ПЪТЯТ КЪМ СВЕТОВНАТА СРЕЩА НА ВЪРХА

0
201


След приемането на Декларацията на хилядолетието през септември 2000 г. поредица от събития и форуми подготвиха Световната среща 2005:

• Септември 2001
Генералният секретар на ООН представя пред Общото събрание “Пътна карта” – първата статистическа рамка на ООН за отчитане на напредъка в изпълнението на Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР);

• Декември 2001 г.
Общото събрание възлага на генералния секретар подготовката на годишен доклад за напредъка на ООН и на държавите членки в постигането на целите;

• Март 2002 г.
Международната конференция “Финансиране на развитието” одобрява Консенсуса от Монтерей – съгласие за партньорството, необходимо за изпълнение на ЦХР и на други международни цели пред развитието;

• Октомври 2002 г.
Генералният секретар представя първия годишен доклад в изпълнение на Декларацията на хилядолетието. Той съдържа статистически отчет за напредъка към ЦХР;

• Декември 2004 г.
Публикуван е докладът на Групата на високо равнище по заплахите, предизвикателствата и промяната “По-сигурният свят – наша обща отговорност”, в който намаляването на бедността и изпълнението на Целите на хилядолетието се определят като основен стълб на глобалното развитие;

• Януари 2005 г.
“Да инвестираш в развитието” – докладът на Проекта за хилядолетието, определя детайлен план за изпълнението на ЦХР и пледира да бъде достигната определената от ООН цел: 0,7 % от брутния национален доход на държавите-донорки да бъдат заделяни като официална помощ за развитие;

• Март 2005 г.
“При по-голяма свобода” – докладът на генералния секретар на ООН чертае план за развитие, сигурност и човешки права за всички;
Създадената във Великобритания Комисия за Африка представя своя доклад “Нашият общ интерес”;

• Април 2005 г.
Световната банка представя Глобалния мониторинг доклад-2005, който оценява напредъка към целите и представя дневен ред за действие;

• Май 2005 г.
Министрите на сътрудничеството за развитие на Европейския съюз се ангажират, че 15-те най-богати страни-членки ще достигнат целта от 0,7% от БНД като официална помощ за развитие до 2015 г.;

• Юни 2005 г.
Генералният секретар публикува Доклада на ООН за Целите на хилядолетието – 2005, който съдържа данни и анализи, предоставени от 26 агенции на ООН;
Финансовите министри от Г-8 решават да опростят 40 млрд. долара дългове на 18-те най-бедни страни, повечето от които в Африка;

• Юли 2005 г.
Целите на хилядолетието с фокус върху бедността в Африка са на първо място в дневния ред на Срещата на върха на Г-8 в Шотландия;

• 7 септември 2005 г.
Програмата на ООН за развитие представя Глобалния доклад за човешкото развитие – 2005 в Ню Йорк;

• 14-16 септември 2005 г.
Световна среща на върха, Ню Йорк, САЩ.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук