Роден на 30.08.1969 г. Висше образование завършва в СУ “Св. Климент Охридски”, магистър по право. Работил е като юрисконсулт в отдел “Правен” , ст. юрисконсулт в Данъчна служба, София, като адвокат, САК. От 2002 г. работи в НА за приходите като гл. юрисконсулт в отдел “Данъчно-осигурителна методология и обжалване”. Има експертни познания в данъчното право, международното данъчно право, административното, гражданското и облигационното право, авторското право и правото на европейските общности.

ПЕРСПЕКТИВИТЕ НА СОЦИАЛНАТА ДЪРЖАВА В ЕВРОПА И БЪЛГАРСКИТЕ РЕАЛНОСТИ

Брой 1 Януари 2005г.
Принципът на социалната държава и свързаната с него идея за благоденствие на гражданите е вграден в основата на най-грандиозния строеж на ХХI век, строежa на Обединена Европа.

Днес Европейският съюз има за цел утвърждаване на благоденствието на своите народи чрез стабилно развитие, основаващо се на балансиран икономически растеж и конкурентна социална пазарна икономика, осигуряваща висока степен на заетост и социален прогрес.

Иначе казано, правото на труд и осигуряването на трудова заетост са крайъгълният камък в основата на социалната политика на всяка държава- членка на Европейския съюз.

Въпреки че началото на този единен европейски социален проект трябва да се търси още в модела за колективна солидарност, създаден в Европа чрез масонските идеи през миналия век, днес трудно може да се говори за единна социална политика в рамките на Европейския съюз, а по-скоро за различни социални политики на отделните държави-членки. Тези различни социални политики са в пряка връзка с икономическото ниво на съответните страни. Ето защо социалните решения и в бъдеще ще си останат отговорност на всяка отделна държава.

Глобалното застаряване и високите нива на безработица, разгледани в контекста на лошата икономическа конюнктура и намаляването на възможностите за държавно финансиране, правят все по-актуален въпроса за преразглеждане...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови