ЕВОЛЮЦИОННАТА ВОЙНА И АНТИЛЕНИНИЗМЪТ

Брой 5-6 Май-Юни 2009
В списание „Ново време", бр. 1/2009 са публикувани два интересни и, в определен смисъл, симптоматични материала: на Александър Митев - „За идентичността на БСП", и на Илия Ганчев - „Неугасващата звезда на европейския социализъм". Статията на г-н Митев може да се смята като своеобразно продължение на предидущия му материал „За идейно-политическата позиция на лявото крило в БСП" (бр. 4/2008). Идеологическата сага на г-н Митев е продължена със статията „Идеологически рецидив на болшевизма" във в. „Дума" от 4.04.2009 г. и с най-новия материал пак в сп. „Нова време", бр. 3/2009 г. - „Още за идентичността на БСП". Към тази впечатляваща поредица трябва да отнесем и последната статия на вече споменатия Илия Ганчев „Пролетта на социализма" (в. „Дума", 14.05.2009 г.). В нея ученият от Варна открито натрапва тезата, че тази „пролет" се основава на „ясно разграничаване от ленинизма и сталинизма като теоретична база за дейността на левицата". В заключение се дава следното определение за социализъм: „общество, органично съчетаващо свободата и равенството... Свободата има смисъл преди всичко като свобода на другоячемислещия". Такива авангардни „открития" показват, че г-н Ганчев, за разлика от Александър Митев, визира не само „автентичния марксизъм", но и изобщо каквато и да било социална теория. Даденото от него определение на социализма е взето от словоблудството на маргиналните интелигентски...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Коментари  

 
0 #12 profile 2018-10-31 14:39
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

portalearte.it/.../...
Цитиране
 
 
0 #11 26 2009-06-27 10:44
"Вечният стремеж на човека към комунистическия свят!" Илиев, ами онези, които не споделят този стремеж, не са ли хора? А те са 99,9% от населението на планетата... Прочее, искаш ли да те уредя с пластмасово бюстче на Сталин?
Цитиране
 
 
0 #10 iliev 2009-06-27 09:07
До Куно! Браво продължавай с квалификациите и евтините ти еквилибристики.Що се отнася до простотитята ,благодаря че все пак достигна моето равнище! Nosce te ipsum "другарю" Ку-Куно!
Цитиране
 
 
0 #9 до илиев 2009-06-26 20:23
Илиев, това че си на 26 не те оправдава...простотията няма възраст!
Цитиране
 
 
0 #8 iliev 2009-06-26 17:04
Ти няма ли да се скриеш вече!/ До Куно-ванчокостовистч ето/ По голям мракобес от теб няма. Проф. Гиндев отново ни представя блестящ и задълбочен анализ. Аз съм на двадесет и шест години и се прекланям пред общественици и учени като вас порфесор Гиндев. Всъщност хора с вашата будна съвест и изключителна ерудиция осмислят истинските ценности и стремежи в нашия живот. Вечния стремеж на човека към комунистическия свят!Към разума и справедливостта !Към загадката на безкрая във Всемира около нас. Независимо дали човекът осъзнава това . Благодаря ви !
Цитиране
 
 
0 #7 Куно 2009-06-25 17:04
Освен че е самовлюбен нарцис, авторът на тази статийска е абсолютен мракобес-сталинист и присъствието му на страниците на теоретичния орган на БСП, както и в листите на тази партия на предстоящите избори (макар и на неизбираемо място), е ясно доказателство, че тя никак не се е променила и няма място в ПЕС.
Цитиране
 
 
0 #6 Ilia Ganchev 2009-06-24 09:49
4. ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТЕКСТА МИ: Социализмът е обществен ред, обществена система, чието най-кратко определение е следното: "Общество, органично съчетаващо свободата и равенството". Свобода без равенство е експлоатация, а равенство без свобода е потисничество. Свободата има смисъл преди всичко като свобода за другояче мислещия. * Социализмът е бъдещето както на България, така и на Европа. Такова е дълбокото убеждение на автентичните социалисти. Социалистическа та обществено-икономическа система схващаме както като цел, така и като движение към тази цел, в което всяка измината отсечка трябва да ускорява достигането на целта, неотклонно и последователно да води към нея. Хората на наемния труд ще разберат такъв вид политика и ще припознаят организацията, която я провежда ефективно, като своя опора и надежда!
Цитиране
 
