Парламентарни избори в Англия

0
154

Във връзка с парламентарните избори в Англия, насрочени за 5 май, сп. “Ново време” предлага на своите читатели съпоставка на предизборните обещания на трите основни партии, така както и кратък обзор на политическия редактор на в-к “Гардиан” Майкъл Уайт. Специално за сферите на образование и здравеопазване предлагаме и разширен вариант на съпоставката.
В епохата на постидеологическите политики, когато битките между дясното на Маргарет Тачър и лявото на Бен изглеждат като далечна история, обичайно нещо е недоволни избиратели и партийни активисти да се оплакват, че Британия тихо се е превърнала в едно проспериращо общество, което се характеризира с менажерски режим.

Както Александър Поуп заявява през ХVIII век, когато на революционния плам от предходната епоха също се гледа неодобрително: “Нека да оставим глупаците да спорят за формите на управление. Това, което е най-добре администрирано, винаги е най-доброто.” Поуп умря преди революционният плам да се завърне.

Но дали е вярно, че десните са постигнали победа в икономическия спор, а левите са спечелили в културния, както понякога се твърди?

Джордж Буш не мисли така: той води битка с “либерализма на двата фронта”. Във Великобритания картината е по-смесена, както се вижда от партиите, които доработват своите манифести.

Консерваторите преработиха обещанието си да наложат ограничения в здравно отношение за имигрантите и да възстановят властта и престижа на старшите медицински сестри в болничните отделения. Това само накара правителството да твърди, че и двете вече са елементи на политиката на лейбъристите.

По определен начин този стил се повтаря върху пистата на политиката. Всички партии подкрепят повече разходи за образование и здравеопазване. Те искат да дадат допълнително власт на местните общности, съвети и дори на индивидуалните гласоподаватели, като граждани и потребители, въпреки че когато са на власт, трудно успяват да направят това.

Все пак, дори между тези толкова очевидно съвпадащи политики, има дълбоки различия, толкова драматични, колкото и по-очевидните различия, свързани с отношението към Европейския съюз, войната в Ирак и картите за самоличност.

Така идеята на торите за “паспорти” на пациенти и ученици ще даде възможност да се теглят пари от финансираните от данъци институции и на първо място от 100-те милиарда лири годишно от “Националните здравни услуги” (NHS). Те ще ги използват, за да купят услуги в частния сектор като например болнична операция или място в недържавно училище. Със своята здравна политика те ще “доплащат” това, което данъкоплатецът плаща от своя собствен джоб.

Това ще създаде много различен модел на здравеопазване с открита двустепенна система, възразява здравният министър на Тони Блеър. Но лейбъристите също се изправят пред обвинения от собственото си ляво крило и от Либералните демократи, че тяхното желание да използват доставчиците на частно здравеопазване в помощ на коленните и бедрените операции също е форма на пълзяща приватизация.

Същото се отнася и за използване на частни партньори за строеж и управление на болници или обновеното Лондонско метро, добавят профсъюзите.

Подобни разлики, които са съществени, макар и често недраматични, съществуват на всички нива в дебата за образованието.

Лейбъристите заявяват, че трябва да бъдат концентрирани допълнителни фондове там, където има най-голяма нужда от тях – в началното образование – не за студентите. Но Либералните демократи смятат, че ангажиментите към малките деца са загуба на усилия. От своя страна торите са направили от училищната дисциплина символичен фокус на недоволството на избирателите. Така както в болничните отделения това е чистотата – за предотвратяване разпространението на стафилококови заболявания.

Лейбъристите може да са прегърнали добродетелите на пазарите (с определени ограничения, чиито граници Гордън Браун дискутира с блеъристите), а торите може да са приели определена форма на бракове между хомосексуалисти. Но има още много проблеми за разрешаване: мултикултурализма, противо-поставянето между атлантизма и Европа, Наредбата за антисоциално поведение и ефикасността на затворите.

Ирак може да има драматични и нежелателни влияния върху предизборната кампания.

Схващанията на торите за даване на убежище за бежанци и имиграцията вероятно ще им помогнат повече, отколкото през 2001 година.

Консерваторите също така ще намалят данъците, включително и “несправедливото” бреме от местните данъци за бедните и старите хора. Либералните демократи са съгласни с това, но не и с обезщетенията за престъпленията, свързани с насилие.

Но те остават непреклонни, че главните въпроси ще са стабилната икономика, продължаването на реформата в обществените услуги, които остават универсални и безплатни, и “сигурността” – дефинирана достатъчно широко, включваща местни органи за сигурност, по-добро обучение за наличните работни места и контрол върху заподозрени терористи.

Кои въпроси ще отклонят и неочаквано ще променят изборните гласове? Опитвайки се да правят това, което могат, менажерите на кампанията никога не могат да бъдат сигурни за резултатите. Да си спомним случая със забавената операция, който стана проблем в кампанията през 1992 г. , или случая с операцията от рак на партньора на Шарън Стоун през 2001 г. С разгорещяването на кампанията под повърхността остават бойни зони на политиката, които трябва да бъдат наблюдавани внимателно.

И К О Н О М И К А
Общи бележки: И трите партии са привърженици на запазването на минималната заплата, на независимата Английска банка и допълнителното законодателство за профсъюзите. Различията им са предимно по въпроса за допустимите граници на публичните разходи.

Лейбъристи
Данъци и разходи. План за продължаване на значителните увеличения в обществените разходи, които да се финансират чрез облагане с данъци и заеми. Данъчното бреме да се увеличи допълнително с 26 млрд. паунда годишно през следващите 5 години.

Консерватори
Данъци и разходи. Планове да се съкратят 35 млрд. паунда от планираните от лейбъристите обществени разходи, като тези средства се използват за реинвестиране. Няма да бъдат изхарчени само 12 млрд. паунда годишно, 4 млрд. паунда от тях ще финансират намаленията на данъците. Повечето от увеличенията в обществените разходи след 1997 г. ще бъдат запазени.

Либерални демократи
Данъци и разходи. План за добавяне към сумата, която планират като разходи лейбъристите, още на 3 млрд. паунда. Те ще бъдат използвани за финансиране на висшето образование.

П Р Е С Т Ъ П Н О С Т
Общи бележки: Всички партии са благосклонни към увеличаване числеността на полицията, но имат различия относно картите за самоличност и антитерористичните закони.

Лейбъристи

Карти за самоличност. Въвеждане на карти за самоличност.
Полиция. Увеличаване на бройката на представителите на местната полиция от 5000 на 25 000 в рамките на три години. Изграждане на квартални полицейски отряди и даване право на кварталите и общините да формулират своите приоритети.
Други мерки. Създаване на 200 000 места за лечение от наркотици, което е увеличение със 100 000 в сравнение с 1998 г., като целта е да се подлагат на лечение над 1000 наркотично зависими всяка седмица.

Консерватори

Карти за самоличност. Поставени са под въпрос картите за самоличност от гледна точка на практическата им страна.
Полиция. Набиране на 40 000 допълнителни полицаи, премахване на 42-те полицейски власти и замяната им с директно избрани комисари.
Други мерки. Изграждане на 20,000 допълнителни килии и създаване на схеми за ранно освобождаване на затворници. Въвеждане на присъди, изискващи по-дълго време за възстановяване на загубени права от младежи, които повторно вършат престъпления.

Либералдемократи

Карти за самоличност. Противопоставяне относно картите за самоличност.
Полиция. Назначаване на още 10 000 полицаи. Противопоставяне по повод изборните шерифи като нещо, което носи със себе си опасности, но се изказва подкрепа на вече избраните съветници, чрез които се постига определен минимум от дейност на полицията, поддръжка на назначаването на началник на полицията вместо създаване на нови равнища на бюрокрация.

О Б Р А З О В А Н И Е
Общи бележки: Всички партии подкрепят увеличеното финансиране, но се разминават приоритети им. Консерваторите поддържат мнението за приоритетна роля на частния сектор, а либералните демократи подкрепят идеята за по-голям местен контрол върху образованието.

Лейбъристи

Училищата. Увеличаване на предучилищните детски центрове на 3500, включително 12,5 часа безплатна подкрепа седмично за гледане на три – четири-годишни деца, преди да тръгнат на училище. До 2008 година: 85% от децата в началните училища трябва да достигат определено ниво на грамотност и смятане до 11-годишна възраст; съотношението на училищата, в които по-малко от 65% от децата достигнат това ниво, ще падне с 50%; на практика всички средни училища трябва да бъдат специализирани или градски академии; даване възможност на всички средни училища, освен на тези, които не се справят с работата си, да притежават собствена земя, да ръководят авоарите си и да назначават персонал. Увеличаване на шансовете за избор чрез насърчаване на обществените училища да се разширяват, а не да се отказват от допълнителни места. До 2010 г. да бъдат разкрити или да бъдат в процес на разкриване две хиляди автономно ръководени градски академии.
Дисциплина. Определяне на глоби за родителите на учениците, които бягат от училище. Изключването на деца, които редовно вършат нарушения, да става само след жалба до отдела за образование.
Висше образование. Установяване на учебни такси до 3000 паунда годишно, да се увеличи броят на записалите се до 50% от тези, които са между 18 и 30 години. Възстановяване на стипендиите за издръжка.
Разходи. Увеличаване с 15 млрд. паунда до 2009 – 2010 година.

Консерватори

Училища. Родителите ще могат да теглят от държавните фондове и да ги използват за записване на децата си в училище, в което желаят, независимо дали то е държавно или частно. Тази система ще бъде въведена в рамките на две години за децата на възраст между 11 и 16 години. Да бъде премахнато поставянето на централизирани задачи на училищата и на всяко училище да му бъде позволено да провежда своя собствена политика за прием на ученици и оценка на академичните способности. На независимите училища да бъде позволено да предлагат училищни места. Недържавните училища няма да бъдат защитени от затваряне.
Дисциплина. На ръководствата на училищата да бъде дадено правото да изключват недисциплинираните деца без право на обжалване. Задължителен тест за наркотици. На училищата да бъде дадено правото да отхвърлят приемането на изключени от другаде ученици.
Висше образование. Без студентски такси. Замяната им с нова система на финансирани от правителството национални стипендии.

Либералдемократи

Училища. Премахване на детския попечителски фонд за деца в предучилищна възраст. Създаване на центрове за грижа за деца в 50% от районите, в които липсват такива. Гарантиран доход за майчинство от 170 паунда седмично, вместо досегашните помощи за майчинство. Премахване на всички зададени отгоре задачи на училищата. Преглед на начина, по който се събира информацията за резултатите от обучението в училищата. Партията твърди, че резултатите по математика, английски и природни науки не са се подобрили през изминалите три години. Подкрепа за доклада на Томлинсол за професионалните умения.
Дисциплина. По-малки класове ще дадат възможност на учителите да разполагат с повече време за всяко дете.
Висше образование. Премахване на учебните такси.

В Ъ Н Ш Н А П О Л И Т И К А
Общи бележки: Всяка партия предлага различна позиция. Ирак и Европа са главните разграничителни линии.

Лейбъристи
Ирак. Ще държат войските там, докато иракското правителство позволява това, но ще бъде очертано ясно предварително разписание за изтегляне.
Европа. Партията подкрепя положително гласуване при референдум за Европейската конституция през зимата на 2006 година. Позицията по отношение на еврото е недостатъчно ясна.

Консерватори
Ирак. Подкрепят войната в Ирак, но твърдят, че правителството е излъгало за причината за войната. Не подкрепят ранно изтегляне.
Европа. Ще проведат референдум почти веднага след тазгодишните избори, като се противопоставят на Европейската конституция. Партията иска да предоговори условията за британското членство в ЕС, но не и да напусне съюза.

Либерални демократи
Ирак. Противопоставят се на инвазията и искат детайлна стратегия за напускане на британските войски от Ирак, включително краен срок за изтегляне.
Европа. Силно подкрепят Европейската конституция и са благосклонни за ранен референдум за присъединяването към системата на еврото.

З Д Р А В Е О П А З В А Н Е
Общи бележки: Всички партии са съгласни, че инвестициите трябва да се увеличат, но имат различия за централизирания контрол и частния сектор.

Лейбъристи
Разходи. Планират да увеличат разходите за здравеопазване с 34 млрд. лири до края на следващия парламент.
Време за чакане. До 2008 г. да се създадат условия нито един пациент да не чака повече от 18 седмици при средно чакане от девет седмици между диагнозата на личния лекар и лечението в болница. Консултациите, диагностичните процедури и тестовете са включени в обещанията на партията за първи път. Пациентите ще получават първа помощ до 24 часа, когато имат нужда, а прием при личния лекар до 48 часа.
Избор. Пациентите, насочени към болница, ще имат правото да избират всяко звено в системата на Националната здравна служба за съответната цена и с максимално време на чакане за получаване на съответната здравна услуга до 18 седмици.
Болнични грижи. Да се въведат смесени по полов признак отделения. Старшите медицински сестри да имат властта да глобяват фирмите, наети да се занимават с чистотата в болницата, ако не си вършат както трябва работата. Да бъдат поставяни по-специфични цели за постигане от успешните болници, които имат ранг 3 звезди.

Консерватори
Време за чакане. Всякакво чакане за лечение да бъде премахнато до пет години.
Избор. Пациентите ще могат да посещават всяка частна болница или такава, която принадлежи към Националната здравна служба толкова дълго, колкото това се препоръчва от съответните специалисти. Пациент, използващ болница от частния сектор, ще получи покритие за разходи, равняващи се на 50% от стойността на съответната услуга в публичния сектор.
Болнични грижи. На старшите медицински сестри ще бъде дадено правото да затварят мръсните отделения. Отмяна на всички централно поставяни цели на болниците.

Либерални демократи
Време за чакане. Премахване на възможността за пререждане, като се публикува времето за чакане за сканиране и тестове.
Избор. Нямат идеологическо възражение за правото на избор на доставчиците на здравни услуги, но се противопоставят на идеята пациентите да бъдат принуждавани да търсят из цялата страна болница, където да получат съответната грижа.
Болнични грижи. Премахване на здравните инстанции, които се занимават със стратегическа дейност и ограничаване на инспекциите на централното правителство. Местната власт да формулира местните здравни приоритети.

М Е С Т Н А В Л А С Т

Лейбъристи
Насърчаване на повече изборни кметове и създаване на квартални съвети на някои места. Реформа на местните данъци като част от преоценка и очаквано проучване след изборите на баланса на финансиране на централната и местна власт.

Консерватори
Планират да върнат властта на местните съвети, но все още не са съобщили детайли. Противопоставят се на местния подоходен данък, но предлагат значителни отстъпки за пенсионери, плащащи високи сметки.

Либерални демократи
Повече власт за местните общности, включително и местното управление.
Замяна на местния данък с местен подоходен данък. Това ще намали сметките на повечето данъкоплатци, като в същото време съществено ще се увеличат данъците на тези, които имат високи доходи.

Б Е Ж А Н Ц И И И М И Г Р А Н Т И

Лейбъристи
Въвеждане на точкова система за имигрантите, базирана на квалификацията, която те притежават. Ускоряване на промените и създаване на “Национални гранични сили”, които да координират работата на митниците и местните полицейски сили. Създаване на възможност първоначалното решение за даване на убежище да се взема в срок до два месеца.

Консерватори
Ограничения. Определяне на годишна квота за имигранти и хора, търсещи убежище, което изисква оттегляне от конвенцията на ООН за бежанците от 1951 година.
Улеснена депортация. Повече власт да се депортират бежанци, на които е отказано убежище, и власт, за да бъдат задържани, когато са без документи. Евентуално всички претенденти за убежище да бъдат изпроводени извън Британия, близо до мястото, откъдето произхождат.
Здравен тест. Изискване всички имигранти, които остават за дълъг период, да имат тестове за туберкулоза и СПИН.

Либерални демократи
Независима процедура. Учредяване на независима агенция, която да разглежда молбите за убежище, и изискване търсещите убежище да работят, за да осигуряват прехраната си.
Система на “Зелената карта”. Подкрепа за имиграцията, защото тя подпомага икономиката, но да се поставят определени ограничения, евентуално по подобие на американската система за зелена карта.

З Д Р А В Е О ПА З В А Н Е

Лейбъристи

Инвестиции: Правителството обещава до 2008 година допълнителни 23 милиарда, съответстващи на 7.2% от годишния растеж. Освен това то планира да спести допълнително 500 млн. лири чрез затягане на финансовата дисциплина.

Избор: Лейбъристите настояват за отговорни, удобни и персонализирани услуги за всички пациенти, обхванати от националното здравеопазване. Това означава по-голям избор и повече информация за пациентите за това как, кога и къде да бъдат лекувани в болница. От края на 2005 г. пациентите ще имат право да избират обслужване от поне четири места, финансирани от националното здравеопазване, а от 2008 – от всеки, който е одобрен от държавата. До 15% от работата на националното здравна служба ще бъде поета от частния сектор, за да се повиши капацитетът.

Първоначална помощ: Лейбъристите обещават да разширят достъпа до здравните услуги, предлагани от външни болници, които са близо до работните места на пациентите и ще намалят натиска върху джипитата, както и върху отделенията за спешни случаи и бърза помощ. Обещават се повече свободни медицински центрове в близост до гарите, а общодостъпната телефонна линия – Национална здравна служба – ще бъде запазена.

Социални грижи: Правителството има желание да осигури по-голям контрол на хората върху техните социални грижи. Системата за пряко плащане, която осигурява определен бюджет на гражданите, с който да могат да си закупят пакет от домашни социални грижи от общината, ще бъде разширена за възрастните и за хората с увреждания.

Цели: Партията подкрепя целите на Националната здравна служба, макар че според нея повечето са вече изпълнени, а останалите ще бъдат осъвременени. До 2008 г. пациентите вече няма да чакат повече от 18 седмици за направления от джипитата, за да започнат лечение – две седмици за болни от рак – и не повече от 48 часа за час при джипито.

Инфекциозна защита: Правителството е издало разпореждане до болниците да ревизират договорите с различни фирми за почистване с идеята тази дейност да стане отново тяхно задължение. Целта е да бъдат намалени наполовина кръвните инфекции в рамките на три години.

Обществено здравеопазване: Лейбъристите обещават да подобрят общественото здравеопазване на основата на Бялата книга, публикувана през 2004 година. Партията планира персонализирани програми за израстване на децата, частична забрана за пушене на публични места и по-голяма държавна подкрепа за хора, които се опитват да откажат тютюна. Правителството ще се бори и срещу нарастващата “свобода” при рекламиране на некачествени храни по телевизията и ще предлага по-здравословно хранене в училищата, както и лични фитнестреньори в системата на Националната здравна служба. Лейбъристите настояват и за повече прегледи, свързани преди всичко с болести, предавани чрез секс, както и инфекции от рода на туберкулозата, които се предават по въздуха.

Зъболечение: Лейбъристите са си поставили за цел да назначат 1000 зъболекари до началото на есента тази година, предимно от чужбина. Освен това обещават допълнителни 386 млн. лири за финансиране на зъболекарските услуги.

Консерватори

Инвестиции: Партията обещава да бъде равностойна по отношение на разходите, които Лейбъристите са планирали за следващите 3 години. Тя обещава да ги увеличи с още 34 млрд. годишно към 2010 година.

Избор: Торите подкрепят свободния избор на пациентите на Националната здравна служба по отношение на обслужването. Тези, които са застрашени от дълго чакане за обслужване, ще имат правото да се обърнат към частното здравеопазване с 50% от разходите им, покрити от държавата. Джипитата ще съветват пациентите коя е най-добрата болница за техните нужди.

Първоначална помощ: Партията ще съкрати част от регионалните бюрократични системи в здравеопазването, свързани с тези услуги. Извънработното време на джипитата ще бъде обвързано с други първоначални медицински услуги като бърза помощ, свободните медицински центрове и директния телефон на националното здравеопазване.

Социални грижи: Торите обещават да ограничат годините, за които се предполага, че хората ще плащат за дългосрочни грижи. Щом веднъж тези, които плащат, са осигурили собствената си издръжка за три години, за тях вече ще могат да се полагат грижи безплатно, независимо от имущественото им състояние. Освен това обещават да ограничат бюрокрацията в старческите домове и приютите, както и оказване на повече грижи за тези, които са обслужвани в собствените си домове.

Цели: Консерваторите ще съкратят някои от услугите на Националната здравна служба, които всъщност отклоняват хората в здравеопазването от първостепенните им клинични задачи.

Инфекциозна защита: Партията възнамерява да даде права на старшите медицински сестри (или инспектори) – да затварят заразени отделения, за да се предотвратява разпространението на инфекции, придобити в болницата. Обещава и по-голяма подкрепа, повече назначения и обучение за екипите, контролиращи разпространението на инфекции. Болниците ще бъдат задължени да публикуват своите планове за борба срещу разпространението на инфекции.

Обществено здравеопазване: Консерваторите ще назначат специален пълномощник по общественото здравеопазване, който ще отговаря преди всичко пред парламента, отколкото пред правителството и ще наблюдава стратегията за обществено здравеопазване. Това е единствената част от политиката в тази система, която партията иска да отдалечи от центъра. Всичко останало ще бъде предоставено на самостоятелни тръстове в Националното здравеопазване.

Зъболечение: Торите обещават да върнат зъболекарите от системата на Националното здравеопазване във “високите етажи” на тази професия. Пациентите би трябвало да имат достъп до своя зъболекар или безплатно, или на достъпни цени. Партията ще осигури същите 368 милиона за назначения и ще плаща на зъболекарите за всеки регистриран пациент в зависимост от лечението.

Либералдемократи

Инвестиции: Либералдемократите ще харчат толкова, колкото и правителството, като допълнително предлагат безплатно персонално обслужване, което ще бъде финансирано от допълнително данъчно облагане с 50 пенса на тези, които изкарват повече от 100 000 паунда годишно.

Избор: Предлагат да дадат по-голяма автономия на болниците, отколкото някои от тях имат в момента. Партията би искала пациентите да се обръщат за помощ към местните болници, но не изключва да им бъде разрешено да търсят по-нататъшна помощ и в други болници.

Първоначална помощ: Либералдемократите настояват за достъп до профилактични прегледи – кръвно налягане и холестерол – за ранна диагноза на проблемите. Те планират да осигурят на местните центрове за здравеопазване по-голяма гъвкавост при лечението на пациентите на принципа “грижата за най-болните най-бърза”. Партията също така обещава да даде на местните съвети по-голям контрол и пълномощия в здравеопазването.

