БЛЕСТЯЩИЯТ ПЕРИОД НА ФИЛОСОФИЯТА Е В БЪДЕЩЕТО! (Васил Проданов, "Бъдещето на философията"; Ангел Стефанов, "Философия на времето")

Брой 1, Януари 2006
Това са заключителните думи на чл.-кор. д.ф.н. Васил Проданов в неговата, сравнително неголяма по обем, но със значителен евристичен потен-циал монография “Бъдещето на философията”, първата на български език с амбициозната задача да очертае релефа на водещите търсения в съвремен-ното философско познание.

На пръв поглед основната задача е продиктувана от необходимост-та да се отстоява първоначалният и вътрешен патос на философията - и като любопитство, и като страдание, и като висока и строга рационалност, но и като стон, идващ от дълбините на човешкото битие, защото в днешните постмодерни времена е много характерно да се говори за края на философията и да се критикува логоцентричната традиция или онто-тео-теологизма на западното философстване. За да убеди читателите, че философията е жива и че има бъдеще, но че това бъдеще ще бъде и блестящо, така както древните гърци са приели философстването като зов на битието, като необходимост, чл.-кор. Васил Проданов си поставя задачата да защити екзистенциалния смисъл на философията. Това означава пределна ангажираност на философската спекулативност със съвременните социални, икономически, исторически, етични, онтологични и т.н. проблеми.

Значението на философското познание се проявява особена ярко именно в ситуации като днешната - наличие на кризисност и висока степен на неопределеност...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови