Стоян Танев е доцент, доктор по история. Дългогодишен преподавател в СУ „Св. Кл. Охридски“ и в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. Научните му интереси са в областта на новата и най-новата българска история, етническите проблеми в съвременното българско общество, историята и теорията на международните отношения и проблемите на висшето образование в България.

НОВА БЪЛГАРИЯ В ОБЩОЕВРОПЕЙСКИЯ ЦИВИЛИЗАЦИОНЕН ПРОЦЕС

Брой 7-8, Юли-Август 2014

 

Фактори за недостатъчното цивилизовано развитие на българското общество към хуманизъм и прогрес
(1878—1944 г.)

 

Темата за формиране на цивилизовани обществени отношения в Княжество и Царство България в края на ХIХ и първата половина на ХХ в. предполага естественото възприемане и утвърждаване на унаследените от миналото и запазени в различна степен позитивни цивилизационни наслагвания в материалното и духовно-културното битие на българския народ. Развитието на прогресивния цивилизацио­нен процес в следосвобожденска България изисква постоянни усилия, за да се преодолеят създадените от могъщи външни сили вредни за народа и нацията ни обективни ситуа­ции, както и да се отстранят вътрешните антидемократични партийнополитически субекти и авторитарни личностни фактори. Тази тема изисква общобългарското цивилизационно пространство да се представя като органична съставка на европейската цивилизация, която запазва своята етнокултурна и национална идентичност в пределите на досегашното и бъдещото развитие на българската държава.

Цивилизацията (от лат. civis — гражданин, civilis — граждански, държавен) е понятие, известно още от времето на античността. Като самостоятелен...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!


Добави коментар


Защитен код
Обнови