Стоян Танев е доцент, доктор по история. Дългогодишен преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Научните му интереси са в областта на новата и най-новата българска история, етническите проблеми в съвременното българско общество, историята и теорията на международните отношения и проб­лемите на висшето образование в България. Автор е на над 120 научни статии и студии и 5 монографии.

ДЪРЖАВНАТА ЕТНОПОЛИТИКА В СЪВРЕМЕННА БЪЛГАРИЯ

Брой 9, Септември 2012

 

От етнокултурни идентичности към национален интегритет

 

Сложността и актуалността на използваните в темата понятия и термини, на изясняваните в нея с подчертана значимост реални проблеми, явления и процеси, съдбовни за сегашното състояние и бъдещото развитие на българската национална държава, изискват от всеки изследовател да направи необходимите терминологични уточнения. Всяка държава в своята историческа и съвременна еволюция осъществява определена политика към живеещите на нейна територия етнически общности и групи. Същността и спецификата на тази държавна етнополитика се предопределя както от конкретни обективни вътрешни и външни обстоятелства и ситуации, така и от субективното мислене и действие или бездействие на партийни и личностни фактори. Наложително е в държавната политика спрямо българския народ и различаващите се от него по произход, език, религия, култура, традиции, обичаи, нрави, манталитет големи етнически общности и малки етнически групи да се съчетава исторически унаследеният приоритет на българската национална култура и духовност със запазването и обогатяването на етнокултурата на тези общности и групи, тоест на етнокултурната им идентичност в нашето общо...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!


Добави коментар


Защитен код
Обнови