ДОКЛАДНА ЗАПИСКА НА СЕКРЕТАРЯ НА ЦК НА РКП(Б) В. М. МОЛОТОВ …

0
155

 

2 юли 1923 г., Москва
Докладна записка на секретаря
на ЦК на РКП(б) В. М. Молотов
по повод политическата линия
на ЦК на БКП
Съгласен съм с др. Сталин. Смятам за по-правилно преди ИККИ да се обяви открито против ЦК на българите предварително да се постигнат реални изменения (в това число и в българската компреса) на линията на българския ЦК. Нали ни уверяват, че българските комунисти от Интернационала няма да излязат. Такава предварителна промяна на линията на ЦК на българите при всички случаи сега е нужна и може да бъде направена. Тогава намесата на ИККИ би дала, по мое мнение по-добри резултати за международното комунистическо движение.
В. Молотов1
Архивно копие. АП РФ, ф. 3, оп. 20, д. 90, л. 90.

Бележки:
1 Молотов (роден Скрябин) Вячеслав Михайлович (1890-1986), член на РСДП от 1906 г. През 1920 г. е секретар на ЦК на КП(б); през 1921-52 е секретар на ЦК, член на Политбюро на ЦК на ВКП(б). В годините след това – на високи държавни и партийни постове.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук