РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ТЕРОРИЗМА

Ноември 2004г. Извънреден брой
За баланса и координацията
Защитата на националната сигурност, разглеждана от една страна ка¬то цел, а от друга - като процес, е част от дейността на държавата по обез¬печаване на устойчивото развитие на обществото.

В организацията и практическата дейност за неутрализиране или ограничаване на рисковете, заплахите и опасностите за националната сигурност участват различни органи на държавата. Всеки от тях, в зависи¬мост от своите конкретни функции в държавния механизъм, използва оп¬ределени форми, методи и средства за реализиране на компетенции в посочената област. Основните държавни органи са институциите на законодателната, изпълнителната и съдебната власт, както и президентът.

Президентът като държавен глава осъществява функции, свър¬зани с гарантиране на националната сигурност на страната. Той има важна роля за насочване на специализираните служби за противодействие на терористичната дейност към решаване на техните задачи за защита на конституционно установения държавен строй в съответствие със зако¬нодателството и висшите политически интереси на страната.

Законодателната власт - като основополагаща в държавния механизъм, е ръководещ, координиращ и контролиращ център на цяла¬та дейност в държавата.

Народното събрание в съответствие със своите пълномощия оказва въздействие върху обезпечаване...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Статии от същия автор