РОЛЯТА НА КМЕТА И МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ

Ноември 2004г. Извънреден брой
Исторически бележки и нормативна уредба

За пръв път правомощия и отговорности за опазване на обществения ред са възложени на кмета със Закона за общините и за градското управление. След дър¬жав¬ния преврат през 1881 г. и въвеждането на “режима на пълномощията” на първо място в управлението на общините се извежда административното начало. Основ¬ни¬те компетенции на кмета са свързани с функциите му като представител на цен¬трал¬ната власт. Същевременно той е представител и на интересите на общината.

Съгласно чл. 25 от закона кметът е натоварен със задълженията на общинската полиция както в населените места, така и в цялото пространство на общинската територия, навсякъде, където няма полицейски власти. Той осъществява надзор и се грижи за безопасността и изправността на общинските пътища, за качеството и чистотата на храните и питиетата, които се продават, за предотвратяване и преуста¬новяване на “злощастията и пакостите”. Във връзка с това кметът има право да издава заповеди, които са задължителни за изпълнение от жителите на общината.

През 1886 г. Народното събрание отменя Закона за общините и за градското управление, а с това и правомощията на кмета. Приемат се два нови закона - Зако¬нът за градските общини и Законът за селските общини, които имат съществено зна¬че¬ние за определяне на правното положение на кмета като...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Статии от същия автор