Богдана Тодорова е доцент в секция „Социал­ни теории, стратегии и прогнози“ на Института за изследване на обществата и знанието към Българската академия на науките (ИИОЗ-БАН). Научните й интереси са в областите: философия на религия­та, ислям, политическа антропология, етика, ислямски фундаментализъм и тероризъм, сигурност.

ПРОБЛЕМЪТ ЗА ЕДИНСТВОТО В EВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Брой 7-8, Юли-Август 2012

Ролята и мястото на България в системата на бинарните опозиции Север-Юг, център-периферия, Стара Европа-Нова Европа

 

ЕС в контекста на геополитическите промени

Геополитическите модели винаги са се вписвали в категорията „полюси“: светът е двуполюсен, еднополюсен, многополюсен. Срещат се и други формулировки: безполюсен свят“ или плосък свят“. Подобна реконфигурация на пространството не води до нищо добро, освен до хаос и анархия, и пречи на Европа да бъде истински обединена.

Днес в Европа протича активен процес на ново строителство“ както в политически, така и във финансово-икономически аспект. Променена е парадигмата на Вестфалската геополитическа координатна система. Новата е полицентрична, съдържа се в условията на постхегемонистичния разлом и се характеризира с многобройни регионални центрове на сили, имащи различна мощ.

Водещи централни сили са: САЩ, Индия, Китай, Русия, Япония, Европейският съюз. По оценка на международните експерти на тях принадлежат 75% от БВП и 80% от световните разходи за отбрана. Има и множество регионални сили, като Бразилия, Нигерия и ЮАР, Египет, Израел, Иран и Саудитска Арабия, Пакистан, Австралия и Южна...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!


Добави коментар


Защитен код
Обнови