ДОКЛАДНА ЗАПИСКА НА Й. В. СТАЛИН …

0
184

 

30 юни 1923 г., Москва
докладна записка на Й. В. Сталин по новата политическа линия на ЦК на БКП.

По същество критиката на позицията на ЦК на компартията на България е абсолютно правилна. Цялата работа е в това, че след публичното изявление на Председателя на Коминтерна в печата не бива да се ограничим само с дискусия, ако сме последователни; предприемането на репресивни мерки спрямо ЦК на компартията на България, след такава публична изява е нещо разбиращо се от само себе си. Въпросът е в това, че ние имаме работа не с една или друга статия за ЦК на БКП, а с действията по този ЦК, нарушаващи елементарните изисквания на основите на тактиката на Коминтерна. Когато такива действия се изнасят на открито обсъждане да се ограничаваме с критика и дискусия е вече недостатъчно, трябва да се отиде по-далече, т.е. на действията да се отговори с контрадействия във формата на репресии. В противен случай българският инцидент може да послужи като своего рода прецедент, разширяващ рамките на партийно позволеното в пределите на Коминтерна до безпределност, което е несъвместимо с духа на Коминтерна. Да не говорим, че ограничаването на нещата в рамките на дискусията, при наличието на такова падение на ЦК на БКП, може и ще бъде оценено като слабост на Коминтерна, което е неизгодно за престижа на последния. Ако ние сме готови от дискусия да преминем към наказания, аз съм готов да се присъединя към предложението на другаря Зиновиев за публикуване на статията1 . Готови ли* сме ние за това? Впрочем след вчерашното възвание на Коминтерна2 , публикуването на статията трябва да се смята за предрешено, поради което самото предложение на др. Зиновиев за публикуване на статията става безпредметно**. Сега трябва да поставим въпроса не за публикуването, а за необходимостта след публикацията на статията да се устрои нещо като съд над ЦК на компартията на България или над неговите (на ЦК б.р.) лидери.

Й. Сталин
Забележка на полето срещу отбелязаните с х и хх думи, вероятно от ръката на Зиновиев: „Нали това е решено преди две седмици – преди подписването на моята статия“.

Архивно копие АП РФ, ф. 3, оп. 20, д. 90, л. 89-90.

Бележки:
1 Готвейки статия за събитията в България, Зиновиев запитал за мнение ред членове на Политбюро на ЦК на РКП(б), с което е свързана и тази записка на Сталин. „Да се мисли, че може да реши такъв принципно важен въпрос по каналите на вътрешния ред – не бива, – пише Зиновиев на Сталин. – Въпросът засяга дълбоко целият Интернационал“. (Пак там. Л. 67). Виж също така, док. №38.
2 Става дума за редакционна статия във в. „Правда“ (29 юни 1923 г.).“Решението на ИККИ и българският опит“ с негативна оценка на този опит. На 4 юли се появява в „Правда“ подписана от Зиновиев статия „Уроците от българския преврат“. На вниманието на секциите на Коминтерна“. Срв. с док. №39.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук