Доктор по философия, магистър по право, научен сътрудник I ст. в Института за философски изследвания към БАН. Автор е на книгата “Творчеството - мит и предизвикателство” и на над 20 научни статии в областта на политиката, икономиката и правото. Активно публикува политически, икономически и правни анализи във вестниците “Труд”, “24 часа”, “Монитор”, “Стандарт”, “Сега”, “Банкер” и др.

СОЦИАЛНАТА СПРАВЕДЛИВОСТ Е ЯДРОТО НА УСПЕШНАТА ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА

Брой 7-8 Юли-Август 2005 г.
Проблемът за разпределението на благата между членовете на една общност (или общество) има много дълга “биография”. В чисто практически план той е стоял пред всяка група от човешки индивиди далеч преди теоретизирането да се превърне в самостоятелно занимание. За съжаление тук не може да се сложи знак на равенство между изразходваното време, положените усилия и намерените решения.

Вероятно първата и може би най-голяма трудност идва от неопределеността на понятието справедливо. Кое е справедливото разпределение - това, което дава на всеки пропорционално на приноса му към общото благо, или това, което отчита реалните нужди на отделните индивиди? Дори в Юстиниановата дефиниция на справедливостта като постоянното и вечно желание да се даде на всеки това, което му се полага, съществува неяснота по определянето на мярата на полагаемото. При липса на общоприет критерий за ключовите понятия философията на историята отваря врати за разнопосочни и нерядко взаимно изключващи се теории.

Конкретизирането на понятието справедливост в неговите социални проекции и употребата му в смисъл на социална справедливост води началото си от ХIХ в. и се свързва с името на Дж. Ст. Мил. Раждането на това понятие е обусловено и от общия дух на епохата с господстващото в нея рационално мислене и стремеж да се построят идеални конструкти на основата на универсални...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови