ЗАПИС НА БЕСЕДАТА НА СТАЛИН …

0
174

След смъртта на Г. Димитров – 2 юли 1949 г., В. Червенков фактически става първият човек в партията и държавата. През август и септември на същата година В. Коларов отсъства по здравословни причини от управлението, т.е. България вече няма в тия месеци министър-председател и министър на външните работи. Съсредоточил голяма власт, В. Червенков иска консултация със Сталин.
Срещата става на 29 юли 1949 г. От българска страна присъстват Вълко Червенков, Георги Дамянов и Антон Югов. От съветска страна – Сталин, Маленков, Булганин и Вишински, който и стенографира разговора.
Делегацията заминава със специален самолет, изпратен от ЦК на ВКП(б) на 29 юли 1949 г. Още същия ден тя е приета от Сталин в неговия Кремълски кабинет. Заседанието не може да изчерпи многото въпроси, които Червенков задава на Сталин. То продължава и на другия ден, но вече в крайградската вила на Сталин в Кунцево.
Помощта за България Сталин счита за свое интернационално задължение. Неговото влияние в БКП обаче натежа с отрицателната, а не с положителната си страна.

 

ЗАПИС НА БЕСЕДАТА НА СТАЛИН С В. ЧЕРВЕНКОВ, Г. ДАМЯНОВ И А. ЮГОВ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВЪТРЕШНОПОЛИТИЧЕСКИЯ ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ
Москва, 29 юли 1949 г.
Секретно Присъстват Маленков, Булганин, Вишински.

Др. Сталин пита как вървят работите в България и трудно ли е било пътуването.
 
Червенков отбелязва, че е имало малко клатушкания. Моли да му се разреши да изложи някои въпроси, отнасящи се предимно до партийното и държавно ръководство. Съобщава, че са избрали председател на Министерския съвет и трима заместник-председатели – всичките са членове на Политбюро.

Други промени не сме правили, считайки това за нецелесъобразно и че по-добре сега, след изборите през ноември да се правят промени, ако това са наложи. Иска съвет правилно ли е това или сега да се направят необходимите промени. Едновременно съобщава, че за заместник-председатели на Министерския съвет са назначени Червенков, Югов и Терпешев. Назначаването на трима заместник-председатели се обяснява главно с това, че твърде много е нараснал обема на работа в Министерския съвет след разболяването на Коларов, който в близките два месеца няма да може да работи и въобще да работи в пълен обем, тъй че е нужно да му се помага твърде много. Добавя, че Коларов счита, че каквито промени се налага да се правят, това да стане след изборите. Коларов счита, че ще е целесъобразно да запази за себе си и поста министър на външните работи.

Др. Сталин обяснява, че такова съвместителство е неправилно и че в този случай Коларов няма основание. При такова съвместителство за правителството възникват ред неудобства, тъй като министър-председателят поема върху себе си цялата отговорност за всички дейности в министерството на външните работи, а председателят на Министерския съвет е длъжен в качествата си на такъв да бъде супер арбитър. Той е задължен да поправя министрите, там където те грешат. А при съвместителството това не може да се прави. Ето защо поста министър-председател и министър на външните работи е най-добре да се раздели.
 Що се отнася до въпроса, поставен от Червенков да се чакат или да не се чакат изборите, за да се направят необходимите промени в състава на правителството, то по-добре е да се чака. Заместник-министър председателите е по-добре още сега да се освободят от другите постове, които заемат. В качеството си на заместник-председатели на Министерския съвет те ще наблюдават министерствата, но сами те няма да бъдат министри.

Червенков пита, няма ли да е целесъобразно да се раздели министерството на вътрешните работи на две министерства – на вътрешните работи и на държавна сигурност.

 Др. Сталин пита какви са функциите на министерството на вътрешните работи в България.
 
Червенков дава разяснения, от които следва, че МВР в България ръководи милицията, охраната на границата, противопожарните предприятия.

Др. Сталин пита кой се занимава с регистрирания на гражданските бракове, ражданията и смъртта.

Югов обяснява, че с тези работи министерството на вътрешните работи не се занимава.

Др. Сталин посочва, че България е малка държава и че може да не се разделя МВР на МВР И ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ. Да се копира, казва др. Сталин СССР, не е нужно. СССР е голяма държава.

Югов обръща внимание на това, че в България милицията изпълнява и бойни задачи, води борба против бандитизма. Пита, удобно ли е при тези условия да се разделя МВР на две министерства.

Др. Сталин потвърждава, че това не е нужно и че е неудобно.

Югов отново се връща към въпроса за съвместяване на постовете премиер министър с поста министър на външните работи и казва, че някои другари се опасяват, че за поста министър на външните работи трудно ще се намери подходящ човек.

Др. Сталин казва, че ще се намерят хора, стига те да се потърсят. Растат много млади хора, те трябва да се издигат.

Червенков казва, че във връзка с процеса срещу Тр. Костов сме решили да издигаме нови хора и по-специално на отговорни постове.

Др. Сталин. Това е правилно. Трябва да се издигат. Не бива повече да се надяваме на старите специалисти и най-вече на тези, които работят в областта на търговията, те са хора със стара закалка. Трябва да се издигат не стари специалисти, които са с лоши навици от старото общество, а нови.

Др. Сталин обръща внимание на това, че Костов се беше обградил именно с такива хора, които трябва да се заменят сега с нови млади кадри.

Червенков казва, че в процеса срешу Костов се оказва, че са замесени някои министри и за това се налага да се сменят ред министри.

Др. Сталин напомня, че така е било и при нас. Ленин е велик човек, но и при него ние се срещахме с такива факти. Много хвалехме ГПУ, а там само един Дзерджински беше безукоризнено честен човек. Там имаше не малко чуждестранни агенти, изпратени от чужбина, които може би не искаха да ни вредят, но са били принудени бидейки завербовани от чуждото разузнаване.

Др. Сталин сочи Югославия, гдето сега има американски и английски агенти, от които искат сведения и служби. Искат ли те да вредят или не – безразлично, но от тях се иска и те са задължени да удовлетворяват тези искания. това е закон. В това няма нищо изключително. Така че това, което става в България няма нищо за учудване.

Др. Сталин назовава някои от най-злостните троцкисти, немски и английски агенти в СССР – Шейман, Ягода, Колманович и др. и добавя, че в Англия и САЩ не стоят случайно старите вълци. В това отношение в България нищо особено не се е случило. Такива имаше и у нас. Историята с Костов ще помогне да се очистим от тези агенти и въобще от враждебните елементи.

Червенков казва, че Костов си призна за своите планове да откъсне България от дружбата Ј със СССР.

Др. Сталин, обръщайки се към българите, казва, че Костов е чуждестранен агент, предавал е вашите хора. Той сега се страхува да каже цялата истина, но ако той се застави да се разприказва, той много още може да разкаже.

Червенков, връщайки се към въпроса за реконструкция на правителството съобщава, че Коларов иска този въпрос да се отложи до изборите.

Др. Сталин пита, знаят ли българите, че Коларов в миналото е бил в дясното крило и него са го считали за опортюнист. Навремето той направи много пакости на Ленин. Него го влече надясно, а той нарича това „бдителност“. Впоследствие Коларов се поправи. Безусловно той е марксист, мислещ човек. Безспорно Коларов е наш човек, но рецидивите могат да се повторят. Що се касае до правителствените промени, то те не бива повече да се отлагат.

Др. Маленков пита нима има някакви препятствия да се назначават нови министри до изборите. Червенков и Югов обясняват, че такива препятствия няма.

Др. Сталин казва, че не бива да се чака повече.

Червенков пита, задължително ли е да имаме Генерален секретар на партията.

Др. Сталин отговаря, че може и да няма.

Червенков съобщава, че и ПБ в България се състои от 9 члена и 3 кандидат-члена. ЦК счита, че ПБ не се нуждае от попълнение.

Др. Сталин съветва ПБ да се попълни, за да се включат в него повече нови хора. Нека да се учат. В ПБ могат да се избират не само кандидат-членовете на ПБ, но и други, които са израснали и са достойни за това.

Червенков съобщава, че сега има двама секретари на ЦК и че те се готвят сега да изберат трети секретар и набелязали кандидатурата на Пелов*, но след това се оказало, че за него трябва да се съберат допълнително сведения и този въпрос временно се отложил. Те считат, че третия секретар трябва да се избере от членовете на ПБ.

Др. Сталин потвърждава, че по е добре е да има трима секретари, а кой да бъдат вие по-добре знаете.

Др. Сталин на повторното питане на Червенков, че Коларов много държи за съвместяването на постовете министър-председател с министър на външните работи казва, че той трябва да се посъветва и да се откаже.

Червенков разяснява, че от новите заместник-председатели на МС Терпешев и Югов ще работят в МС, а той Червенков ще работи едновременно като секретар на ЦК и заместник-председател на МС. Червенков изброява по фамилия останалите членове на ПБ и разяснява какви постове те заемат в правителството. Червенков казва, че в системата на партийното ръководство той не намира място за Оргбюро.

Др. Сталин разяснява, че у нас Оргбюро проверява практическата работа на местните партийни организации и масовите обществени организации. При проверката Оргбюро изслуша съдоклади на инструктура на ЦК след което се внася съответната резолюция. Това добре действа.

Червенков пита може ли българска делегация да се запознае с апарата на ЦК, като се изпратят в Москва група другари от 7 човека.

Др. Сталин казва, че, разбира се, може. Нека да дойдат да се запознаят с нашата работа.

Червенков посочва затруднения, които се срещат със специалистите в областта на вътрешната търговия и селското стопанство. Те искат т.е. българите, СССР да им помогне със съветници.

Др. Сталин казва, че може да им се помогне.

Червенков се спира на въпроса за взаимоотношенията с Югославия, като подчертава, че търговията между Югославия и България е почти съвсем прекратена.

Др. Сталин пита, кой не иска да търгува: Югославия или двете страни.

Червенков отбелязва, че двете страни. Той добавя, че търговската спогодба не се осъществява (не се изпълнява). Върху развитието на българската търговия отрицателно действа обстоятелството, че транзитно преминават през Югославия всички стоки, а югославяните ни създават всякакви трудности.

Др. Сталин казва, че е естествено югославяните да ни пречат.

Червенков засяга въпроса за постройката на река Дунав на мост. Това ни дава възможност да се избавим от зависимостта на Югославия. Те (българите – б.м.) да построят моста за две години. Моста действително беше построен за две години – 1949-1951 г. (б.м.)

Др. Сталин пита има ли сал през Дунава.

Червенков отговаря, че такъв сал има в Русе. Но те искат да построят мост на най-тясното място на реката. Съветските специалисти препоръчват моста да се построи при Русе. Според българите по икономически и стратегически съображения моста трябва да се построи на най-тясното място, на което са съгласни и румъните, доколкото това касае и тях. По-нататък Червенков подробно разяснява на картата къде се предполага да се построи моста.

Др. Сталин казва, че ние сме построили мост през Дунава на югославяните, ще построим мост и за българите.

Червенков съобщава, че гръцките другари молят да им помогнат с продоволствие и оръжие.

Др. Сталин пита къде отива оръжието, предназначено за гърците? То губи ли се или попада в противника?

Югов и Дамянов потвърждават, че гърците искат оръжие, че те планират да си построят в планините подземни хангари.
На въпроса на др. Сталин, те съобщават, че по българската граница гръцките монархофашисти са заели няколко участъка.

Дамянов добавя, че партизаните систематически нарушават българската граница.

Др. Сталин казва, че партизаните са откъснати от населението. А без поддръжката от населението е трудно да се води партизанска война. Не може да се води партизанска война без връзки с населението. Що се касае до подземното устройство, то това са глупости.

Др. Сталин отбелязва, че партизаните искат попълнение за сметка на емигрантите, но сред тях има много шпиони.

Югов потвърждава, че партизаните действително разчитат на попълнения от средите на емиграцията, че в България има около 900 гръцки емигранти, които обаче не искат да отиват да се сражават, а и югославяните не помагат с нищо на партизаните.

Др. Сталин казва, че югославяните не са помагали никога на гръцкото народно движение.
Др. Сталин напомня, че в Югославия е бил организиран за Гърция склад, където е имало много продоволствие и оръжие. Това югославяните на никого не са го показвали, но го показали даже и на Захариадис. Но когато след това те успели да надникнат в този склад, се оказало, че най-доброто от склада е било изнесено.

Др. Сталин предлага да се покани др. Захариадис и заедно с по един представител от албанска и българска страна да се обсъди този въпрос.

Червенков казва, че в последно време са се размърдали и турците, искайки разрешение да се изселят в Турция. Тази кампания е инспирирана от чужбина.

Червенков казва, че болшинството от турците са много добри тютюногледачи и че е невъзможно да им се разрешава да заминат за Турция.

Др. Сталин казва, че тези турци трябва да се изселят, въпреки че те са добри тютюногледачи. От пограничните райони ние изследваме подобна публика.

Югов посочва трудностите, свързани с това, че селата, където живеят сега турци, са голи и каменисти и това ще наложи всичко на ново да се строи. Те (българите – б.м.) мислят изселването на турците да стане през есента.

Др. Сталин пита ще ги приеме ли Турция.

Югов отговаря, че това е твърде съмнително.

Др. Сталин се изказва в смисъл, че ако се запита турското правителство как то ще се отнесе към това и докато то отговори, то изселването до есента няма да може да стане.

Югов казва, че ще е целесъобразно, ако още в самото начало турците да се изселят на 25 километра от граничната линия.

Др. Сталин потвърждава правилността на това предложение на Югов, той като на границата не може да се държат шпиони.

Др. Сталин пита има ли в България излишно население.

Югов потвърждава, че има много хора, които нямат земя. Той отново подчертава, че изселването на турците от България ще отслаби тютюнопроизводството.

Др. Сталин посочва, че и без турците в България ще има тютюногледачи и че от турците трябва да се освободим. Пита как се държат турците в централните райони на страната.

Югов отбелязва, че те се държат лошо, но нищо особено не правят. На въпроса на др. Сталин отговаря, че във Великото народно събрание има няколко турци. Подчертава също така, че турската младеж и по-специално в района на гр. Шумен, се преустройва на демократически начала.

Др. Сталин се интересува получили ли са турците някаква земя след революцията (става дума след 9 септември 1944 г. – б.м.).

Югов отговаря (положително) утвърдително.

Др. Сталин казва, нека те да отидат в Турция и там те ще почувстват разликата.

Др. Сталин пита има ли смесени бракове между турци и българи в тези райони.

Югов отговаря, че има, но са много малко. Той казва, че в България има още и помаци – те са около 150 хиляди и те също живеят в погранични райони. Ще се наложи да се преселят във вътрешностите на България.

Др. Сталин пита в каква посока се развива българската икономика, по каква линия трябва да се води това развитие.

Югов отговаря, че в България има петгодишен план, оставен още преживе на др. Димитров. Насоката е – развитие на текстилната, кожената, хранителната, на металообработващата промишленост и на промишлеността, обслужваща дребното земеделие – машиностроене като плугове, помпи, за поливане и др. Има ремонтни железопътни работници, но локомотиви не се произвеждат.

Др. Сталин посочва, че е необходимо да се разширят ремонтните работилници и, че без корабостроителница България не може да мине.

Югов продължава да говори за плана по строителството. Предлага да се построи завод за производство на чугун, два химически завода, да се разшири азотно-торовото производство.

Др. Сталин пита дали са пристигнали нашите (съветските) специалисти и как те помагат.

Югов потвърждава, че те добре помагат. Посочва, че често пъти се допуска стихийност при планиране. Например запланувано е да се построи нов завод или електростанция, а се оказва, че съществуващите подобни заводи не се използват достатъчно, а съществуващите електростанции не могат да работят, тъй като няма достатъчно полупроводници за предаването на тока.

На въпроса на др. Сталин Югов казва, че в България има много планински реки. Построени са шест големи бента и хидростанции, които дават много електроенергия. Разширява се консервната промишленост, но се чувства острата нужда от бяла ламарина и по този начин суровините не могат да се обработват. В резултат на това остават много плодове, а на народа те му липсват. Разширява се дървообработващата индустрия.

На въпрос др. Сталин отговаря, че в България има много въглища, но тяхната експлоатация не е организирана.

Др. Сталин посочва, че от въглищата трябва да се произвежда бензин.

Югов отговаря, че такъв завод се строи в Бургас. Завод голям. Той трябва да задоволява нуждите на цялата страна. Югов посочи, че на българите са нужни съветници – плановици, специалисти по строителство и експлоатация на електростанции.

Др. Сталин каза, че трябва да се изпратят няколко човека от България в СССР за изучаване на електростроителството.

Югов съобщава, че сега се изпращат да се учат в СССР 30 човека. Югов съобщава също така, че в настоящия момент се строи железопътна магистрала София-Бургас.

Др. Сталин пита получили ли са българите катери от СССР.

Югов отговаря, че катерите ще пристигнат в България към 8 август.

Др. Сталин пита има ли арсенал за ремонт на въоръжението и по-специално за артилерията. Посочва, че ще е по-добре арсеналите да се разнесат на север. Югов отговаря, че арсенали има, но те са слаби.

Др. Сталин пита, безпокоят ли ни турците по границата.

Югов отговаря отрицателно и добавя, че турците водят антибългарска кампания в печата.

Др. Сталин забелязва, че това те правят заради САЩ.

Др. Сталин пита имат ли българите разузнавачи за Турция.

Дамянов отговаря, че ние в Турция нямаме военно аташе, след като българите изгониха турското аташе. Също така искаме разузнаване и за Югославия, макар че по линия на държавна сигурност ние работим добре.

Др. Сталин пита има ли турска войска на север от Константинопол и добри ли са те.

Червенков отговаря, че по техни (на българите) сведения такива турски войски има. За бойните качества на тези войски нямаме никакви сведения.

Др. Сталин напомня, че по време на войната сам Чърчил се оплаквал, че турците не признават радиото.

Др. Сталин пита, ЗАЩО КОСТОВ Е ИСКАЛ ДА ОТКЪСНЕ БЪЛГАРИЯ ОТ СССР.

Червенков казва, че Костов считал, че така ще осигури независимостта на България.

Др. Маленков казва за Тр. Костов, че тогава той се прикривал.

Червенков потвърждава това и изказва предположение, че с това Костов е искал да скрие своите истински намерения. Червенков казва, че положението на България е трудно и се обръща с молба да се помогне на ЦК.

Др. Сталин отговаря, че ще помогнем, но българите трябва да действат по-бързо. Неудобните хора трябва да се освободят и да се заменят с подходящи хора.

Др. Сталин подчерта, че Костов е бил свързан с представителите на чуждестранния капитал. Тях именно трябва да махнем на първо време, тъй като такива хора не бива да се държат в правителството. Коларов като протака отстраняването на неудобни хора в правителството иска да се покаже като голям конституционалист и демократ, но няма кой да му повярва.

Др. Сталин обеща да се помогне на България като се изпратят тези, които могат да бъдат полезни за България.

Югов съобщава, че те мислят да проведат финансова реформа.

Др. Сталин пита лош ли е курса на лева.

Югов отговаря, че курса на лева не е лош, но има някои слабости, които ни подсказват, че е нужно да се проведе финансова реформа.

Др. Сталин казва, че в тази работа можем да помогнем.

Другарят Злобин помогна на югославяните, на румънците, на унгарците, ще помогне и на българите.

Др. Сталин пита имат ли българите машина за печатане на пари.

Югов казва, че такива машини нямаме. Преди 9 септември 1944 г. България печаташе пари в Австрия и Германия.

Др. Сталин казва, че е нужно да си набавите свои машини. И ние ще помогнем. Др. Сталин добави, че точно в това се проявява борбата за независимост, а не в ругаене на съветската власт. Във връзка с това той казва, че югославската клика от негодници си позволява да говори, че СССР експлоатира Югославия. Тези мръсници крещят за независимост. Ще видим докъде ще ги доведе тази независимост. Това са нечестни хора, в тях няма нищо славянско. През 1946 г. СССР предостави безплатно на Югославия 50 хиляди тона хляб, а сега ни клеветят, че ние сме ги експлоатирали. Това са нечестни хора.

Югов съобщава, че през тази година реколтата в България е лоша. Не стигат 200 хиляди тона всякакво зърно. Ще се наложи 100 хиляди тона да ни дадете назаем. Сочи, че почвата в Добруджа е лоша.

Др. Сталин казва, че в Добруджа може да се сее с успех царевица, памук.

Дамянов отговаря, че това е правилно, но там има малко вода и няма реки. Др. Сталин посочва, че може да се поставят помпи и да се вземе вода от Дунав.

Др. Сталин пита колко е орната земя в Добруджа.

Дамянов и Югов отговарят, че тя е около 700 хектара.

Др. Сталин забелязва, че в Добруджа и именно в този район (показва на картата района близо до румънската граница), че памука там може да се полива.

Червенков, Югов, Дамянов се съгласяват.

С това беседата завърши. Беседата продължи около два часа. Документът се съхранява в т.н. Архив на Президента на Руската федерация, ф. 45, оп. I, д. 254, л. 7-21.

Сборник от документи
“Восточная Европа в документах российских архивов.
1944-1953 том II 1948-1953. М., 1999, с. 192-201.
Публикува се за първи път на български език.

Бележка и представяне на документа:
Ангел Веков

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук