Професор, доктор на юридическите науки. Завършил е Юридическия факултет на СУ «Св. Кл. Охридски» и аспирантура в Лайпциг - ГДР. Работил е в Съвета по законодателството при Министерството на правосъдието, а след това като научен сътрудник в Института по науките за държавата и правото при БАН. От 1990 до 2001 г. е народен представител. Автор на 7 монографии по правни проблеми и четири книги публицистика. Председател на Комитета по правата на човека. Почетен председател на Българския антифашистки съюз.

ОПРАВДАНИ ПРОМЕНИ В КОНСТИТУЦИЯТА

Брой 8-9, Август- Септември 2006
Неотдавна Народното събрание прие поредните промени (изменения и допълнения) на конституцията, повечето от които се отнасят до съдебната власт.

Първата промяна откриваме в чл. 84, който определя правомощията на Народното събрание. В новата т. 16 можем да прочетем, че НС “изслушва и приема годишните доклади на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор за прилагането на закона и за дейността на съдилищата, прокуратурата и разследващите органи”.

Втората промяна е в новия чл.130а, съгласно който министърът на правосъдието: предлага проект на бюджет на съдебната власт и го внася за обсъждане във Висшия съдебен съвет; управлява имуществото на съдебната власт; може да прави предложения за назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдии, прокурори и следователи; участва в организирането на квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите; проверява организацията по образуването, движението и приключването на делата.

Третата промяна намираме в новата алинея (4) на чл. 129, съгласно която в случаите на тежко нарушение или системно неизпълнение на служебните задължения, както и на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, председателят на Върховния касационен съд, председателят на Върховния административен...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Добави коментар


Защитен код
Обнови