Руси Статков е роден в село Горно Озирово, община Вършец, през 1956 г. Магистър по икономика, има преквалификация по мениджмънт. Специализирал е във Франция бюджет, финанси и финансов контрол. Има и специализации по труд, социална политика и обществено осигуряване. Бил е директор на вестник “Идея” - Монтана. Народен представител от 1995 до 2001 г. Член на Висшия съвет на БСП и член на Надзорния съвет на Агенцията за следприватизационен контрол (АСК). Владее руски и английски език.

ЗА ПО-СЪЩЕСТВЕНОТО В ПРИВАТИЗАЦИЯТА

Брой 12, Декември 2005
Основни изводи и предложения за политиката на БСП по следприватизационния контрол

Следприватизационният контрол е по-съществената част от цялостния приватизационен процес в България. С приватизационните договори купувачите (по над 8 000 сделки, извършени от министерствата и Агенцията за приватизация и близо 20 000 сделки, извършени от общинските съвети) поемат твърде съществени задължения - да запазят предмета на дейност, както и определен брой работни места, да осъществят инвестиции в развитието на предприятието и за опазване на околната среда и т.н.

След 2002 г. определящи за ефективността на следприватизационния контрол бяха действията на правителството на НДСВ. Като цяло в тях липсваше политическа воля и настойчивост и не се прилагаха последователно съответните законодателни изисквания. В резултат

много от приватизационните договори не се изпълняват

• Над 200 купувачи системно забавят или не плащат насрочените годишни вноски.
• Над 150 приватизационни сделки са с нарушения в клаузите в договорите за прилагане на Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ) в приватизацията по извършени вече плащания в ресорните министерства.
• По над 600 приватизационни сделки са установени неизпълнения на инвестиционните програми, програмите за трудова заетост и други допълнителни...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови