Юрий Митев e роден на 27 май 1960 г. в с. Поповяне, Софийско. Завършва Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора. Доктор, доцент в Тракийски университет - Стара Загора. Специализира в Шотландия (Scotish Agricultural College - Edinburgh); Италия (UCSC - Piacenza); Ирландия (Moorepark Research Institute -Farmoy). Работи в системата на “Farm Relief Service - Ирландия. Завършва магистърска степен “Публична администрация и европейска интеграция към СУ “Черноризец Храбър”.

Чонка Митева е родена на 15 май 1963 г. в Чирпан. Завършва Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора, специалност “Зооинженерство”. Доктор, главен асистент в Тракийски университет - Стара Загора. Специализира в Италия (UCSC-Piacenza). През 2003 г. завършва магистърска програма “Икономика и управление на предприятия от аграрния сектор” към Аграрен университет - Пловдив.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТЪРГОВИЯТА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ СЛЕД РАЗШИРЯВАНЕТО НА ЕС

Брой 10 Октомври 2004г.
Разширяването на Европейския съюз, което е в ход, е безпрецедентно по отношение на количествения размах и качественото разнообразие, с което се характеризира всяка една от новоприетите страни. Всяко предишно разширяване досега е имало успех, но в този случай броят на новите членове (12 в сравнение с броя на досегашните 15), географското покритие (увеличение с 34%), и населението (повишение със 106 милиона или 28%) изправят Съюза пред уникално предизвикателство.

Решителната стъпка към това разширяване е предприета на Копенхагенската среща на Европейския съвет през 1993 г., когато се взема решението “асоциираните страни от Централна и Източна Европа (ЦИЕ) да станат пълноправни членове” след като “изпълнят изискванията за членство чрез привеждане на икономиката и политиката си в необходимото състояние и покрият необходимите критерии”. А те са:
- постигане стабилност в гарантирането на демокрацията, законността, човешките права и тези на малцинствата;
- наличие на функционираща пазарна икономика, готова да посрещне изискванията и конкуренцията на Европейския пазар;
- възможност да поемат задълженията си като членове, включително присъединяването им към политиката, икономиката и монетарния режим на съюза.


Процесът на разширяване беше приведен в ефективно действие по време на срещата на Европейския съюз в Люксембург през...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Статии от същия автор