ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ И СИМПАТИЗАНТИТЕ НА БСП

0
190

 Подписано от:  

Янаки Стоилов 
Петър Мутафчиев 
Костадин Паскалев 
Донка Михайлова 
Венелин Узунов 
Красимир Мирев 
Ваня Добрева 
Лъчезар Костов 
Димитър Генчев 
Емил Костадинов 
Ана Пиринска 
Валентин Ламбев 
Боян Ангелов 
Явор Гечев 
Емил Райнов 
Павел Писарев 
Тодор Канев 
Костадин Арнаудов 
Борис Борисов 

Николай Николов

 

 

 Уважаеми другари – социалисти и симпатизанти,

 

Навлизаме в решаващата част на отчетно-изборната кампания за предстоящия 50-и конгрес на БСП.

Обръщаме се към вас не защото той е юбилеен или защото смятаме, че разполагаме с отговори на всички въпроси, които поставяме, а защото сега е времето за ясни позиции и решения. Обръщаме се към вас, защото близките месеци и години са съдбовни за бъдещето на социалистическото движение в България. От нашата загриженост и отговорност зависи да запазим социалистическия характер на партията и да засилим нейното обществено влияние.

За първи път предстои пряк избор на председател на БСП от членовете на партията. Този избор може да активизира партията, но да принизи ролята на най-висшия партиен форум – конгреса и на избрания от него Национален съвет. Не бива да имаме илюзии, че можем да отговорим на предизвикателствата, пред които сме поставени, ако не изведем на преден план въпросите за идеите, политиката и организацията на партията.

      Какво не ни харесва в днешна България?

† Страната е с едни от най-лошите демографски показатели в света, включително поради масовата емиграция на млади хора.

† България е с най-ниските доходи на населението в Европейския съюз и сред последните в Европа.

† Социалното неравенство и класовото разслоение се увеличават.

† Човешкото здраве се превърна в стока, а здравеопазването става все по-трудно достъпно и по-скъпо.

† Учениците ни са с ниски показатели за нивото на знания и умения.

† Повече от 200 хиляди души са без редовно снабдяване с вода.

† България изостава в своето икономическо и технологично развитие.

† Спори се дали природният газ ще преминава по „Турски поток“, или по „Балкански“, но „Южен поток“ отпадна; перспективата за изграждане на АЕЦ „Белене“ е все още неясна.

† Премиерът поема ангажименти пред САЩ, но без мандат от институциите, а те и не питат за това.

† Държавата купува самолети, които още не са произведени, но плаща веднага.

† Строят се магистрали, но в нарушение на правилата („Струма“, „Хемус“) и се въвежда ТОЛ система, която изпълнителната власт не може да контролира.

†Правителството раздава десетки милиони не по закон, а по волята на премиера.

† Често провеждаме избори, но вече не сме сигурни, че техните резултати отразяват достоверно волята на гражданите.

† Дори промяната в основния закон вече се нарежда отвън.

† Системите за управление не изпълняват своето предназначение поради нисък професионализъм и масова корупция.

Превръщаме се в държава без държавност! Така стигаме до въпроса защо живеем заедно и за какво ни служи държавата?!

Всичко това налага смяна на управлението, но и радикална обществена промяна!

Може ли БСП да промени България?

Сегашното състояние и поведение на БСП не дават убедителни доказателства, че тя е управленска и обществена алтернатива. След успеха на президентските избори БСП загуби следващите. Не само държавата, но и партията ни до голяма степен е завладяна от корпоративни и частни интереси и подчинена на външни сили. Вътрешнопартийните проблеми се задълбочават, а през последните три-четири години се изостриха по няколко причини:

† Европейските и българските социалисти не успяват да предложат и да реализират привлекателна за мнозинството от гражданите алтернатива на днешния глобален капитализъм;

† Националният съвет не работи като колективен орган, който генерира солидна лява политика, а опитите за прокарване на определени решения често водят до отхвърляне на обосновани предложения. Той се превърна в арена на противопоставяне, което в редица случаи не се дължи на идейно-политически различия;

† Комуникацията между структурите в БСП е влошена, пренебрегват се критериите за развитие в партията и за поемане на политическа отговорност.

† Под въпрос е запазването на БСП като дееспособна масова партия с относително равномерно представителство на територията на страната.

Обикновено се казва, че сега не е време да се занимаваме със себе си, т.е. с партията. Напротив, точно сега е времето да решаваме собствените си проблеми. Без това, дори да достигнем до управлението на страната, няма да оправдаем полученото доверие.

Ние сме за прогресивна и силна БСП:

† БСП трябва да работи преди всичко за хората на труда, а не за тези, които получават доходите си предимно от капитал;

† БСП да подчертае най-острия социален въпрос – ширещата се бедност и особено огромните и несправедливи неравенствата в доходите, в имуществата, но и в реалните възможности за влияние върху политиката;

† БСП да покаже, че освен лява е социалистическа партия. Според нас социализмът е най-хуманната, прогресивна и амбициозна перспектива за човечеството. Затова ние сме призвани да променим както модела, по който се упражнява властта, така и социално-икономическата система!

† БСП да защитава антифашисткото си минало и постигнатото от България през десетилетията на социализма; да се противопоставя на проявите на неофашизъм и на целенасоченото ѝ сатанизиране от десницата.

† БСП да отхвърли изкуствените разделения между поколенията; да не фаворизира хора без необходимите политически, морални и професионални качества; да премахне дискриминационните уставни правила, ограничаващи политическото представителство. Без демокрация в партия­та няма как да претендираме за демокрация в държавата!

† БСП да стане истинска общност от идейно ориентирани и отговорни съмишленици, освободена от зависимости. В ръководството на партията –
на национално и на местно ниво – нямат място хора, които са подвластни на корпоративни, частни или чужди на българските интереси;

† БСП да съчетае териториалното с професионално представителство на всички нива, което би повишило качеството на политическата дейност и би доближило партията до реалните проблеми на трудещите се.

Само такава партия е в състояние да отстоява интересите на хората на труда и българските национални интереси!

В центъра на нашата политика поставяме хората на труда, националните интереси и опазването на българската природа.

За хората на труда:

† Законодателните актове и управленски решения да се подлагат на оценка за въздействие по отношение на възможностите за експлоатация на едни хора от други;

† Създаване на справедлива данъчна система, която не допуска съв­купното облагане на труда, включително осигурителната тежест, да е по-високо от това на капитала. Ние сме за прогресивна данъчна система и равностойно третиране на данъчно задължените лица;

† Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст да се изравни с официалния праг на бедността.

† Въвеждане на единна система за възнагражденията в бюджетната сфера, като се премахнат сегашните значителни несъответствия в заплащането за сходна работа в различните сектори и ведомства;

† Обвързване на растежа на възнагражденията на висшия мениджмънт в търговските дружества със заплатите на работниците и служителите в тях.

† Определяне на задължителен процент от БВП за образование, наука и иновации и за здравеопазване, както това сега се прави за отбраната;

† Гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване, насочено към превенция и профилактика на социално значимите заболявания, като стандартните разходи за лечение и профилактика на осигурените се покриват изцяло от здравната каса и държавния бюджет.

            За българската нация и националните ни интереси:

† Отстояване на националните интереси – основно условие за сигурност и развитие на България;

† Създаване на здрава, добре образована и духовно извисена нация;

† Увеличаване на стимулите при отглеждане на 2-ро и 3-то дете в семейството, включително чрез въвеждане на семейно подоходно облагане;

† Съдействие за хората с подходящо образование и квалификация, особено за младите, да започват и продължават да работят в страната;

† Стимули за предприятията на солидарната и социалната икономика, които наемат на работа лица с увреждания или родители на такива лица;

† Ревизия на учебните програми, които представят едностранчиво българската история и литература;

† Превръщане на България в енергиен, логистичен и транспортен център с регионално значение, като се прилагат критериите за икономическа ефективност и дългосрочна сигурност;

† Отказ от поемане на военни ангажименти, които могат да ни въвлекат във военно противопоставяне и да ни изправят пред опасности;

† Въпросът за присъединяване на България към Еврозоната да се реши чрез национален референдум;

† Засилване на местното самоуправление и на неговите отговорности пред населението, като се създадат жизнеспособни общини и региони.

Необходимо е укрепване на държавността с компетентни и ефективно работещи институции. Разчитаме, че напредък в дигитализацията, включително в електронното управление, би подобрил позициите на България в информационното общество. Убедени сме, че социализацията на политиката, а не нейното етнизиране, е пътят, по който трябва да вървим. Предлагаме БСП да стане инициатор за определяне на национални приоритети в няколко области на политиката: демография, екология и енергетика.

За опазване на жизнената среда:

† Опазване на жизнената среда в страната при отчитане на глобалния подход и търсене на международна солидарност за съхраняване на най-ценните природни ресурси на територията на отделните държави. По-високо облагане на луксозното потребление чрез въвеждане на диференцирани ставки на ДДС;

† Приемане на правила, които рязко да намалят вноса на отпадъци, на амортизирани автомобили, на некачествени храни и всичко, което застрашава здравето на хората и влошава състоянието на околната среда;

† Въвеждането на нови технологии и съоръжения да се подлага на обстоен и публичен контрол за въздействие върху живата природа;

† Рационална политика по управление на водите и битовите отпадъци, която отчита потребностите на населението, цената на използваните ресурси и разходите за транспорт и преработка.

† Увеличаване на дела на енергията, произвеждана от ядрени реактори, и на потреблението на природен газ;

† Развитие на жп и водните превози, включително като се ограничава трансграничното движение на големи товарни автомобили и се подобрява железопътната мрежа;

† Икономическа и екологична преоценка на концесиите върху природните богатства;  

† Ревизия на общите устройствени планове на големите градове и на туристическите зони, особено по Черноморието, за да не се увеличава презастрояването и за да се опазва чистотата на въздуха и водите. 

Това са нашите предложения за политиката на БСП. От нас, социалистите, зависи дали ще получим подкрепа и отговорност за тяхното провеждане!

Сега и в следващите няколко години се решава въпросът дали БСП ще продължи да бъде партия с първостепенна роля – флагман на социалистическото движение в България с историческа мисия за преодоляване на капитализма. Затова се обръщаме към всички, които са загрижени за съдбата на социализма в БСП и за неговата перспектива в България.

Призоваваме за откровеност и отговорност!
Да бъдем честни пред себе си,
за да спечелим обществено доверие!
Да докажем, че в политиката може да има морал,
принципи и последователност. 

Очакваме вашите мнения, подкрепа и критика в предконгресната кампания и на предстоящия конгрес!

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук