Емилия Лазарова e доктор по история. Работи в областта на българската история след Освобождението, на културологията и славистиката. Автор е на книгата „Славянското движение в България“(1997 г.) и на десетки научни студии и статии.

ЧОВЕК НА БЪДЕЩЕТО - 135 години от рождението на Георги Димитров

Брой 3-4, юни-юли 2017

 Името на Георги Димитров е едно от най-обругаваните у нас в годините след 1989. В цял свят обаче той и днес се ползва с признание, уважение и преклонение. Интересът към личността му сред различни европейски и световни кръгове не е угаснал.

  

Георги Димитров още приживе завоюва своя авторитет, остави своето име и принос в световната история през първата половина на XX столетие. Блестящата му защита по време на Лайпцигския процес накара света да заговори за него. В годините в навечерието и по време на Втората световна война той е всепризнатият стратег и организатор на борбата на човечеството против фашизма, автор e на идеята за единните и народните фронтове. Като държавник под негово ръководство се осъществяват коренните, социалистическите промени в историческата съдба на България след Втората световна война.

 В опитите за реставрация доминират хитреците, ренегатите, продажните души, които неминуемо подменят ценностната система и идеалите на народите, затова и името на Георги Димитров е едно от най-обругаваните в годините след 1989. Със събарянето на мавзолея някои вече забравени политици се опитаха да изтрият от паметта на българина както името на Георги Димитров, така и създадената под негово ръководство социалистическа държава, социална система, културното и духовното възраждане на България.

 Създаването и изграждането на тази забележителна личност на XX век в България не е случайно. Георги Димитров е възпитаник на една политическа и социокултурна традиция, формирана още от Георги С. Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, а след Освобождението –  от Димитър Благоев, Георги Кирков и мнозина още последователи на социалистическата идея. А талантливият ученик я обогатява, доразвива и разпространява нейната същност далеч извън  пределите на България, като получава признание в Европа и света.

 Георги Димитров е една от най-светлите, героичните и популярни личности в историята на България през XX век. Целият му живот (18 юни 1882 – 2 юли 1947 г.), политическите и социалните му възгледи, благородните му идеали са в съзвучие с човешката нравственост и са посветени на свободата, демокрацията, социалната справедливост, националната независимост, културния възход и общуване между хората.

 В своето детство и младост Георги Димитров споделя съдбата на мнозинството по това време, когато беднотията и оскъдицата не позволяват на младите, будни българи да се учат и получат високо образование. Затова той, въпреки условията, с изключителна воля и упорит труд, усвоява знания, достиженията на науката и културата, на социалистическите идеи и теория.

 Под благотворното влияние и сътрудничество на Димитър Благоев и Георги Кирков, на социалистическото движение, Георги Димитров се утвърждава като един от създадетелите на революционния синдикализъм в България в началото на XX век. Той е блестящ парламентарист в годините на Първата световна война и след нея. Завинаги остава в историята на антифашистката борба и традиция с поемането на подготовката и ръководството на Септемврийското въстание през 1923 г. Той е уважаваният ръководител на балканското и европейското комунистическо движение през втората половина на 20-те и началото на 30-те години. Достоен победител и герой на историческия процес в Лайпциг през 1933 г.

 Георги Димитров е организаторът на VII конгрес на Комунистическия интернационал през 1935 г. и създател на неговата политика, стратегия и тактика в условията на нарастваща опасност от фашизма и войната. Той е и най-популярният ръководител на милионното световно комунистическо движение в периода 1935–1943 г. и един от най-видните теоретици на народната демокрация и строителството на социализма.

 Трудно би могъл някой аргументирано и убедително да отрече и отхвърли неговите заслуги като държавник (министър-председател на Народна република България 1946–1949 г.), сред които са:

üзапазване на границите и на териториалната цялост на страната при крайно тежки международни условия след Втората световна война, когато България е третирана като съюзник на победена хитлеристка Германия;

üосигуряване на силна международна защита и гаранции за сигурността и интересите на България;

üсъздаване на Отечествения фронт в борбата срещу фашизма и като основа на многопартийната политическа система след 9 септември 1944 г.;

üсъздаване на първата българска социалистическа държава и търсене на български път към социализма;

üбързото възстновяване на довоенното производство и уреждане на международните отношения и миролюбивата външна политика на българската държава.

Но съществуващите сложни политически и международни условия не позволяват да отстои някои от тях докрай.

 Георги Димитров е пример за съчетание на интернационализма и патриотизма. Съвършено доказателство е защитата му пред Лайпцигския процес, която е политически и морален израз на неговото родолюбие:

„... Аз защитавам своите идеи, своите комунистически убеждения. Аз защитавам смисъла и съдържанието на моя живот. Ето защо всяко произнесено от мене пред съда изречение е кръв от моята кръв и плът от моята плът. Всяка дума е израз на моето най-дълбоко възмущение против несправедливото обвинение, против факта, че такова антикомунистическо престъпление се приписва на комунистите...

… Печатът не само ме хулеше по всякакъв начин – това ми беше безразлично, – но във връзка с мене наричаха и моя български народ „див“ и „варварски“; наричаха ме „тъмен балкански субект“, „див българин“ и аз не мога да отмина това с мълчание.

Вярно е, че българският фашизъм е див и варварски. Но българските работници и селяни, българската народна интелигенция съвсем не са диваци и варвари… Народ, който 500 години живя под чуждо иго без да изгуби своя език и националност, нашата работническа класа и селяните, които се бореха и се борят против българския фашизъм и за комунизма – такъв народ не е див и варварски. Диваци и варвари в България са само фашистите. Но аз ви питам, господин председателю, в коя страна фашистите не са варвари и диваци?

Много преди времето, когато германският император Карл V казвал, че на немски той говори само с конете си, а германските дворяни и образовани хора пишели само на латински и се срамували от немския език, във „варварска“ България апостолите Кирил и Методий бяха създали и разпространяваха древнобългарската писменост.

Българският народ с всички сили и извънредно упорито се е борил против чуждото иго. Ето защо аз протестирам против нападките срещу българския народ. Аз нямам причина да се срамувам, че съм българин, и аз се гордея, че съм син на българската работническа класа.“

 Тези думи са прекрасен пример за поведение на всеки български политик и основание за национална гордост и достойнство на всеки българин, във всички времена.

 В цял свят Георги Димитров и днес се ползва с признанието, уважението и преклонението на голяма част от човечеството. И днес въпреки всичко не е угаснал интересът към личността му сред различни европейски и световни кръгове. В много цивилизовани страни като признание за делото му са създадени паметници, музеи, името му носят площади, улици, училища.

 Георги Димитров не принадлежи само на миналото, забележителното му дело не е само светла страница от световната история. В своето творчество той е завещал прозренията си за бъдещето. Прибързани са оценките и отрицанията на неговата личност и идеи през последните десетилетия. Съвременият капитализъм, дори само в България, едва ли ще наложи завинаги своите стойности и превъзходство. Социализмът със своите нравствени, социални и духовни ценности, неговата реална историческа стойност принадлежат на бъдещето, а пряко свързани с него са името и идеите на Георги Димитров.

 Българският народ винаги ще се гордее с принадлежността на своя изтъкнат велик син – Георги Димитров – човека на бъдещето, блестящ публицист и полемист, пламенен оратор, трибун, лидер, организатор, стратег и държавник.


Добави коментар


Защитен код
Обнови