко - Мадарския конник; Боянската църква, поставяща страната в позицията на родоначалник на Ренесанса, изпреварвайки с 44 години Джото, цял един град – Несебър, и т.н.;
- високото равнище на иконописната ни школа, призната международно с представянето й в колекциите в Британския музей и Лувъра, а днес и с трайното присъствие на българското графично изкуство в най-престижните музеи в света - графичните кабинети...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!


Добави коментар


Защитен код
Обнови