Социални грижи: Либералдемократите обещават да финансират персоналните грижи за възрастни и хора с увреждания, които отново ще бъда плащани чрез данъка от 50 пенса, налаган на хора с доходи на 100 000 лири годишно. Те биха искали да развият системата за директни плащания от страна на правителството, за да може хората сами да контролират и избират грижите за себе си. Този начин на работа ще бъде подкрепен от обучени специалисти, които ще им помагат да изберат най-добрия пакет от услуги.

Цели: Партията обещава да намали административните решения и намеса в работата на болниците, като напълно премахне т. нар. политически, за да могат болниците да имат по-голяма автономност при вземане на клинични решения.

Инфекциозна защита: Ще се въведе изискване всички първостепенни служители на националните болници да преминат задължително обучение за инфекциозни заболявания. Всяка болница ще е задължена да осигури повече изолационни и да има система за обратна връзка, която да локализира проблемните райони.

Обществено здравеопазване: Либералдемократите обещават по-ясни и изразителни надписи на хранителните и алкохолните продукти, пълна забрана на тютюнопушенето на обществени места и мерки за поощряване на ходенето пеша, както и колоезденето. Също така се изказват намерения за въвеждане на редовни здравни прегледи, за да може болестите да бъдат лекувани в ранния им стадий.

Зъболечение: Обещават да заменят системата “почистване и пълнене” при договорите с нов начин на заплащане, който ще носи по-големи възнаграждения при извършване на превантивни операции. Предвижда се и въвеждането на лични зъболекарски планове, които да определят колко често пациентите би трябвало да ходят на преглед и ще освободят време за лечение на по-сериозни проблеми.

О Б Р А З О В А Н И Е

Лейбъристи

Училища: Правителството обеща да даде на родителите по-голяма възможност по отношение на това как да се управляват училищата и да предложи по-индивидуално обучение за учениците. На всички родители ще бъде предложена детска ясла и осигуряване на грижи за детето, а правителствената схема “Сигурен старт” ще бъде разширена. Лейбъристите искат да създадат 200 академии – независими училища, финансирани от парите от данъци и спонсорство от частния сектор – до 2010 г. Училищата с най-лоши показатели ще бъдат закрити или заменени с академии. Освен това правителството обеща, че всички гимназии и почти 9000 основни училища ще бъдат реконструирани или обновени. Повече пари ще бъдат дадени за развитието на разширени училища, които ще предлагат за времето преди и след училище клубове и здравни и социални удобства.

Прием: Лейбъристите обещаха затягане на незадължителния общоприет ред за прием в училищата, за да стане системата по-ясна и да ограничи бъдещите професионални училища, когато се изтъкват някои от дарбите на децата при приема. Също така ще се изясни дали училищата вземат под внимание здравето на учениците, или дали те имат близки в училищата по време на приема.

Стандарти: Лейбъристите предлагат по-добри условия, по-високо качество на преподаване и модерен учебен план за учениците от 14- до 19-годишна възраст. Партията планира да въведе професионални дипломи за ученици на 14 години, които да вървят заедно с общообразователната програма. Професионалните дипломи за четиринадесетгодишни бяха обявени в Бялата книга на правителството за образованието от 14- до 19-годишна възраст като алтернатива на по-академичната насоченост. Всички ученици, които предприемат тази възможност обаче, пак ще трябва да постигнат минимум оценка “С” по английски език и математика в общообразователната програма, за да могат да получат такава диплома. На учениците, които продължават по традиционните общообразователни програми (GCSE и ниво “А”) ще бъде предложена възможност да учат по университетски модули и да подготвят дисертация, която ще помогне на университетите да отличат най-добрите ученици.

Дисциплина: Лейбъристите искат всички училища да поемат “справедлив дял” от най-недисциплинираните ученици и заявяват, че ще въведат нови закони, ако учителите в ръководството не го сторят доброволно. Правителството предлага също така да се обявят парични поощрения, за да се помогне на училищата да се справят с този план. На училищните ръководствата ще бъдат дадени нови правомощия да проверяват ученици, заподозрени, че носят у себе си ножове.

Професионално образование: Предложени са планове за откриване на професионални училища и 12 академии за определени дарби до 2008 г. съвместно с индустриалния отрасъл в страната. Правителството предлага също така безплатно образование за възрастни за придобиване на общообразователно ниво GCSE с цел подобряване на основната грамотност и аритметическите умения.

Образование след 16-годишна възраст: Лейбъристите въведоха парични поощрения, за да привлекат повече ученици да останат в училище след 16-годишна възраст. На тийнейджърите им се предлагат до 30 лири на седмица, за да продължат да учат в училище или колеж по правителствената схема за надбавки в издръжката на образованието. Днес повече от 200 000 ученици получават пари.

Университети: Лейбъристите желаят разцвет на науката и изследванията и предприеха 10-годишен план с обещание за финансиране от 10 млрд. лири. През следващите три години биотехнологията – науката, която стои зад генномодифицраните култури, изследването на стволовите клетки и клонирането – ще получи над 1 млрд. лири от правителството. Други 1,5 млрд. лири са отделени за медицински изследвания, а 300 млн. са заделени за разработката на университетски продукти и 150 млн. за изследвания, свързани с промените в климата. Около 500 млн. годишно ще бъдат инвестирани в нови лаборатории. Лейбъристите продължават да работят за привличане на 50 % от 18 до 30-годишните във висшето образование, макар че тази цифра се превърна от стратегическа цел по-скоро в пожелание.

Допълнителни такси: Лейбъристите успяха миналата година да прокарат през парламента своя закон за по-голямо финансиране на образованието, а от 2006 г. университетите ще могат да вземат такси за обучение до 3000 лири на година. Таксите ще се плащат след завършване, когато годишният приход на студента достигне 15 000 лири. Като условие при въвеждането на по-високи такси университетите ще трябва да предлагат на студентите стипендии и поощрения, за да гарантират, че тези от по-бедни семейства не са възпрепятствани да учат в университет. Държавни помощи до 1000 лири се предоставят на студенти от семейства с ниски доходи.

Консерватори

Училища: Консерваторите обещават да създадат по-добри местни училища. Родителите ще имат правото да избират най-добрите училища за своите деца, което означава, че ще могат да ги изпращат в частно за сметка на държавно финансираното образование.Учениците ще получат правото да избират два часа спорт след училищните занимания с квалифицирани треньори, което ще бъде организирано от училищата и местните спортни клубове и няма да струва нищо на родителите. Схемата ще бъде финансирана от Националната лотария. Торите също така обещават, че ще сложат край на “политически правилната” тенденция децата, които се нуждаят от специални грижи, да бъдат изпращани в общообразователни училища и вместо това ще дадат възможност на родителите за по-голям избор за това къде да учи детето им.

Прием: Местните училищни власти вече няма да могат да решават условията за прием, така че родителите ще имат възможност да подават документи във всяко училище, финансирано от държавата. Разширяването на фонда за образование от страна на партията ще доведе до създаването на още 600 000 места в училищата през първия мандат на едно правителство на консерваторите. За пет години 100 000 родители повече ще имат възможност да направят своя първи избор на училище.

Стандарти: Торите обещават да защитят “златния стандарт” на изпитите с ограничение в броя на студентите, които получават А-степени и А-нива. Училищата ще могат да предлагат О-нива и други международни степени на квалификация. AS-нивата ще отпаднат, а контролът на изпитите, органът за квалификация и учебни планове ще бъдат подложени на преразглеждане.

Дисциплина: Ръководствата на училищата ще имат пълен контрол върху дисциплината в училище, включващ контрол върху приема и изключването. Директорите ще определят минимални норми на поведение и вече няма да бъдат принуждавани да приемат деца, изключени от други училища. Партията ще открие поправителни училища за най-недисциплинирани ученици, които ще струват 200 млн. лири годишно. Учениците ще учат изцяло в тях и ще бъдат допускани отново в общообразователни училища само в случай, че поведението им се подобри съществено.

Професионално обучение: Професионалното обучение ще бъде реформирано за 14-16-годишните и на тези възрастови групи ще бъдат предлагани помощи от 1000 лири годишно, за да им се даде възможност да се готвят и за общообразователните степени (GCSE) в училищата, докато овладяват избраната професия. Службата за връзка с професионалното образование ще бъде закрита и ще бъде създадена нова служба със солидно ангажиране на бизнеса. Съветът за обучение и развитие на умения ще бъде премахнат и ще бъде заместен с ново модерно финансиращо тяло. Ще се въведат проверки в колежите.

Образование след 16-годишна възраст: След 16-годишна възраст учениците ще имат повече професионални възможности и по-голям избор за това къде ще учат. Партията ще инвестира в мрежа от “супер колежи”, за да реши проблема с това, което определя като недостиг на висококачествени умения у учениците.

Университети: Консерваторите ще увеличат финансирането на университетите за обучение на студенти с 900 млн. лири от учебната 2006 -2007 г., а допълнителни 3 милиарда ще бъдат отделени за модернизация на учебното оборудване. Ще бъде открита дарителска програма за 18 млн. лири, в която частни дарения ще бъдат допускани от държавата, за да се даде повече независимост на университетите. Ще отпадне намерението 50 % да следват в университетите.

Допълнителни такси: Партията ще премахне университетските такси и ще ги замени със субсидии. Системата за кредитиране на студенти ще бъде реформирана. Компанията за студентски кредити ще бъде заменена с попечителски фонд за студентски кредити. Студентите ще плащат по-ниски търговски лихви, а ще имат възможност да вземат по-големи заеми, за да посрещат повишения стандарт на живот. Заемите няма да бъдат според доходите и връщането им ще започва едва след като завършилите печелят по 15 000 лири.

Либералдемократи

Училища: Ключовите моменти в политиката на партията за училищата е намаляване обема на класовете, включване на повече специализирани учители и насърчаване на обучението в ранните години. При едно либерално-демократично правителство до 2010 г. ще бъдат открити 3500 детски центъра, които ще предоставят по-добра грижа и образователни възможности за децата под пет-годишна възраст. Безплатното обучение за три- и четиригодишни деца в детските градини ще се разшири до четири часа дневно в продължение на 38 седмици. Ще бъде въведена нова квалификация за учителите, преподаващи в ранните години на обучение на децата, както и професионален орган за персонала за малки деца. Около 1,5 млрд. лири ще бъдат инвестирани в намаляване на размера на паралелките. За четири- петгодишните това ще означава намаление от 30 на 20 ученици, а за учениците в началните класове ще бъде до 25 души. Тази мярка ще позволи на учителите да прекарват повече време в индивидуални занимания с всеки ученик. Финансирането ще дойде от закриването на Държавния детски попечителски фонд, който инвестира по 250 лири за дете. Училищата ще бъдат поощрявани да са отворени от 8 до 18 часа, за да предлагат помощ на децата от всички възрастови групи. Това ще се осъществява съгласувано с местните власти, така че учителите да не бъдат допълнително натоварени.

Прием: Либералдемократите ще открият Служба за справедлив прием в училищата. Органът ще бъде ръководен от местните образователни власти.

Стандарти: Общообразователните програми за ниво “А” и GCSE, както и професионалните курсове, ще бъдат заменени с нова диплома, която ще откроява най-добрите ученици и ще предлага повече професионални възможности. Партията иска да гарантира, че всички ученици в гимназията са обучавани от учители, подготвени подобаващо по основните предмети: английски език, математика, природни науки, информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и езици. Броят на националните тестове ще бъде намален, но ще бъдат въведени нови тестове за грамотност, аритметически познания и ИКТ.

Дисциплината: Партията планира да фокусира вниманието си по-скоро върху профилактиката, отколкото върху лечението. Малки паралелки и добре подготвен персонал ще позволяват на учителите да забележат проблемите, преди те да възникнат. Най-недисциплинираните ученици ще бъдат изваждани от общообразователното училище и ще бъдат обучавани в групи за подобряване на поведението.

Професионално обучение: От 14-годишна възраст учениците ще имат възможност да се насочат към комбинация от академични и професионални курсове при избор на училища и колежи. Партията ще насърчава по-активното сътрудничество между колежите, бизнеса, местните власти и държавата за подобряване на уменията и знанията. Нова система на училищно ръководство ще бъде въведена в колежите, включваща представители от местните образователни власти, ученици и преподаватели.

След 16-годишна възраст: Партията ще предостави на всички работещи на възраст от 16 до 19 години законни отпуски, за да се изучат до общообразователното ниво “А” или негов еквивалент.

Университети: Университетите и колежите ще бъдат насърчавани да създават повече модулни програми, които ще дадат възможност на студентите да построят своите учебни програми, така че да обхванат както академичното, така и професионалното обучение. Студентите ще получават повече помощ, ако решат да прекъснат обучението си или искат да сменят университета и ще имат възможност да прехвърлят кредити (точки) от завършени учебни модули в други институти. Партията смята, че така студентите по-лесно ще се върнат отново в системата на висшето образование.

Допълнителни такси: Либералдемократите ще отменят университетските такси за всички студенти, както помогнаха това да стане в Шотландия. Партията ще въведе помощи до 2000 лири за студенти от семейства с ниски доходи, за да им помогне да посрещат всекидневните си разходи. Партията планира да финансира тези предложения, като увеличи данъците на хората, които печелят най-много.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук