РЕЗОЛЮЦИЯ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ НА МЛАДЕЖКОТО ОБЕДИНЕНИЕ В БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Приета на разширено заседание на тема „За бъдещето на БСП“, проведено на 16 февруари 2022 г. в Плевен

0
284

Ние, младите хора в Българската социалистическа партия,
Като се обявяваме за:
Носители на общочовешките и универсалните принципи за свобода, равенство и солидарност;
Продължители на идеите на социалистическото движение в България и на Димитър Благоев–Дядото;
Последователи на достиженията на международната и европейската социалистическа и социалдемократическа мисъл и движение;

Част от семейството на европейската общност;

Активни участници, автори на идеи и инициативи за трансформацията на БСП в модерна и силна лява партия.

Като вземаме предвид:

Многостранната и дълбока криза, нейните здравни, социални, духовни, демографски, политически и икономически измерения;

Структурните проблеми на капиталистическата система и опасностите пред младите хора и бъдещите поколения;

Фактът, че нашето поколение е първото след Втората световна война, което ще живее по-зле от родителите си;

Началото на политическата промяна в България и обществените очаквания за нов подход на управление, морал и ново политическо поколение;

Исторически ниските и регресивни резултати на БСП от трите парламентарни вота през 2021 г. и перспективата от продължаващ упадък на обществената подкрепа за нея и произтичащите от това последствия за социалистите и страната;

Че участието на БСП в настоящето управление не бива да оставя на заден план или да замъглява трезвата оценка за състоянието и проблемите пред БСП;

Рисковете пред превръщането на интересите на левите хора, на работниците, на младите, на интелигенцията в България като периферни в политическия дневен ред;

Непоследователните, непрозрачни и погрешни решения, действия и позиции на ръководството и председателя на БСП във връзка с идеологическата, кадровата, организационната, медийната и коалиционната политика на партията;

Отговорността за реализирането на съществени социалистически реформи в четворен коалиционен формат;

Установената практика, превърнала се в политика по неглижиране на идеите, потенциала и кадровата подготовка на младите хора в партията;

Продължителните и тежки вътрешнопартийни конфликти, противоборства и разделение, намиращи обществен отзвук и коментар;

Подмяната на левия дневен ред от председателя и ръководството на партията с измислени и несъществуващи „проблеми“ като „джендър-идеологията“ и загърбването на автентичните и структурните леви проблеми като социалното, икономическото, културното, политическото неравенство, доходите и благоденствието на работниците, демонтирането на социалната държава, борбата с корупцията, развитието на културата, опазването на околната среда, технологичната революция и дигиталната.

Решително настояваме за:

Спешно решаване на лидерския проблем в БСП с откриване на процедура по пряк избор на Конгреса на 22 януари 2022 г. и избор на следващ председател на Националния съвет на БСП;

            Модерен ляв завой в определянето и приоритизирането на политиките, защитавани от партията;

Ефективна организационна реформа и стимулиране на вътрешнопартийния живот; в кратки срокове приемане на план за политическа и организационна подготовка във връзка с местните избори през 2023 г. и европейските избори през 2024 г.

Ускорени темпове на обновление и осъвременяване във всички сфери на партийния живот и работа, без това да създава противопоставяне между поколенията. Подчертаваме нашия дълг, уважение и диалогичност, що се отнася до тези отношения.

            Поход към единство и прекратяване насаждането на конфликти, вътрешните борби и гонения;

Започване на интензивна дискусия за приемане на нова програма на БСП;

Стриктно придържане към социалистическия дневен ред във всички действия на представителите на БСП в правителството и 47-ото Народно събрание;

Периодична отчетност пред колективните органи и редовите членове във връзка с изпълнение на Коалиционното правителствено споразумение и законодателни приоритети;

Въвеждане на нормативни механизми за контрол върху работата на председателя на Националния съвет и механизми, осигуряващи прозрачност на процеса на вземане на решения;

            Защита на интересите на младежта при участие в правителството чрез конкретни стъпки за повишаване на стипендиите на ученици, студенти и докторанти, адекватно и гарантирано от държавата студентско кредитиране, подобряване на материалния статус и условията на живот на студентите; приемане на закон за доброволчеството; универсален „културен чек“ за младите хора; подкрепа от държавата за първо работно място и първо жилище;

По-висока степен на ангажиране на учениците с извънкласни занимания и доброволен труд. Необходимост от стратегия за трудова интеграция на младежта, насочена към превъзмогване на проблеми свързани с: несъответствие между образователна подготовка и професионална реализация;

Мерки за стимулиране на многодетни семейства с второ и трето дете;

Създаване на възможности за системно привличане на млади хора в процеса на формиране на политически решения в институциите.

Важно е да отбележим, че основен критерий за демократичност в една партия, а и в държава в ХХI век, е свободата на словото. Българската социалистическа партия винаги се е борила да защитава тази демократична ценност. БСП винаги се е нуждаела от свой коректив, когато е губела пътя си, какъвто вестник „Дума“ винаги е бил през последните 30 години на преход – автентичен изразител на лявото мислене. Трибуна на цялата левица. Свободна сцена на лявото слово. Гоненето на журналисти, забраната за изразяване на свободно професионално мнение, страхът от критика и пряката намеса в редакционната политика на един вестник, наблюдавани през последните месеци във в. „ДУМА“, руши основите, върху които БСП гради своя образ, своята структура и своята политика.

Младите хора в БСП сме били, продължаваме да бъдем и винаги ще сме двигател на идеите, прогреса, иновациите, енергията и борбата срещу несправедливостите. През последната година в политическия живот на България се наложи тенденцията, че старите модели, липсата на прозрачност, тайните договорки, подмяната на принципи, използването на страховете на българските граждани и противопоставянето им един срещу друг няма да бъдат толерирани повече. Доказаха го изборните резултати. през 2021 г. Доказаха го почти едногодишните протести през 2020 г.

Време е БСП да бъде актуална и да си върне чувството за победа. Време е БСП да започне да защитава принципите и идеалите, върху които е устояла и градена нейната 130-годишна история. Време е фрагментацията, разделението и омразата да приключат – в БСП и в българското общество. Време е младите хора в партията да поемат кормилото. За да може да има бъдеще за младите, то настоящето трябва да им принадлежи.

Възлага на председателя на НС на МО в БСП да представи настоящата резолюция пред 50-ия Конгрес. Нека тя постави основа за необходимия разговор за бъдещето на Българската социалистическа партия.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук