Проф. д. ик. н. Велко Маринов е дългогодишен преподавател в  катедра „Международни икономически отношения“ на УНСС, София.

ФЕНОМЕНЪТ БРИКС ИЛИ НАСТЪПЛЕНИЕТО НА НОВИТЕ ЦЕНТРОВЕ НА ГЛОБАЛНО ВЛИЯНИЕ

Брой 2, Февруари 2015

 

Глобалната финансово-икономическа криза (2008—2009г.) и последвалото я колебливо възстановяване на световната икономика предизвикаха оживена дискусия по широк кръг проблеми на съвременната икономика: за конкретните и фундаменталните причини на кризата, за нейната природа, за еволюцията на високоразвитата пазарна икономика, за адекватността на неолибералния социално-икономически модел и съответстващата му идеология, за ролята на глобалните финансово-икономически институции и т.н.

Сериозна дискусия с участието на учени, експерти и политици се проведе и по друг съществен проблем — трансформацията на глобалната икономическа архитектура. По тази тема бяха лансирани редица ярки постановки — за „смяна на караула“ в глобалната икономика, за промяна в икономическото лидерство, за пренареждане на световния икономически връх, за утвърждаване на нова световна икономическа система, за тектонично разместване на геоикономическите пластове, за радикално изменение на баланса на силите в съвременната световна икономика и др.

Независимо от различията в нюансите, налице е безспорен факт: настъпила е дълбока промяна в структурата на глобалната икономическа система, която оказва нарастващо влияние върху нейното функциониране и перспективите на развитието ù. Този факт убедително...


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!


Добави коментар


Защитен код
Обнови