ДВИЖЕНИЕТО НА ВЕТЕРАНИТЕ В БСП С ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КОНГРЕСА

0
159

 ДВИЖЕНИЕТО НА ВЕТЕРАНИТЕ В БСП С ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КОНГРЕСА

 

 Националният съвет на Движението на ветераните в БСП организира на 28 януари т.г. предконгресна дискусия. Тя се провежда в изпълнение на решенията на НС на БСП от 17.11.2019 г. за активизиране на идейната дискусия в партията, посочи председателят на Движението Динко Желев.

В своето встъпление проф. Янаки Стоилов набеляза следните дискусионни теми:

ü За идеите. БСП да бъде не само лява, но и социалистическа партия; да не се забравя, че в понятието „социализъм“ винаги е била и идеята за мира; да се анализират различните форми на собствеността и опитът на Китай;

ü За партията. За опасността БСП да отпадне като първостепенна политическа сила, посветила се на преодоляването на капитализма; за крайно порочното противопоставяне между поколенията; за завладяването на партията от частни интереси и външни фактори; за критериите за развитието на кадрите; за привличането на активни хора с различни професии към организации на БСП на териториален принцип;

ü За политиката. Три основни насоки: защитата на интересите на хората на труда; защитата на националните интереси; опазването на околната среда и природните ресурси;

ü За прекия избор в партията – за опасността от авторитаризъм; за ограничаване до минимум на делегирането членове на ръководните органи.

Николай Шопов и Тодор Левашки изказаха мнения, че партийната дейност не е поставена на ясни идейни и ценностни основи, Националният съвет произвежда само скандали, не се отстоява истината за периода на държавния социализъм, за личността и делото на Георги Димитров.

Според Магдалена Дикова липсва съвременна научна теория за социализма, а теоретичните постановки от миналото не са издържали изпитанията на времето. Проф. Нако Стефанов посочи, че по начало теорията следва практиката. За социалистическа по същество политика на сегашния етап е достатъчно здраво да се стъпи на непреходните принципи и ценности на равенство, справедливост и солидарност. Той подчерта тревожното обстоятелство, че при съществуващата изключително тежка политическа криза в страната широките маси не виждат в  БСП нужната алтернатива.

Посочените в Програмата на БСП от 2008 година принципи и ценности са напълно достатъчни като основа за настъпателна политика, насочена към формиране на съвременна социална държава и изход от кризата, подчерта Георги Пирински.

Дончо Конакчиев акцентира върху острите проблеми с експлоатацията, отношението към пенсионерите, липсата на връзка с младите хора, плоския данък, проекта Южен поток и други,  по които партията няма активни политики, а се задоволява само да реагира на събитията.

В изказванията прозвуча и неудовлетворение от липсата на проект за политически документ като основа за политическа дискусия по време на отчетно-изборните събрания в партията.

Движението на ветераните ще формира работна група, която да систематизира изказаните мнения и идеи, за да ги адресира до предстоящия 50-и конгрес на БСП.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук