ЗА ИДЕЕН И ПОЛИТИЧЕСКИ РЕСТАРТ НА БЪЛГАРСКАТА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И НА БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА

Проект на резолюция на 50-ия конгрес на БСП, 22 януари 2022 година

0
349

През 2021 г. нашата партия претърпя три тежки поражения на парламентарните избори. Загубена беше подкрепата на 700 хил. избиратели в сравнение с изборите от 2017 г. Левите избиратели не повярваха, че БСП е в състояние да отстоява управленска и обществена алтернатива, че може да ликвидира наложения през последното десетилетие корупционен модел.

Независимо от катастрофалните изборни резултати, политическата необходимост ни направи участници в управляваща коалиция с дясна управленска програма, макар и поставяща си за цел да премахне модела „ГЕРБ – ДПС“. Може ли участието в правителството автоматично да възвърне доверието към БСП, да съживи партията или напротив, при неуспех ще ни запрати в политическото небитие?

Сериозните очаквания за участие във властта на кадри на БСП, предложени от ръководство ù, са съпроводени с усилията да се покрият политическите грешки, да се забравят кадровите провали при формиране на листите от приближени на председателя на партията и позорните резултати от трите избора. Българските граждани определиха мястото ни на четвърта политическа сила, подкрепена от малко над 3% от общия брой избиратели.

Авторитарната политическа власт преследва една-единствена цел – оцеляването. Оцеляването на партийния връх обаче влиза в разрез с възстановяването на БСП като голямата национална партия на левицата. Идейното обезличаване, организационната разруха и зачеркването на демократичното начало в партията ни превърнаха в очите на избирателите в един от многото лични политически проекти.

Днес обществото се изправя пред две опасности. Едната, да попадне в капана на свръхлибералната „стратегия“ на „продължаващите промяната“, България да печели пари от ниски данъци като едва ли не „финансов хъб на Балканите“ – поначало абсурдно намерение на фона на точно обратната тенденция в Европа и света за слагане на край на данъчните убежища. Другата – да се обърне към ксенофобския национализъм, който зачерква демократичните начала на обществено-политическия живот.

Дълг на БСП в този момент е да се открои като носител на необходимата алтернатива. Но задължително условие за целта е час по-скоро да се възстанови демократичното единодействие в партията, единството сред членовете ù и доверието към себе си като истински демократична и национално-отговорна политическа сила.

Като първа стъпка Конгресът констатира предсрочното прекратяване на правомощията на председателя на БСП по негово искане в сила от 16 ноември 2021 г., съгласно Член 17, ал.1, т.1 от Устава на БСП. 

Конгресът приема следните решения:

 1. Определя временно ръководство на БСП, за срок от шест месеца, със задача да организира цялостната дейност на партията в строго съответствие с  уставните норми на вътрешнопартийната демокрация;
 2. Временното ръководство да изготви и  предложи „Правила за избор на председател“, които да гарантират равни изборни условия на кандидатите, присъствие в медиите и прозрачно финансиране. След анализ на досегашния опит на базата на прекия избор, Ръководството да предложи на Конгреса промени в Устава, които да гарантират:

– функционирането на националните партийни органи – Конгрес и Национален съвет, единствено и само в присъствен формат;

– избора на председател на НС на БСП да се извършва от Конгреса;

– процедура за предсрочно прекратяване на мандата на председателя от Конгреса;

– ръководните позиции в политическия апарат, включително ръководители на отдели, съветници, началник кабинети и др., да бъдат членове на БСП и утвърждавани от Националния съвет.

 1. Оценява участието на БСП в правителството като целесъобразно единствено от гледна точка на решаване на някои въпроси от важно обществено значение – премахване на корупционния модел,  регулиране на цените на енергийния пазар, управление на епидемичната криза.
 2. Възлага на НС на БСП и на ПГ на „БСП за България“ да разработят социално-управленска алтернатива, която да включва законодателни промени за:

– противодействие на корупцията и реформа на съдебната система;

– достигане на доходите на българските граждани до средните за Европейския съюз;

– преодоляване на катастрофалната демографска тенденция;

– да внесат предложение за реализация на проекта АЕЦ „Белене“ за започване на подготовка за изграждане на нови блокове в АЕЦ „Козлодуй“ и за завършване на проектите относно преноса и съхраняването на природен газ;

– да настояват до средата на 2022 г. правителството заедно с УС на БНБ да изготвят анализ на социално-икономическите ефекти (преки и косвени плюсове и минуси) от присъединяване на РБългария към Еврозоната, с оглед приемане на национална позиция по въпроса.

 1. До май 2022 г. да се проведе заседание на 50-ия конгрес на БСП, което да оцени резултатите от участието на БСП в четворната коалиция през първите шест месеца от управлението.
 2. Оценява някои кадрови реализации в изпълнителната власт като действия, несъответстващи на Устава и в разрез с основни принципи на кадровата дейност. Временното ръководство да направи преглед на кадровите назначения от гледна точка на вътрешнопартийните критерии и изисквания за заемане на публични длъжности.
 3. В  срок от десет дни излъчени от Конгреса работни групи да подготвят позиции на БСП за:

– социално-икономическото положение на гражданите и задълбочаващите се социално неравенство и бедност;

– икономическата ситуация в държавата и състоянието на държавните финанси;

– защита на Конституцията, парламентарната република и разделението на властите;

– състоянието и ефективността от работата на регулаторните органи, както и необходимостта от законодателни промени, свързани с тях;

-отношенията с Република Северна Македония във връзка с процеса на нейната евроинтеграция и защита на правата на гражданите с българско самосъзнание, българското духовно и материално наследство;

-необходимостта от нова политика на сигурност на Европейския континент и подобряване на отношенията с Руската федерация.

 1. Да се пристъпи към изпълнение на решението на 50-ия конгрес от 26 септември 2020 г. за разработката на проект за нова програма на Българската социалистическа партия, останало досега без никакво развитие.
 2. Отхвърля безпрецедентната разправа с в. „Дума“, с „убийството“ на левия вестник и превръщането му в обслужващ орган на председателя на партията.
 3. Партийните организации по места незабавно да предприемат необходимите мерки за възстановяване на другарското взаимодействие между социалистите  като задължително условие за успешно представяне на БСП на местните избори през 2023 година.

Конгресът отхвърля всяко намерение за нов кръг безпринципни обвинения и квалификации спрямо едни или други дейци и членове на партията. Необходима е максимална отговорност и готовност за съвместни усилия за възстановяване и укрепване на авторитета на БСП като силна лява социалистическа партия, способна да бъде изразител и гарант на въжделенията на милионите български граждани за достоен живот в просперираща държава! 

Делегати на 50-ия Конгрес на БСП:

 1. Велислава Дърева
 2. Ана Пиринска
 3. Валери Жаблянов
 4. Георги Божинов

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук