ПОУКИ ОТ МИНАЛОТО, ИДЕИ ЗА БЪДЕЩЕТО

0
147


В началото на ХХ век в средите на българското социалистическо движение, наред с всеобщото уважение и почит към апостола на социализма на Балканите и в България Димитър Благоев, наричан Дядото, се нарежда и името на Георги Кирков – Майстора. И вече повече от век той си остава Майстора.

Роден е в семейството на учител-възрожденец. Учи в родния си град, а по-късно в град Николаев, Русия, където се запознава със съчиненията на Чернишевски, Добролюбов, Некрасов, Пушкин, Гогол и прави първите си литературни опити.

От 1892 до 1895 учи картография във Виена. Силното по това време профсъюзно движение в Австрия повлиява сериозно политическите му възгледи. След завръщането си в България Кирков активно се включва в социалистическото движение, доказва се като дълбокоуважаван и обичан политик, организатор, трибун, журналист, публицист, творец, като един от създателите и ръководителите на Българската работническа социалистическа партия.

На конгрес на БРСДП през 1898 година Кирков е избран за член на Централния комитет на партията, какъвто остава до края на живота си. През 1901 е избран за първи път за депутат от БРСДП в Народното събрание, а от 1911 последователно е избиран за общински съветник в София.

През 1913 г. отново е избран за народен представител.
Освен заслугите си към социалистическото движение, Майстора има и неоспоримо място сред най-значимите български интелектуалци, сред най-светлите имена на българската интелигенция. Създател е на „Работнически вестник“ – списван с невероятно майсторство и в социалистически дух. Автор е на огромно количество блестящи статии, фейлетони, стихове, някои от които („Дружна песен“) се запяват от почитателите му.

СТОЛИЧНИЯТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО
поуки от миналото

Дискусия на тема „Столичният общински съвет и гражданското общество – поуки от миналото, идеи за бъдещето“ бе организирана от Политически клуб „Г.Кирков“ и Диску-сионния клуб за социална местна политика в София. Срещата е част от програмата за отбелязване на 140-годишнината от рождението на Георги Кирков-Майстора – един от най-видните деятели на БСП, един от най-ярките парламентаристи в най-новата политическа история на страната и първи градски съветник от левицата в София.

Наред с това дискусията бе и част от подготовката в БСП за местните избори през есента. В разговора взеха участие Мичо Райковски и Жельо Бойчев, зам.-пред-седатели на ГС на БСП; Христофор Христов – председател на групата съветници; общински съветници от БСП в София, представители на неправителствени и обществени организации.

Акцентите в дискусията бяха:
1.Традициите на БСП като опозиция в Столичния общински съвет и ролята на Майстора като общински съветник;
2. Властовите ресурси на Столич-ния общински съвет (СОС) и тяхното използване за столичното граждан-ство и за развитието на града;
3. Функционирането на СОС и взаимодействието му със структу-рите на гражданското общество;
4.Политическото представител-ство и политическата отговорност за дейността на СОС и местната власт в София.
Идеята бе на основата на примери от дейността, морала и поведението на първите социалисти – общински съветници, да се потърсят съвремен-ните измерения на работата на съветниците от БСП в СОС за годините след 1989 г., когато партията (поне номинално) бе в опозиция. Да се откроят политичес-ките механизми на взаимодействие между Градската партийна организа-ция, нейните структури и представи-тели в местната власт в столицата, както и политическата отговорност на ГПО, на групата съветници и на отделните съветници за регресив-ното развитие на града в последните 18 г., за разпиляването на неговия ресурс. Да бъдат предложени нови подходи при взаимодействието на СОС със структурите на граждан-ското общество, гарантиращи неговото функциониране в интерес на жителите на София, а не на корпоративните интереси.

Основният доклад бе изнесен от доц. Емилия Лазарова. Тук публику-ваме и изказването на журналиста Калин Първанов.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук