Проф. Иван Илиев e член-кореспондент на БАН, ерудиран учен-изследовател на икономическия растеж, научно-техническото развитие и влиянието му върху измененията в структурата и ефективността на националната икономика. Има значителен принос като теоритик и практик, активна и дългогодишна преподавателска, обществена и управленска дейност.
 
Защо публикуваме заключителните страници от изследването на член-кор. проф. Иван Илиев „Икономиката на България през периода 1949–2001 г.“, издаден в София през 2004 г. – т.е. преди повече от десетилетие? По една проста причина – защото става дума за уникално изследване за основните процеси на еволюция на националната икономика, обхващащи няколко исторически епохи.

Независимо от изминалото от публикацията време, в заключителните страници проф. Илиев пределно ясно сочи, че развитието на икономическата система в перспектива ще се осъществява в условията на „тотален преход към информационните технологии“. Основната промяна се заключава в това, че „информационните технологии коренно променят съотношението „умствен – физически труд“ в посока на бързо нарастване на дела на умствения труд във всички сектори и отрасли на икономическата система.“ Ето защо постигането на високи догонващи темпове на развитието на икономиката ще зависи „главно от скоростта на прехода към внедряването и използването на информационните технологии“. Сами по себе си такива констатации могат да се срещнат в не една икономическа разработка. Само че тезите на проф. Илиев са извлечени от изключително изчерпателен набор от данни, обработени по оригинален начин от автора и представени в комплексна система.

Именно такъв всеобхватен анализ, въз основа на ясна методология за набиране и анализ на данните, напълно липсва на сегашния етап като стабилна основа за разработката на убедителна лява социално-икономическа алтернатива. Ето защо, ако сериозно искаме да отговорим на въпроса „Как?“, е необходимо преди всичко да се заемем сериозно да създадем капацитет, способен да осъществи задълбочен информационно-аналитичен процес, без какъвто ще си останем на нивото на неубеждаващите никого благи пожелания.
 
 

РАЗВИТИЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКАТА СИСТЕМА В ПРЕДСТОЯЩА ПЕРСПЕКТИВА

Брой 1-2, Юни-Юли 2016
 
 Приемането на България в ЕС само по себе си не решава проблемите на бъдещото развитие на икономическата система на страната, то само създава благоприятни условия. Решаването на тези проблеми ще става вътре в България и ще зависи от провежданата политика.
 
 
МАКРОИКОНОМИЧЕСКАТА и главно финансовата стабилизация се укрепва и развива и през годините 2002–2004. Годишният прираст на брутния вътрешен продукт през 2002 г. е 4.8%, а през 2003 г. – 4,3%, и брутната добавена стойност съответно 4,7% и 4,0%. Равнището на произведения брутен вътрешен продукт през 2003 г. в сравнение с 1989 г. е 88,8%, а на брутната добавена стойност – 69,9 %. Броят на заетите лица в икономическата система през 2002 г. е нараснал в сравнение с 2001 г. с 10 500 души, а през 2003 г. в сравнение с 2002 г. – с 42 100 души. Общо за двете години броят на заетите се е увеличил с 52 600 души. Нарастването на броя на заетите лица е най-точният, най-верният показател за намаляване на безработицата в страната.
 
Развитието на икономическата система в предстоящата средносрочна и дългосрочна перспектива ще се осъществява в условията на тотален преход към информационните технологии и към все по-мащабно и всеобхватно развитие на световната икономическа глобализация....


Ако имате регистрация в сайта, моля въведете своето потребителско име и парола.
За да прочетете цялата статия, трябва да сте абониран.


Моля, прочетете правилата за ползване на сайта!

Коментари  

 
0 #1 profile 2018-10-31 13:54
Need cheap hosting? Try webhosting1st, just $10 for an year.

menwhoswallow.net/.../...
Цитиране
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Статии от същия автор