ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ

0
154


ОБЩЕСТВО

Стоян Михайлов Социологически метаморфози, бр. 1

Мюмюн Тахир Специфичното съдържание на историческото съзнание (Съжителство между християни и мюсюлмани в българското пространство), бр. 1

Велко Вълканов За гредата в окото на г-н Байърли, бр. 1

Владимир Костов Да пазим Бога! Трябва ни, бр. 1

Трифон Статков Развитието на Интернет – към глобална свобода или глобален надзор, бр. 1

Велко Велков Здравеопазването – начин на употреба, бр. 1

Евгений Гиндев Бисери на политическата глупост – 4, бр. 2

Нейка Кръстева България – мръсната игра с лекарствата, бр. 2

Димитър Денков Ромските училища: реалността на образователната безпътица, бр. 2

Георги Манолов Техники на политическия имидж, бр. 3

Владимир Костов Време за избор, бр. 3

Евгений Гиндев Геополитическо и геостратегическо състояние на света в началото на ХХІ век, бр. 3

Владимир Костов Е ли Бог българин?, бр. 5

Велина Цанкова Експлоатацията като източник на бедност, бр. 5

Евгений Гиндев Бисери на словотворчеството -5, бр. 8-9

Дискусионен клуб Реформата
„Предизвикателство“ в образованието, бр. 8-9

Велко Вълканов Оправдани промени
в конституцията, бр. 8-9

Павел Писарев България пред вратите на рая, бр. 10

Роберт Андерсон, „Болните хора“ на нова Европа:
Ян Ченски, защо Изтокът на континента
Кристофър Кондон, е уморен от реформите?, бр. 10
Стефан Уетстил

Конкурс за студентски стипендии „Ново поколение“, бр. 12

ГЛОБУС

Харолд Пинтър Изкуство, истина и политика
(Нобеловата реч на писателя), бр. 1

Иван Аладжов Раздържавяването на водоснабдяването, бр. 1

Иван Любенов Феноменът Венецуела, бр. 1

Хелмут Шмидт Законът на джунглата
(Хищническият капитализъм
заплашва демократичното общество), бр. 1

Световен социален Апел от Бамако, бр. 2
форум

Attac Директивата „Болкещайн“ (Да преградим
пътя на един ултралиберален проект!), бр. 2
Харолд Шуман СТО – Върхът на лицемерието, бр. 2

Михаил Леонтиев Без цензура, бр. 2

Евгений Гиндев Геополитическо и геостратегическо
състояние на света в началото на ХХІ век, бр. 2

Иван Аладжов Левият завой в Южна Америка
(Хроника на една предизвестена победа), бр. 2

Цветан Тодоров Политиката трябва да бъде осмислена, бр. 3

Любен Аладжов Новият световен ред –
внушения и действителност, бр. 3

Харалд Шуман Истинските противници
на глобализацията, бр. 3

Евгений Гиндев Геополитическо и геостратегическо състояние на света в началото на ХХІ век, бр. 4

Богдана Тодорова Датските карикатури
(Тревожен сигнал за радикализацията
на младите мюсюлмани
в либералното западно общество), бр. 4

Режи Дебре „В религиозните феномени
Господ е фигурант“ (интервю), бр. 4

Ноам Чомски Имперско президентство, бр. 4

Антоний Тодоров Алтер- или антиглобализация, бр. 4

Самуел Франсез Ниският рейтинг на Буш, бр. 4

Иван Аладжов Четири дни в един друг свят
(Новини от Червената планета), бр. 6-7

Николай Гвоздев След срещата на „осморката“:
Путин получи това, което желаеше, бр. 8-9

Джеръми Пейдж Най-добре се смее този, който се смее
последен: острите шеги на Путин
раняват до болка лидерите
на „осморката“, бр. 8-9

Васил Байчев Югоизточна Европа и глобализацията, бр. 8-9

Николай Неновски Бележки за конвергенцията, бр. 8-9

Джеймс Петрас Възход на финансовия капитал, бр. 8-9

Иван Аладжов Социален упадък по време
на стопански растеж, бр. 8-9

Абдулахи Арабофобията и ислямофобията
Хамад Ал-Азрег в западните медии, бр. 8-9

Къдринка Къдринова Латинска Америка в българските
медии – какво липсва?, бр. 8-9

Иван Николов Македония – проблеми и съдба
(Македонската нация – „за“ и „против)“, бр. 10

Ноам Чомски Защо за Америка всичко е свършено, бр. 10

Иван Любенов Борбата за оцеляване в Аржентина
през погледа на Наоми Клайн, бр. 10

Иван Аладжов Укрепени икономически пространства, бр. 10

Мирослав Попов Как да наричаме ислямските терористи, бр. 10

Ал. Джордано Президентската измама в Мексико, бр. 11

Къдринка Къдринова Латиноамериканската алтернатива, бр. 11

Анна Димитрова Диагноза на френския политически театър
(едно предизвестено безсъние на
предстоящите президентски избори), бр. 11

Иван Аладжов Новата кафява заплаха в Германия, бр. 11

Наоми Клайн Съединените щати не са самотен остров, бр. 11

Марян Беленкий Похвално слово за исляма, бр. 11

Александър Лилов Разминаването на съветския социализъм с информационната революция – дълбинната
причина за неговия крах, бр. 12

Васил Савов На север от Дунав, бр. 12

Иван Аладжов Пране на пари – наследството на Капоне, бр. 12

Збигнев Бжежински Америка: бъдещето на Ирак ще влияе на нашето бъдеще, бр. 12

Комитет за анулиране на дълговете на Третия свят, бр. 12

ГЛЕДИЩА

Програмна дискусия в БСП

Юрий Борисов Защо БСП трябва да остане програмна
партия в новите реалности, бр. 4

Владимир Топенчаров Нова програма – насъщна
необходимост за БСП, бр. 4

Максим Мизов Програмна партия – не по
сантиментални причини
и исторически задължения, бр. 4

БАЛКАНИ

Велко Вълканов Делото „Милошевич“ – финалът,
който е всъщност начало, бр. 4

Ивайло Трифонов Властта бе кредото на Милошевич, бр. 4

Ваня Янакиева Преговорите за статута на Косово –
пореден кръг на безизходицата, бр. 4

ИКОНОМИКА

Йосиф Аврамов Атрактивни възможности за инвестиции във финансовия сектор, бр. 4

Йосиф Аврамов Необходимо ли е социализиране на фискалната ни политика през 2007 година, бр. 10

Силвия Топлева Нов поглед върху социално-икономическите и политическите характеристики на кейнсианската доктрина, бр. 10

Йосиф Аврамов Реформата във финансовия контрол на
публичните фондове от 2006 г. (анализ,
равносметка и перспективи), бр. 11

Александър Жеков Проблемите на България и необходимите
спешни мерки през погледа
на Световната банка, бр. 11

Йосиф Аврамов България е лидер в усвояването на заеми от
Световната банка и в
„наливането на пари“ от тях
в неефективни проекти, бр. 11

Пеню Михайлов Асиметричност на българското общество в контекста на европейската система, бр. 12

Иван Аладжов Интелектуална сегрегация на обществото, бр. 12

ЛЕВИЦА

Петя Георгиева Социалдемократическите управления
в Полша и Чешката република –
намерения и реалности, бр. 3

Владимир Топенчаров Управляващата коалиция БСП-НДСВ-ДПС
(Едно необходимо предизвикателство
на времето), бр. 3

Бисер Димитров След победата на президентските избори:
БСП накъде?, бр. 11

Мл. Червеняков, Рискове и заплахи за сигурността на
Ж. Василев българските граждани в условия на
преход към демокрация, бр. 11

ДИСКУСИЯ

Дискусионен клуб За лявото и дясното (Мнения на Антоний
„Слатина“ Тодоров, Георги Стоименов, Димитър Маргинов
Юрий Борисов, Йордан Мичев, Петър Стоев, Боян Киров, Иван Митев, Мария Левакова, Наталия Калъпова, Ивайло Динев, Екатерина Ценова, Александър Перпелиев, Миглена Иванова), бр. 3

Георги Пирински Единството на ценности, идеи
и политика – основно изискване
към новата програма на БСП, бр. 5

Бойко Великов За необходимостта от
усъвършенстване на
уставните норми в БСП, бр. 5

Максим Мизов Левите проекти пред
предизвикателствата на
постмодерния свят, бр. 5

Александър Атанасов Димитър Благоев
пред съда на историята, бр. 5

Димитър Генчев Димитър Благоев пред глумите
на историческото невежество, бр. 5

Борис Борисов Кризата на идентичността
на съвременната социалдемокрация, бр. 10

Димитър Сирков Исторически алманах – що е то, бр. 10

Павел Писарев Нова програма?, бр. 11

ПРОГРАМНА ДИСКУСИЯ В БСП

Бенжамен Варон Размишления по повод на
нова програма на БСП, бр. 6-7

Александър Митев Социалната реформация на
капиталистическото общество, 6-7

Максим Мизов Левите проекти пред
предизвикателствата на
постмодерния свят (втора част), 6-7

ЛИЧНОСТИ

90 години от рождението на д-р Петър Дертлиев

Петър Дертлиев „Кураж за българското решение“
(непубликувано интервю), бр. 4

85 години от рождението на Теню Пиндарев

Нели Дечева Стилът „Пиндарев“
сътвори празник, бр. 5

Иван Аладжов Че Гевара – един живот
като епичен роман, бр. 10

IN MEMORIAM

Иван Ждребев „Един народ от сложен послеслов“, бр. 2

ГОДИШНИНИ

150 години от рождението на Димитър Благоев

Александър Лилов Благоевият въпрос трябва да бъде
зададен отново, бр. 6-7

Благоев в спомените на съвременниците си
(Георги Бакалов, Васил Коларов, М. Говорухин,
Стела Благоева, Люба Константинова,
Петър Георгиев, Антон Недялков,
Георги Димитров, Христо Кабакчиев,
Панайот Топалов), бр. 6-7

Димитър Благоев Из „Кратки бележки из моя живот“, бр. 6-7
Програми и Устав на
българските социалдемократи, бр. 6-7

Из кореспонденцията на Благоев
(писма до Константин Бозвелиев,
Георги Кирков, Наталия Благоева,
семейството му), бр. 6-7

Македонският въпрос (стенографирана
сказка, в която се застъпва становището
за освобождението на Македония чрез
Балканска федерация, бр. 6-7

Pro domo sua, бр. 6-7
Реч при откриването на ХХІІ конгрес
на БРСДП (І конгрес на БКП), бр. 6-7

Обяснение от БКП (т.с.) по повод
предложението на Министерството на
правосъдието за разтурване на
партията, бр. 6-7

РЕЦЕНЗИИ

Димитър Цацов Блестящият период на философията
е в бъдещето! (Васил Проданов,
„Философия на бъдещето“), бр. 1

„Ново време“ Отговорите на въпроса „Що е време?“
(Ангел Стефанов „Философия на времето“), бр. 1

Любен Иванов Книга за еврото –
утрешните ни пари, бр. 5

Максим Мизов Изкушената Пандора, бр. 10

ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

50 години от Априлския пленум на ЦК на БКП (1956 г.)

Искра Баева Априлският пленум – предпоставки,
проблеми и последствия, бр.6-7

Петър-Емил Митев Априлският пленум в реален
исторически контекст, бр.6-7

Димитър Павлов Александър Цанков,
политикът-синдикалист, бр. 8-9

Искра Баева Източна Европа след Сталин (1953-1965), бр. 11

Димитър Генчев Партийно дело „Тодор Луканов“, бр. 12

Александър Атанасов Истината за Борис ІІІ, бр. 12

ПИШАТ НИ

Петя Кандева Един брой от „Ново време“, бр. 8-9

КУЛТУРА

Александър Екранизациите на „Дон Кихот“
Александров в световното киноизкуство, бр. 1

Тихомир Йорданов Правдиви разкази, бр. 1
Просяк
Кучката

Марин Сореску „Поезията е състояние на
неспирно бдение“ (интервю), бр. 2

Георги Германов Лев Толстой – гениален руски писател, бр. 2

Методи Захариев Моцартовата година у нас започна
в Русе, бр. 3

Нели Дечева Птица в пространството… или разказ
за Бранкузи (130 години от рождението
на Константин Бранкузи), бр. 3

Огнян Стамболиев Истинската история на
Влад Дракула –
любовникът на смъртта, бр. 5

Мишел Гродан Хенрих Ибсен – вечният изгнаник
(100 години от смъртта
на норвежкия драматург), бр. 6-7

Севелина Гьорова Веселин Ранков – актьор на
яркото изображение, бр. 8-9

Самуел Франсез В четири континента, бр. 8-9

Самуел Франсез В четири континента, бр. 10

Нели Дечева 125 години от рождението
на Пикасо (1881 г.), бр. 11

Иван Динков-младши Стихове и графики, бр. 11

Тихомир Йорданов Кратка история на българската литература, бр. 12

Огнян Стамболиев Есета от Йожен Йонеско, бр. 12

ХРОНИКА

Румяна Кочанова Светът през март 2006 г., бр. 4

Христо Христов По Благовец – сладко-кисело
не по китайски, бр. 4

Росица Иванова Светът през април, бр. 5

Христо Христов Наследниците на Батбаян залягат
над американския английски, бр. 5

Росица Иванова Светът през май, брой 6-7

Христо Христов Вместо Азъ, Буки, Веди глаголеха
за Алберт, Липа и Бор, бр. 6-7

Росица Иванова Събитията по света през юни
и юли, бр. 8-9

Христо Христов За корупцията, перлените вани и
австрийските банкови сметки, бр. 8-9

Христо Христов Влизаме в ЕС без
дома на Смирненски, бр. 10

Христо Христов Куфарите. Начин на употреба, бр. 11

НОВО ВРЕМЕ ПРЕДСТАВЯ

Комитет за анулиране на дълговете на Третия свят, бр. 12

СТРАНИЦИ НА РЕДАКТОРА

Юрий Борисов Идеализъм е необходим,
адекватност също, бр. 8-9

Димитър Генчев Две думи към читателя, бр. 10

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук