Ина Димитрова е доктор по философия. Работи в Института за изследване на обществата и знанието към Българската академия на науките, секция „Социални теории, стратегии и прогнози“. Научните й интереси са в областите философия на социалните науки, социални изследвания на науката и технологиите.

СЪОТНОШЕНИЕТО МЕЖДУ АТЛАНТИЗЪМ И ЕВРОПЕИЗЪМ В ИДЕОЛОГИЯТА И ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА ГЕРБ

Брой 9, Септември 2012

 

Европейските страни, в това число и България, при определяне на своята външна политика са изправени пред необходимостта от формиране на собствено отношение към (поне) две основни съвременни стратегически линии — „европеизма“ и „атлантизма“. Първата е свързана с разширяване и задълбочаване на връзките и взаимодействието между отделните страни-членки на ЕС, докато втората засяга развитието на отношенията и ролята на съответната страна в НАТО, което на практика означава най-вече със САЩ — основната сила в Алианса. Двете линии присъстват в европейската политика и тяхната динамика зависи както от по-кратковременни фактори, така и от по-дългосрочни интереси. Поради това може да се говори за страни или пък за темпорални отрязъци, в които доминира „европеизмът“ или атлантическата ориентация.

Целта на настоящия анализ е да очертае българския профил по отношение на тези два вектора, като те са мислени едновременно като обективни траектории, очертани от направените външнополитически избори и предпочитания, и като реторически и идеологически стратегии и тактики, чиято употреба има за цел вътрешна легитимация, „натрупване“ на харизма, защита и/или разширяване на различни сфери на присъствие и доминация и т.н. В първия модус „атлантизмът“ и „европеизмът“ ще бъдат...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!


Добави коментар


Защитен код
Обнови