СЪЧЕТАНИЕ МЕЖДУ ХЛАДНА РАВНОСМЕТКА И ОБЩОЗНАЧИМИ ДОБРОДЕТЕЛИ

0
190

Димитър Стоянов

„АЛТЕРНАТИВАТА.
ЗАЩО ТРЯБВА ДА ПРОМЕНИМ СВЕТА,
В КОЙТО ЖИВЕЕМ?“

„Изток-Запад“,

 

София, 2018, 323 с.

 

 

Прочетете тази наистина различна книга, за да се потопите в здравословния реализъм на минало, настояще и бъдеще, в романтиката и суровите реалности на общочовешкото битиеАвторът на книгата „Алтернативата. Защо трябва да променим света, в който жи­веем?“ Димитър Стоянов е професор, доктор, дългогодишен преподавател в Техническия университет в София и негов бивш зам.-ректор. Като експерт на ООН е изпращан с мисии в ДР Конго, Египет и Ливан. Знае и ползва седем езика: руски, френски, немски, английски, италиански, испански и сръбски.         

Достойно е, че български мислител се е заел да даде отговор на този съдбовен за човечеството проблем: неизбежната гибел на господстващата в света обществена система и нейната реална алтернатива – демократичният социализъм.

В съвременния глобализиран свят западната пропаганда постоянно внушава на хората, че капитализмът е най-добрият обществен строй и няма и не може да има алтернатива. Тази невярна теза се развива с още по-голяма сила особено след рухването на СССР и другите бивши социалистически страни. Този факт обаче съвсем не е равнозначен на абсолютното унищожаване на социализма. Както е добре известно, той съществува и продължава успешно да се развива в страни като Куба, Китайската народна република и др.

Впечатлява, например, постигнатото от Куба в здравеопазването, образованието и други сфери на обществото. Работата на кубинските лекари и медицински сестри е много успешна не само в страната, но и извън нея, поради което те са търсени в много държави. След 1963 г. Куба изпраща лекарски персонал в чужбина. През 2013 г. той наброява 30 хиляди души. Социалистическа Куба обучава млади лекари от цял свят в своето Латиноамериканско медицинско училище (ЛАМУ). От създаването си през 1998 до 2014 г. в него са се дипломирали над 20 хиляди лекари от 123 държави. Според бившия генерален секретар на ООН Бан Ки Мун, ЛАМУ е „най-развитото медицинско училище в света“.

Казаното дотук не е извън темата за представянето на книгата, защото западната пропагандна машина съзнателно премълчава и на практика отрича тези истини за социализма в света. Те са намерили място в страниците на тази книга с нейните трите глави: „Пороците на съвременната капиталистическа икономика“, „Политическата система на съвременното капиталистическо общество“  и „Алтернатива“. Към всяка от тези три глави авторът прави обобщение и посочва впечатляващ брой литературни източници, включително трудове на Нобелови лауреати. 

Как може да изглежда обществото на бъдещето? Имат ли бъдеще комунизмът и социализмът? Плюсове и слабости на социалистическата икономика. Защо политическата система на социализма не издържа изпитанието на времето? Загадката на китайския модел…

В свойствения си стил на учен изследовател авторът проф. Димитър Стоянов прави дълбок научен анализ на съвременното неолиберално пазарно капиталистическо общество и заявява: „Тезата, че не съществува алтернатива на съвременното общество на неолиберален капитализъм и модерна демокрация, е несъстоятелна! Напротив, този доминиращ днес в по-голямата част от света строй е с изчерпани възможности и подмяната му с по-прогресивна система е наложителна“.

Капиталистическото общество страда от хронични кризи, които не могат да бъдат излекувани с никакви „лекарства“. То поражда непрекъснато неравенство, което се задълбочва и в днешно време е достигнало чудовищни размери. Особено силно упадъчно влияние в съвременните условия оказва съчетаването на неолибералния капитализъм и политическата система, утвърдила се на Запад. Днес политическата власт, гримирана с демократични атрибути, е изцяло в ръцете на олигархичната върхушка и действа в неин интерес.

Държавните институции, вместо да служат на цялото общество, работят изключително в полза на онези няколко процента от населението на земята, които притежават огромна част от световното богатство. Срастването на политиката с едрия капитал задълбочава проблемите на съществуващото общество и ускорява неговата деградация.

Нараства броят на хората, които осъзнават и разбират, че капитализ­мът не е в състояние да се развива в името на тяхното добруване и отправят поглед и надежда към неговата алтернатива –демократичния социализъм.

Няма спор, че по този въпрос мненията не са еднозначни. Но  въпреки това е невярно и абсурдно социализмът да се отрича като реална алтернатива на неолибералния демократичен капитализъм. Разбира се, на икономическото и политическото развитие на обществото не бива да се гледа фаталистично. Тези процеси не се предопределят от някакви външни сили. Те не са независими от човека, както природните дадености! Хората държат в ръцете си своята съдба и бъдеще. Изхождайки от тази закономерност, трябва да се полагат усилия за развитието на обществото в желаната от мнозинството насока.

В този смисъл дейността за алтернативни решения е реална. Следователно хората, които вярват в социалистическите идеи, трябва да се активизират и да работят за демократичен социализъм! Необходимостта от неговото утвърждаване ще става все по-голяма и необратима, защото само той може да освободи милиарди хора от капитализма и да утвърди общество на социалната справедливост.

Социалистическите идеи са живи и намират все повече условия за развитието си. Милиони млади хора по света носят на гърдите си лика на Че Гевара, а не на най-богатия човек на земята, според класацията на „Форбс“! И макар някои от младите да не са наясно със символичното значение на този образ, те чувстват, че той олицетворява нещо чисто, истинско, красиво, човешко, на което си заслужава да се посветиш и да се бориш!

Уважаеми читатели, прочетете тази наистина различна книга. Възможно е моята оценка да се възприеме за преувеличена, поради което споделям с вас и оценката на проф. Андрей Пантев:

„В ръцете ни стои една особена книга. Чрез нея се потапяме в здравословния реализъм на минало, настояще и бъдеще, в романтиката и суровите реалности на общочовешкото битие… В книгата се срещаме с тревожния ум на ерудиран и компетентен автор… Обичан преподавател и доказан учен-изследовател… Затова ви приканвам и умолявам да преодолеете разбираемия скептицизъм на предварителна досада спрямо подобни анализи, защото тук случаят е съвсем друг. Книгата ни доближава до своеобразна политическа и философска поезия. Тя е резултат от съчетанието между това, което наричаме хладна равносметка, и общозначими добродетели. Очаквам да научите от тази книга повече, отколкото сте знаели досега. Поне така е за мен!“

 

Доц. д-р ик. Иван Гаврилов

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук