Нора Ананиева е професор, д.ф.н. Вицепремиер в правителствата на Андрей Луканов през 1990 година. Председател на Парламентарната група на БСП (1990 – 1994) и заместник-председател на Народното събрание (1994 – 1997). След края на парламентарната си кариера работи като директор на Център за исторически и политологически изследвания към

ВС на БСП.

 

РЕПУБЛИКА С ПАРЛАМЕНТАРНО УПРАВЛЕНИЕ

Брой 1-2, януари - февруари 2021

Парламентарното управление

Историята на понятието и системата на парламентарно управление е интересна в много отношения. Изследователите отбелязват, че Англия предостави материала, „суровината“, но самата теория се развива на Европейския континент. Макар че понятието се появява в отделни варианти у много автори, първият политически мислител, който обосновава парламентарното управление, но в стила на ранния парламентаризъм – чрез принципа за върховенството на парламента, е Сен Симон. Във френската история от средата на XIX век върховенството на парламента се използва и за противодействие на прекалените амбиции на изпълнителната власт. Широкото разпространение на понятието в теорията в такива европейски страни като Германия, Франция, Белгия, Италия и др. неслучайно датира от 60-те години на ХIХ век, а в Германия се свързва пряко с революцията от 1848 година. След първия етап на утвърждаване на парламентарния суверенитет следва вторият, през който парламентът поема върху себе си и конструирането, и контрола върху висшата изпълнителна власт, изземвайки това правомощие от монарха в условията на конституционна монархия.

<< Обратно в броя >>

Коментари  

 
0 #11 ламбен 2021-03-23 13:12
Но, поради ограничената грамотност и примитивната алчност на партийната си бюрокрация, до самия си преждевременен край реалният социализъм, за съжаление, не само не можа дълбоко осмислено и систематично организирано да започне да прави това, нещо повече – той не успя да се доближи дори мислено до подстъпите към тази идея!
Цитиране
 
 
0 #10 ламбен 2021-03-23 13:11
Именно в ръцете на народа, а не в ръцете на ленинските така наречени революционни работническо-селски съвети, които после се оказаха много голяма грешка, защото (също както и бутафорното псевдо народно представителств о след това!) те бяха превзети веднага и неспасяемо от партокрацията, която подмени народния вот и фалшифицира демокрацията на избора, поставяйки избранниците на народа под неспасяема лична зависимост и превръщайки ги по този начин в свои безотказни, дистанционно управляеми и внушаеми оръдия.

Целият народ, обаче, не може да бъде поставян под лична или под неграмотно и предателски сбъркана на върха партийна зависимост и следователно само това е решението: пряка демокрация и власт в ръцете на целия народ – а не само на неговите избираеми и скрито външно манипулируеми представители!
Цитиране
 
 
0 #9 ламбен 2021-03-23 13:10
Няма по-високохуманен и всеобхватно перспективен идеал от този!
Предвид тази неувяхвашо неизменна цел на лявото развитие и въпреки всичко предателски крайно неграмотно и разрушително, извършено през последните повече от 30 години на повърхността на партията, ние – останалите живи от последните изградили социализма в държавата – сме все още онези от дълбокото, които със сигурност още можем да заявим публично основния исторически извод на последното си комунистическо поколение. Той е следният:

Социализмът до преждевременния си и незаслужен край, въпреки предначертаното от основоположници те и въпреки огромните постигнати успехи в името на всички хора от социалистическо то общество, за съжаление, не можа и не успя за исторически твърде краткия срок на своето съществуване да премине към основната цел на последния етап на своето разтърсило из основи целия свят, взривно започнато от предишното ни поколение развитие – да предаде изцяло властта в ръцете на народа!
Цитиране
 
 
0 #8 ламбен 2021-03-23 13:09
Втори контрапункт на тезата „Република с парламентарно управление“: най-важната задача на стария социализъм
Най-важният партиен проблем днес са дълбочинните и непресъхващи извори на сила и мотивация за ляво обществено развитие.
В този смисъл най-първостепенно важното за нас сега е, че – преди всичко останало, ако властта не е преминала изцяло в ръцете на народа – ние не можем изобщо дори и за секунда да помислим за създаването на такова общество, каквото е предначертаното ни от основоположници те в Комунистическия манифест: „На мястото на старото буржоазно общество с неговите класи и класови противоположнос ти да бъде създадено ново обединено общество, в което свободното развитие на всеки да бъде условие за свободното развитие на всички“.
Цитиране
 
 
0 #7 ламбен 2021-03-23 13:07
Така че – дори и да си затворим очите за безбройното количество конкретни ужасяващи примери за варварски неграмотния примитивизъм в реалното днешно българско парламентарно управление, както еднозначно следва от горната логика – от чисто организационна гледна точка: България е парламентарна република само по форма, но не и по съдържание!
Цитиране
 
 
0 #6 ламбен 2021-03-23 13:06
Защото:
Нека изобщо да не забравяме другата и различна истина, че: … едва ли дори и най-правилно проведените избори – са най-добрият начин за намиране на трудните и сложни решения на обществените проблеми, които са въпрос на интелект и просвещение, а не на избори!
За демократичното обществено управление интелектът и просвещението на избирателите, тоест – собственият им личен разум плюс сумарно исторически натрупаният обобщен разум на другите, който избирателите са възприели, след като много добре са го изучили – трябва да са узрели и да са достигнали прагово необходимото достатъчно високо ниво в развитието си.
Без да имаме необходимото прагово ниво (което е различно във времето и пространството на историята и географията и по този начин - зависимо от обстоятелствата ), не можем изобщо да говорим за свободен избор!
Когато нямаме необходимото прагово ниво, ние получаваме само имитация на демокрация и слободия на простотията.
Цитиране
 
 
0 #5 ламбен 2021-03-23 13:05
Днес, за разлика от по-рано, когато това беше повече или по-малко разбираемо невъзможно от организационна гледна точка, вече няма никакъв технически проблем за произволно едромащабното практическо осъществяване на древногръцката истински общонародна масова основа на общественото управление и всички решения за общественото развитие могат да бъдат буквално моментално взимани чрез истински демократично прякото участие на всички избиратели.
Това е бъдещето!

Но кога това ще стане целесъобразно и полезно е съвсем друг въпрос!
Цитиране
 
 
0 #4 ламбен 2021-03-23 13:04
Защото крадците на древногръцкия свещен камънак не са могли да отнесат заедно с него и древногръцката дълбока мъдрост при себе си. Тя е била твърде тежка и трудно смилаема за тяхното примитивно варварство.
И естествено, резултатите днес са налице!
Което съвсем не пречи, разбира се, типично по англосаксонски идиотски нагло да се натрапва лъжата, че ... нищо по-добро от това лошото не е било никога и никъде измислено.
Как ли пък не! Било е измислено и то точно там, откъдето те умишлено неправилно са преписвали!

Да не говорим изобщо, че – при магическите високотехнологи чни възможности на днешната компютърна и комуникационна техника – всички оправдания за физическата неизбежност на мошеническия избор на междинни представители – са много отдавна и напълно отпаднали!
Цитиране
 
 
0 #3 ламбен 2021-03-23 13:03
Това изобщо вече не е истинската стара гръцка демокрация, където изборът на решенията съвсем не случайно е бил извършван чрез прякото участие на всички избиратели. Докато лошо преписалите оригинала имитатори на древногръцката мъдрост са дали пряко в ръцете избирателите само избора на някакви междинни посредници, които повече или по-малко вътрешно затворено след това са взимали крайните решения за общественото управление.
Тъпанарски умишлено поставените междинни посредници в имитаторското копие на древногръцката истинска пряка демокрация, разбира се, напълно са провалили общонародната масова основа на управлението, тъй като посредниците много лесно са били поставяни в зависимост и веднага са били превръщани в послушни оръдия на всякакви управляващи групи и мошеници.
Цитиране
 
 
0 #2 ламбен 2021-03-23 13:02
Исторически демокрацията е измислена в тукашните земи от древните гърци и много векове след това тя е била нископородно открадната от англичаните заедно с купища свещен гръцки исторически камънак и е била присадена в англосаксонскит е им владения, включително и чак в задокеанските им поселения. Където междувременно те варварски са избили до крак местното индианско население именно ... за да установят после там пустата демокрация.
И откъдето, за смях на кокошките, вече тъпо ни я преподнасят обратно като тяхна собствена измишльотина. Макар и измамнически, ама ... те наистина могат да претендират за някакво авторство, защото междувременно са я обърнали изцяло с хастара наопъки и са сменили вътрешния й смисъл и съдържание.
Цитиране
 

Добави коментар


Защитен код
Обнови