РЕЧ ПРИ ОТКРИВАНЕТО НА ХХII КОНГРЕС НА БРСДП (I КОНГРЕС НА БКП)

0
170


25 май 1919 г.

Другарки и другари! За пръв път, след тригодишна война, се събира конгресът на българската работническа социалдемократическа партия. Цялата буржоазия беше за тая кървава и катастрофална война. Само ние се обявихме против нея. В тая война паднаха много скъпи наши жертви!

(Настъпи един трогателен момент. Целият конгрес, като един, става на крака. Салонът кънти продължително от ръкопляскания и от громките викове: “Долу убийците!” Работническият хор, изслушан на крака, изпява погребалния марш на жертвите в революцията).

Другари и другарки! Сбъднаха се нашите предсказания, че войната ще се завърши със социалната революция! Да, избухна великата социална революция в Русия (громки викове: “Да живее руската революция”; продължителни ръкопляскания) . Войната се свърши с началото на великата болшевишка революция, която тържествено върви към комунизма!”; (бурни ръкопляскания) . Тя костува скъпи жертви на руския пролетариат (нови възгласи: “Да живее”; ръкопляскания). Дойде революцията и в Германия, дето нашите другари, спартакистите, се сражават за нейната велика победа! (викове: “Да живеят!”; ръкопляскания). Там пролетариатът даде скъпи жертви, особено в лицето на другарите Либкнехт и Роза Люксембург!

(Нов трогателен и величав момент на пролетарска признателност; целият конгрес за миг е на крака и с горещи възгласи и френетични ръкопляскания продължително адмирира безсмъртната памят на двамата пролетарски учители).

Другари и другарки! На всички жертви на социалистическата и комунистическа революция ние отдаваме нашата дълбока почит и пред кръвта и гробовете им даваме клетва, че ще следваме техния революционен пример! (Бурни и продължителни ръкопляскания). Жертви на социалистическото дело ние имаме и в други страни. В Румъния нашата партия изгуби своя енергичен деец др. Фриму (Ръкопляскания). В Сърбия също така паднаха не малко наши другари (ръкопляскания). На всички жертви на международното дело на социализма във всички страни да почетем памятта им със ставане на крака! (Конгресът става на крака: продължителна безмълвна адмирация към великата памят на погиналите пролетарски борци).

Другари и другарки! Днешният конгрес е исторически. Той съвпада с новия свят, който никне из пепелищата и кървите на стария капиталистически строй (краят унищожен от цензурата).

Работнически вестник, год. ХХII,
бр. 265, 26 май 1919 г.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук