ПЪРВАТА НИ ЗАДАЧА Е ДА БЪДЕМ ЕФЕКТИВНА И СИЛНА ОПОЗИЦИЯ

0
194

Изказване на председателя на НС на БСП пред участниците в дискусия на тема: „Управлението на ГЕРБ, обстановката в страната и БСП като опозиционна партия“, организирана от федерация „Открит форум“ в БСП и Дискусионен клуб „Политика 21“.
Уважаеми другарки и другари,

Аз ще се опитам да се концентрирам върху това, което е залегнало като тема в днешната дискусия – ситуацията в страната, политиката на правителството на ГЕРБ и поведението на БСП като опозиционна политическа сила. Иначе имаме склонността и възможността да затъваме в дискусия не само за предишното управление, но и за целия преход. Не че това не е полезно и необходимо, но не е тук и сега мястото, защото изисква много сериозна подготовка, тъй като става дума за много неща. Другарят Конакчиев постави въпроса още за избора на президента Желев, за аграрната реформа и за много други неща. Но е важно да имаме адекватна на днешния ден оценка и политика.

Аз съм съгласен с много голяма част от това, което прозвуча в доклада на Красимир Премянов. И между другото, бих задал въпроса:

По кой от основните въпроси, свързани с политиката на ГЕРБ, БСП няма достатъчно ясна позиция?

Смятам, че сме изразявали и изразяваме все по-активно позиция по политиката на правителството и това, което се случва в страната.

Трябва да си даваме сметка, че се намираме само осем месеца след изборите. Спомнете си осем месеца след изборите през 2005 г. къде беше опозицията, какви бяха обществените настроения. Алтернатива на предишното управление нямаше поне докъм 2007 г., реално погледнато. Днес имаме различно управление, което стартира с изключително висок рейтинг изначално, този рейтинг беше донадут, донапомпан с действия, PR акции, много активно медийно присъствие и манипулиране на общественото мнение чрез медиите и чрез постоянно присъствие най-вече на министър-председателя.

Имаме силно действие на правителството в областта на организираната престъпност и борба с корупцията, поне на пръв поглед и като показност. Какви ще бъдат резултатите, е друг въпрос.

Тук искам да отворя една скоба. Много деликатен е балансът между силовите действия на МВР, които срещат много сериозна подкрепа, и аз съм казвал нееднократно, че БСП е изцяло на страната на държавата във всяко действие, всяка битка срещу организираната престъпност или корупцията. Но има и друга страна — правата на гражданите. Защото ние вървим към една държава, която е силно полицейска и за първи път, може би от 8-9 години, в страната се възстановява атмосферата на страх в много широки среди от хората. Защото всеки може да бъде смачкан, всеки може да бъде унищожен с ресурса на държавата.

Много важно е да имаме виждане в перспектива, а не само от гледна точка на днешния ден. Всеки ден има „злоба на деня“, събитие, изказване на министър Дянков, изказване на министър Нанев, здравна реформа, „старците“ от БАН и други неща. Но каква е същността на политиката на ГЕРБ? Крайно дясна. Поне ние тук би трябвало да можем да си отговорим на този въпрос и това е едно от основните неща, които БСП трябва да обяснява като политическа сила, защото повечето българи все още не възприемат политиката на ГЕРБ като крайно дясна, ултралиберална. Не правят разликата и не могат да оценят последиците от такава политика. А тя е политика на фискален фундаментализъм, монетарните подходи са водещите, тя е политика на авантюристични реформи, които водят до разбиване на основни социални системи вече, най-вече здравеопазването. И според мен именно БСП първа заяви много ясна позиция по тази безумна реформа, която е заложена, защото реформи не се правят по такъв начин, това е ликвидация, която вероятно има за крайна цел приватизация на обществен ресурс, реално погледнато.

Бих могъл да продължа изброяването на различни алтернативи, позиции, които са заявени от БСП, и според мен все по-отчетливо звучат. Не е лесно. Не е лесно, защото медийната среда е доста враждебна, не е лесно, защото правителството е ефективно в своите PR действия и акции, не е лесно, защото всичко се крепи в крайна сметка на авторитета на министър-председателя. И има голяма разлика, ако сте забелязали, между неговото стоене и отношението към правителството, и към отделните министри. Това е ситуацията към момента.

Какво ни предстои да правим оттук нататък?

Стана дума за правенето на политика и на политики, защото, извинявайте, каква политика и каква алтернатива предложи ГЕРБ преди изборите? Никаква. С едно-единствено нещо, което действително спечели българските граждани — възмездие. Това е така и това беше печелившо. Но първата ни задача е да бъдем ефективна и силна опозиция. И пак ще повторя: по всички основни проблеми имаме ясна позиция на БСП — и по здравеопазването, и по отношение на ГМО, и по отношение на останалите въпроси, които се дискутират в обществото и в парламента. Но основната ни тема, според мен, би трябвало да бъде все повече социално-икономическата ситуация в страната, която драматично се влошава. Чухте и заместник-председателя на КНСБ. И ситуацията не се влошава просто защото има криза, а защото кризата се задълбочава и генерира от политиката на ГЕРБ. Кризата не е от юли миналата година. Кризата започва в света през септември 2008 г. и до юли миналата година успявахме с много активна комбинация от мерки да смекчим въздействието £ върху България. Между другото, това беше една от причините, че кризата, без да се усеща в такъв мащаб, както днес се усеща, не беше основна тема на изборите. Не беше, нямаше го това усещане, че икономиката е водещият въпрос и икономическите програми са основното нещо. Сега започва да се осъзнава от голяма част от хората.

Затова ни предстоят сериозни обсъждания по политиката на БСП и нашите алтернативни виждания, разбира се, но най-вече и критиката на управляващите през това полугодие в няколко основни теми. Започнахме със здравеопазването. И като позиции, бих казал, и кампания, и ясна позиция по социално-икономическата политика на БСП — през март предстои заседание на Националния съвет по тази тема, предстои заседание по еврофондовете.

И тук искам да отворя една скоба — не може на такъв форум при достатъчно подготвени хора, политически и всякак, да продължаваме да говорим, че са „размразени“ фондове по оперативните програми. Това просто не е истина. Младен Червеняков поне може да го обясни на всеки и го е казвал, и ние сме го обяснявали. Фондове по оперативните програми никога не са били замразявани за България и не са били спирани.

И сме го казвали в медиите. И аз съм го казвал в мои участия, защото оценката за съответствие е един от етапите на конкретната работа по оперативните програми. Разплащания са извършвани и преди това. Това дава възможности за допълнителни и по-ускорени разходи, но не решава проблема по никакъв начин, автоматично едва ли не.

Предстои ни обсъждане и по други важни теми. Лявото виждане за местна политика и за местно самоуправление през април. Оценка на финансовото състояние на страната, защото ние вървим към катастрофа, бюджетна катастрофа, пак с ускорени темпове през тази година, ако нищо не се промени бързо и радикално в отношението на правителството към начина на събиране на данъците, икономическите субекти, изпълнението на социалните ангажименти и много други неща.

Други важни теми също са земеделието и политиката на БСП. Това са стъпки, достатъчно сериозни, по формиране на наша алтернативна политика. Но каквато и политика да се формира, знаете, чe БСП поне е партия, която умее да пише сериозни програми, документи, управленски алтернативи и пр. Проблемът е, че много често не ги чете никой. Това са проблеми на обществото, ако щете, на нивото на политическа култура в българското общество, което е много по-ниско, отколкото през 1990 г.

Имаме два други проблема — за вътрешната и външната комуникация. Като ръководство се стремим, първо, за вътрешната. От януари стремежът е да присъстваме във всички региони на страната по график. Освен работата на народните представители, цялото Изпълнително бюро да прави изнесени заседания и срещи в съответните региони, като система. Вярвам, че тази практика ще продължи и в рамките на цялата година ще успеем да направим изнесени заседания практически в цялата страна и посещения на членове на Изпълнително бюро във всяка община.

Второ, комуникацията трябва да бъде двустранна, защото много често състоянието на нашите общински партийни организации, основни партийни организации, е изключително слабо, при това от години. И това не е проблем само на националното ръководство, а ни предстоят местни избори. Това е проблем на жизнеспособността на партията като цяло, така че работа ни очаква много и в тази посока.

И последно, отново казвам, по външната комуникация, тя е изключително трудна, затруднена е сега, заради медийната среда, но независимо от това трябва да положим огромни усилия, за да пробиваме. И аз, и други членове на ръководството се опитваме да го правим, къде по-успешно, къде по-малко успешно, но съм сигурен, че БСП може, ако имаме достатъчната политическа воля, да се възстанови от този удар, който понесохме. Въпросът е обаче действително да имаме и вътрешна консолидация около политиката, около позициите, алтернативите, не толкова около личности, защото при нас всичко се превръща в междуличностен дебат и нападки. Затова си има форуми, има Национален съвет, конгрес на партията. В противен случай, когато личната амбиция на един или друг постоянно избива и всичко, което произтича от БСП, са кавги, тогава никакви политики няма да пробият никъде. Защото подобни изказвания и действия засенчват всичко останало, не са интересни другите ни позиции и е много удобно за тези, които не искат да се чуе позицията на БСП по социалната политика например, а да се говори само за наши вътрешни отношения.

Вчера още един кандидат се обяви за лидерския пост — Илияна Йотова, и аз вече си казвам като Мечо Пух: „Колкото повече, толкова повече“. Не е това проблемът сега, според мен. Затова си има конгреси. Но когато всеки ден произвеждаме такива новини, ще бъдем на това дередже с всякакви политики, които правим.

Приключвам, но искам да кажа само още едно нещо. Такъв тип управление, което се формира в България, е заплаха не само за икономическото и социалното развитие, това все повече се усеща. 10% е спадът в доходите към края на миналата година и ще продължи и ще докара хората до просешка тояга. Тогава ще се сравнява с предишното правителство колко е било ляво и социално. Но такъв тип управление води към едноличен режим, затова позициите на БСП като принципна основа, като опозиция би трябвало да бъдат, първо, политическа демокрация и гражданско общество и права на гражданите, защото те са под заплаха днес.

Второ, социална държава, защото точно този постулат от конституцията е под заплаха чрез действията на правителството.

Трето, перспектива за догонващо развитие в рамките на Европейския съюз, защото може да се върнем много по-назад, отколкото сме били. Това изобщо не ни е спестено като възможна перспектива при тази политика, която се води.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук