Проф. Иван Станков е роден през 1948 г. в Ружица, обл. Ямбол. Завършил е СА “Г. Димитров” в София. Работил е като бригадир на животновъдна ферма, отраслов специалист и гл. зоотехник. От 1979 започва работа като асистент във ВИЗВМ - Стара Загора, паралелно е директор на УОС към същия институт. Стопанството е племенно и семепроизводително с 28 хил. дка земя и животни от всички видове. От 1990 г. е зам.- декан, а в момента декан на Аграрния факултет на Тракийския университет в Стара Загора.

Юрий Митев e роден на 27 май 1960 г. в с. Поповяне, Софийско. Завършва Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина в Стара Загора. Доктор, доцент в Тракийския университет - Стара Загора. Специализира в Шотландия (Scotish Agricultural College - Edinburgh); Италия (UCSC - Piacenza); Ирландия (Moorepark Research Institute -Farmoy). Работи в системата на “Farm Relief Service” - Ирландия. Завършва магистърска степен “Публична администрация и европейска интеграция към СУ “Черноризец Храбър”.

БЪЛГАРСКОТО АГРАРНО ПРОИЗВОДСТВО В НАВЕЧЕРИЕТО НА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Брой 7-8 Юли-Август 2005 г.
След подписването на договора за присъединяване България е вече част от Европейската икономическа общност. Това е висока чест, но и огромно задължение, защото Европейският съюз работи при ясни и точни правила, при определени и осъзнати ангажименти на всички страни, които членуват в общността.

Водеща роля за аграрното производство играе Общата селскостопанска политика (ОСП), която определя правилата и задълженията на производителите и на потребителите на земеделска продукция.

Основно изискване на ОСП е модернизацията на производството, въвеждането на съвременни технологии на производство, както и производството на качествени и безопасни храни, опазването на околната среда, развитието на селските райони и най-вече грижата за човека и животните.

Заедно с успехите при приложението на ОСП се породиха и множество проблеми като свръхпроизводство, увеличаване на разходите за производство, противоречия между производителите от европейските страни и др.

Явиха се и редица сериозни проблеми, свързани с опазване здравето на човека, като шап, луда крава, птичи грип, нитратни и нитритни натравяния, диоксини, микотоксини и др.

Това наложи мерки на ограничаване на производството чрез въвеждане на производствени квоти и на стабилизатори за строго спазване на зооветеринарните и фитосанитарните изисквания, както и...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Статии от същия автор