 
0 #5 Ilia Ganchev 2009-06-24 09:47
3. ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТЕКСТА МИ: В този смисъл се отхвърлят замъгляващите съзнанието на наемните работници коварни постановки на идеолозите на съвременното капиталистическ о общество, съгласно които били отживели представите за класово деление на обществото и бил настъпил класов мир. Според техните теории например: - Новият източник на мощ не били парите в ръцете на неколцина, а информацията в ръцете на много хора. - Необходимо било да създадем познавателна теория за стойността, която да заместела "отживялата " Марксова трудова теория за стойността. - В една информационна икономика стойността се увеличавала не чрез труд, а чрез знания. Това биха могли да бъдат идеологеми на всяка дясна партия, т.е. на политическите организации, представляващи и защитаващи интересите на капитала и особено на най-хищническия му вид - финансово-упражняваният капитал. Тяхно право е да имат свободата за себе си да предлагат и развиват подобни принципи. Право и задължение на левицата, която е автентичната организация на хората на наемния труд, е да не се съгласява с такива постановки, да ги оборва и да се съпротивлява срещу тях с всички налични парламентарни и извънпарламента рни средства на гражданското общество и демокрацията. * Социализмът не е строй, развиващ се по рецептите на бившия тоталитарен комунизъм и рухнал съвсем закономерно в резултат на тези фундаментални грешки. Социализмът е обществен ред, обществена система, чието най-кратко определение е следното: "Общество, органично съчета ...
Цитиране
 
 
0 #4 Ilia Ganchev 2009-06-24 09:45
2. ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ТЕКСТА МИ: * Основната цел на левицата е преодоляването на капитализма, но не чрез неговото укрепване, а чрез постоянно и последователно създаване на всички икономически и духовни условия, необходими за постигането на социалистически обществен ред, т.е. на система от икономически, политически и духовни условия на живот, при които са гарантирани правата и собствеността върху благата - резултати от приложения труд за всички участници в производственит е процеси - както за собствениците на инструментите за труда, така и за собствениците на стоката "труд". * Левицата е политическа организация, която представлява и защитава в обществото и неговите властови институции на всички нива на първо място интересите и правата на хората на наемния труд - сегашни (т.е. заетите в труда), бивши (т.е. пенсионерите, които не са капиталисти) и загубилите временно цялостно или частично неотменното си конституционно право на труд (т.е. изцяло или частично безработните). * В контекста на тази програма за дейността на левицата наемни работници са всички участници в производственит е процеси, независимо от видовете физически и умствени дейности при подготовката и осъществяването на производствата, които не притежават основните средства за производство и необходимия за целта друг вид капитал. В този смисъл се отхвърлят замъгляващите съзнанието на наемните работници коварни постановки на идеолозите на съвременното капиталистическ о общество, съгласно които били отживели представите ...
Цитиране
 
 
0 #3 Ilia Ganchev 2009-06-24 09:43
"разпасанат а фантазия съчинява причудливи форми на божествения рай, пренесен на земята"(Е.ГИНДЕВ). Страхотно определение! Ето как изглежда обсъжданият мой материал от ДУМА–14-05-2009-стр.14 www.duma.bg/.../index.html ЗАГЛАВИЕ: "Пролетта на социализма" ПОДЗАГЛАВИЕ НА РЕДАКЦИЯТА, ВЗЕТО ОТ МОЯ ТЕКСТ: "Свободата има смисъл преди всичко като свобода за различно мислещите" Илия Ганчев ПЪЛЕН ТЕКСТ: Пиша до приятелите си, защото идва пролетта на социализма. Пиша до приятелите си - наемни работници, пенсионери и безработни. Привърженик съм на създаването и укрепването на автентична левица в България. Тя трябва да има програма за ориентация и действие, която да е адекватна на определението "автентична ". Бих разбрал, приветствал и подкрепял хора, които са в състояние да предложат и неотклонно да следват и прокарват такава програма, която да отговаря на нашите интереси. Основните необходими крайъгълни постановки за целта са следните: * Ясно разграничаване от ленинизма и сталинизма като теоретична база за дейността на левицата. Признаване на факта, че тези и други теоретични и практически направления на тоталитарния комунизъм, респ. на държавно-етаблирания социализъм, заедно с престъпленията и грубите грешки, извършени по време на бившите режими в България и другите страни от съветския блок, нанесоха основния удар срещу първия социалистически експеримент, започнал с руската революция от 1917 г. * Основната цел на левицата е преодоляването на капитал ...
Цитиране
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Статии от същия автор