ИНВЕСТИЦИИТЕ В ЧОВЕКА – ОСНОВА НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ, ФОРМУЛИРАНА ОТ ПРЕЗИДЕНТА

0
155

Коментар на Борис Гризлов, председател на Държавната дума, председател на партията “Единна Русия” на словото на президента на Руската федерация Владимир Путин, произнесено на разширеното заседание на Държавния съвет
Самият факт, че в дневния ни ред се появи такава тема – стратегията за развитие на Русия до 2020 г. – доказва, че Русия излезе на линията на устойчивото развитие. Преди десет години подобен разговор просто нямаше да има смисъл. А днес ние можем да погледнем десет, че и повече години напред, можем да набележим стратегически ориентири, които няма да останат просто благи пожелания, а ще бъдат действително реализирани. В своето слово президентът постави именно такива задачи.

Бъдещето на Русия е безусловно в новите технологии. Необходим ни е преход от суровинната икономика към икономиката на знанията, внедряването на иновациите, кадровото осигуряване на процесите на развитие, което означава инвестиции в човека и постоянното повишаване на качеството на живота на хората. В това е основата на стратегията на Русия, формулирана от президента. И всички ние трябва да пристъпим към нейното осъществяване не с декларации, а прагматично, с отношение към всяко направление в развитието на Русия.

Да се живее без план е твърде скъпо и съмнително удоволствие за страната. Опирайки се на опита от националните проекти, ние трябва да преминем към стратегическото планиране и стратегическото управление на развитието. Депутатите от Държавната дума дадоха своя принос в създаването на необходимите за това предпоставки. Приети са изменения в бюджетния кодекс, приет е първият тригодишен бюджет. Бяха създадени институции по развитието – Банка за развитие, Инвестиционен фонд и други. Това разшири хоризонта на планирането. Сега вървим към поставянето и практическото решаване на дългосрочните задачи.

Успехът на Русия, успехът на всеки от нас зависи от това, доколко бързо и ефективно ще можем да реализираме „Плана Путин”.

В плана за развитието на страната, предложен от президента Владимир Путин – и неговото слово днес потвърди това – е заложено силно консолидиращо начало. Общонационалните приоритети в стратегията на Русия позволяват да се обединят усилията на всички обществени сили.

Институциите на гражданското общество, политическите партии – това е източникът на новите идеи, новите форми на работа на всички равнища – от федералното до местното, важен инструмент за контрол на действията на органите на властта. И “Единна Русия” като най-голямата партия в страната и партия на парламентарното мнозинство вече предлага нови форми на работа, включително и програма за формиране на кадрови резерв – “Професионалната команда на страната”. Това са предложения към стратегията за развитието, които се обсъждат в нашите дискусионни форуми.

Президентът постави задачата за по-нататъшното модернизиране на данъчната система. Бъдещите стъпки в тази насока предполагат активното участие на депутатите. Усъвършенствуването на данъчното законодателство винаги е било приоритет за фракцията на парламентарното мнозинство и за Държавната дума в цялост. Ние имаме конкретни предложения. Сега в частност се обсъжда възможността ДДС да бъде сведен до12 процента.

Президентът неслучайно постави на първо място въпроса за качеството на живота. Сега съществува не само необходимостта, но и възможността за кардинално подобряване на положението в социалната сфера. Натрупани са финансови възможности, има опит в планирането, разработени са законодателни механизми. Може да се каже, че фундаментът е построен, сега можем да издигнем самото здание.

Поставената от президента задача да се осигури икономическото лидерство на Русия сама по себе си предполага нашата страна да бъде между първите по всички показатели за качеството на живота на хората. За това е необходимо да се осигури постоянно нарастване на благосъстоянието на гражданите, да се развиват сферата на образованието и здравеопазването, да се повишава равнището на екологичната безопасност. Например подобряването на качеството на питейната вода ще позволи да се увеличи средната продължителност на живота – по съществуващите оценки – с 5-7 години.

Партията “Единна Русия” много сериозно подходи към програмата за социално-икономическото развитие на Русия. Ние отидохме на изборите с програмата, наричана „План Путин”, един реален план, който се изпълнява вече осем години. Той позволи да се създаде икономическият фундамент на нашата страна. Днес в словото на Владимир Владимирович бе казано: фундаментът е построен, сега трябва да започнем да строим зданието на нова Русия.

Днес в словото на президента бяха посочени задачите, които ние, депутатите, предстои да реализираме. Необходимо е да се приемат нови закони. Необходим е закон за подкрепа на дребния и средния бизнес. Досега ние, в сравнение на европейските страни, отстъпваме по количеството на малките предприятия. Това е така, защото не са създадени необходимите условия. Безусловно е наложително да се намали данъчното бреме на предприятията и това е последователна политика на “Единна Русия”. Ние неотклонно отстояваме тези принципи в продължение на последните четири години.

Освен това смятаме, че е необходимо да се намали данъкът за добавената стойност, и това е едно очаквано решение. Мисля, че би могло да се отиде на 12 процента ДДС. Нужно е по-нататък за предприятията да се създадат преференции за преминаване към иновационната икономика. Данъчни преференции трябва да има и за внасянето на ново технологично оборудване. По такъв начин ние, мисля, ще можем да помогнем на бизнеса да внедрява новите технологии.

Сега ни предстои да осъзнаем всички това, да изработим постъпателен план за неговото изпълнение. “Единна Русия” вече работи в тази насока.

Превод В. Вълканов

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук