Глобалните предизвикателства пред гражданското общество

Брой 5 Май 2005 г.
Не е лесно да се пише за гражданското общество. Не защото темата е сложна или слабо разработена. Нито пък защото е нова. И понятието гражданско общество, и неговите взаимоотношения с държавата имат доста внушителна история.

Още Аристотел въвежда това понятие, а някои от ключовите му значения може да се открият в речите на Цицерон. От края на ХVIII в. тази проблематика присъства осезаемо като отделен тематичен кръг в съчиненията, които си поставят за цел да анализират характера на модерното общество и да очертаят неговия многопластов характер. Особено важно място му отделя Хегел. Азбучно известни са също, поне за специалистите в обществените науки, блестящите анализи на младия Карл Маркс за гражданското общество като сфера на частния интерес. Затова и бумът в съчиненията на тази тема през втората половина на ХХ в. по-скоро прилича на ренесанс на една проблематика, която се преоткрива в нов исторически контекст. Що се отнася до страните от Централна и Източна Европа, в тях през 90-те години излизат десетки заглавия, съдържащи в себе си сакралното понятие “гражданско общество”.

Ето защо на фона на това теоретично изобилие да се каже нещо ново, което или не е споменавано досега, или е останало в периферията на изследователския интерес, си е доста амбициозна задача.

Няма да е преувеличено твърдението, че чл. кор. проф. Васил Проданов...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови