ЛИБЕРАЛНИ ДИСКУРСИ НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО ДО БАЛКАНСКАТА ВОЙНА

Брой 5-6, Май-Юни 2013

 

 

Преглед на водещи трудове по стопанска история, писани след 10 ноември 1989 г.

 

Комплексните структура и съдържание на настоящия текст биха били невъзможни за осмисляне без дефинирането на поливалентното понятие дискурс. По проблема съм възприел гледната точка на Мишел Фуко от встъпителната му лекция в Колеж дьо Франс Порядъкът на дискурса“ (2. 12.1970). Под дискурс имам предвид най-вече това лексикално-семантично ниво на думата, което съдържа висшия тип на някакво (по)знание(1). Прeди и по време на осъществяването на даден комуникативен акт адресатът на въпросното (по)знание или го е схванал, разбрал, осъзнал в някаква абсолютна пълнота, или пък не е съвсем, т.е. дискурсът съдържа в себе си парадигмата, като е неин по-висш изразител.

Нужно е да се обоснове и либералната философско-политическа доктрина в нейния съвременен вид и да бъдат посочени допирни точки с идеологическите дискурси на авторите на влиятелни трудове по българска стопанска история за разглеждания период. Това от своя страна включва, първо, представяне  на австрийската икономическа школа с нейните видни членове: Лудвиг фон Мизес, Фридрих Хайек и Мъри Ротбард. На второ място, следва интерпретиране на текстове,...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!


Добави коментар


Защитен код
Обнови