ПОИСКАЙ ПРОМЯНАТА! – Предизборна платформа

0
239

  

 

Документът обобщава обещанията на Българската социалистическа партия за предсрочния вот на 26 март 2017 г. , когато ще бъде избрано 44-о Народно събрание.

  

ПОИСКАЙ ПРОМЯНАТА! 

Правила, сигурност, справедливост

Предизборна платформа на БСП

 

 Днес промяната е задължителна. Тя започна по волята на народите в света, в Европа и в България. Те поискаха справедливост и се обявиха против върхушките – малцината, които притежават 97% от богатството в света; които преразпределят политическа власт и икономическа мощ и гледат безучастно и бездушно на мнозината, които живеят в затруднения и нищета. Те поискаха, когато се вземат решения за техния живот, да бъдат участници, а не потърпевши. Поискаха техните водачи да им върнат достойнството – национално и човешко, и да не го продават за пари и власт.

БСП сложи началото на тази промяна в България с победата на президентските избори на Румен Радев и Илияна Йотова. Наше задължение е да продължим и да доведем промяната докрай. Да посочим път – друг, различен. Да водим по този път и да бъдем гарант, че няма да се отклоним от него.

Каква България искаме днес, но и след 20 – 30 години? Искаме я суверенна – българските правителства да не търгуват с националния интерес. Искаме я с правила и справедливост. Правила, еднакви за всички, и възмездие за всеки, който ги нарушава. Искаме я солидарна – ние сме един народ. И наша ценност е силният, можещият, смелият да бъде опора на слабия, уплашения и бедния. Искаме България, опряна на корените си, и в културата, и в духовността, и в българщината. Такава България може да се изгради от силен, здрав, образован, работещ и единен народ.

Как да постигнем това? Първо, като поставим конкретна и дългосрочна цел – 8 милиона българи и нито един на и под прага на бедност. Средствата за постигане на тази цел:

решителни действия срещу мафия и битова престъпност;

държавна грижа за българската икономика и производство, за българското земеделие;

образование, което гарантира грамотност, работа в България и създава кадри за икономиката;

здравна система, до която всеки българин има достъп;

култура и духовност, които градят ценностна система;

сигурност на границите и във всеки дом.

Ние сме наясно, че тази дългосрочна цел може да бъде постигната само при формиране на социална държава. Това е социална държава на активните, инициативните, предприемчивите и образованите – позитивна социална държава, която може да създаде условия за намаляване на бедността и неравенството, за подкрепа на най-засегнатите социални слоеве.

В съвременните български условия ние разглеждаме Конституцията на Република България като основата, на която да градим своята управленска политика в изпълнение на нашата предизборна платформа „Поискай промяната“.

 

ИКОНОМИКА НА РАСТЕЖА

  Икономика

Страната се нуждае от нова политика на стратегическо прогнозиране и програмиране на държавно равнище. Това е възможно с финансова подкрепа, пренасочване на икономическата активност към отделните региони и разумна бюджетна политика. За нас е важно да приложим активна държавна политика за подкрепа на българските производители, решителни мерки за създаване на български високотехнологичен икономически модел с висока добавена стойност, нови източници на финансиране на малките и средните предприятия. Така ние ще постигнем ускорен икономически растеж, запазване на валутния борд и на критериите от Маастрихт. Не на последно място, да укрепим държавните активи в икономиката и управлението им на пазарен принцип.

  Специално законодателство за предприятия с над 50% държавно или общинско участие. Въвеждане на професионално мениджърско управление на конкурсно начало, отчетност за постигане на пазарни цели, прозрачност в управлението. Управление на пазарен принцип, пресичане на зависимостта на държавния и общинския сектор от политическите промени. Гарантиране на приходи в държавния и общинските бюджети. Оздравяване на публичните предприятия и превръщането им в инструмент за натрупване на финансови средства и излизане на българските държавни фирми на външни пазари.

Нов модел на финансиране на български предприятия:

      – Създаване на фонд „Индустрия“ с начален капитал от 500 млн. лв. за дялово финансиране на предприятия, изпълняващи определени критерии: десетгодишна стратегия за създаване и развитие на индустриални мощности на пазарен и регионален принцип, създаване на определен брой работни места, наемане на млади специалисти;

      – Увеличаване капитала на фонд „Иновации“ със 150 млн. лв., с акцент подкрепа на млади български инженери и специалисти, които да основават свои фирми и да развиват свои марки. Целта е да насърчим нашите кадри, в които вече сме инвестирали милиони левове за обучение, да намерят своята реализация в страната. Ключова роля в този модел ще изиграят Българската академия на науките и университетите в страната.

Финансиране на малките и средните предприятия чрез капиталовия пазар:

      – Подкрепа на инициативите на Европейската комисия по създаване на Съюз на капиталовите пазари – опростяване на изискванията за проспектите за малки и средни предприятия, както и инициативите за създаване на европейски фондове за венчър капитал (EuVECA) и особено фондове за социално предприемачество (EuSEF);

      – Създаване на отделен сегмент за малките и средните предприятия на Българската фондова борса, чрез който малки, бързоразвиващи се фирми, без дълга финансова история, да набират капитал чрез опростена процедура, без проспект за публично предлагане и без да имат статут на публични дружества.

Преструктуриране на Националния гаранционен фонд.

      – Държавата запазва мажоритарен пакет във фонда и привлича допълнителен ресурс, давайки възможност на банки, инвестиционни фондове и застрахователи да участват посредством Националния гаранционен фонд  (НГФ) във финансирането и подкрепата на отделни проекти на малките и средните предприятия.

• Увеличаване на застрахователния капацитет на Българската агенция за експортно застраховане на 2 млрд. лв., т.е. по-значителна подкрепа за износ на българска продукция от малките и средните предприятия.

Създаване на Национален финансов холдинг под управлението на Българска банка за развитие, включващ: Националния гаранционен фонд, Българска агенция за експортно застраховане, фонд „Индустрия“, фонд „Иновации“ и фонд „Мениджър на финансови инструменти в България“. Допълване ролята на Българската банка за развитие с ясен мандат за стимулиране на експорта на българските предприятия в чужбина. Крайната цел е българските компании да получават на едно място и с минимални бюрократични спънки дялово или кредитно финансиране за своя бизнес, дългови инструменти и застраховка на реализирания износ.

Нулева ставка на данък „Печалба“ при годишен оборот от търговска дейност до 150 000 лв. за стартиращи предприятия, създадени от предприемачи до 35 г., които в рамките на 24 месеца да открият минимум пет работни места.

• С цел преодоляване на задълбочаващите се регионални различия ще
създадем нови финансови инструменти, които ще осигурят дългосрочно финансиране на важни инфраструктурни обекти чрез публично-частни партньорства и инфраструктурни облигации от страна на държавата и общините.

• Създаване на условия за стимулиране и развитие на „кръговата икономика“ (преработка на разделно събирани отпадъци) с цел по-ефективно използване и спестяване на суровинни ресурси.

• С цел намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса електронно полученият документ ще бъде равносилен на еквивалента му на хартиен носител за всички държавни и общински институции.  Енергетика

Нашата цел е преодоляване на непосилно високите дългове на държавните енергийни дружества, отстраняване на рисковете пред сигурността на снабдяването и несправедливите и непрозрачни отношения между субектите в енергетиката. Ние сме за последователна политика за стабилизиране на енергетиката и вниманието ни е насочено основно към:  Държавна политика за финансово стабилизиране на енергийния сектор.

Държавна подкрепа за развитие на големите български енергийни инфраструктурни проекти: АЕЦ „Белене“, директна газова връзка с Русия и всички останали проекти с доказана икономическа ефективност и спазване на екологичните норми.

• Държавна политика за създаване на честни и прозрачни търговски отношения между потребителите и топлофикационните дружества чрез заплащане на реалната консумация.

• Подкрепа за новите технологии в енергетиката – използване на електромобили, акумулиране на електроенергия и развитие на интелигентни мрежи.

  Удвояване обхвата на домакинствата, които получават енергийни помощи –  от 250 хиляди на 500 хиляди домакинства.

 Транспорт

Нашата цел е България да развие устойчива, балансирана и ефективна транспортна система в услуга на хората и бизнеса. 

  • Ново Министерство на транспорта и транспортната инфраструктура с цел създаване на единна политика за балансирано развитие на всички видове инфраструктура и транспорт.

• Спешни действия за оздравяване на БДЖ чрез двегодишна държавна гаранция за изплащане на задълженията към кредиторите и последващи действия за рефинансиране на дълга. Създаване на смесени предприятия за производство на нов подвижен състав – мотрисни влакове, рециклиране и модернизиране на пътнически, товарни вагони и локомотиви. Нов стил на корпоративно управление, обвързано с нарастване на пазарния дял на държавния оператор.

• Създаване на условия за изграждане на качествени автомагистрали и въвеждане на ТОЛ система по магистралите и транзитните първокласни пътища по страната. Интензивно изграждане на нови участъци от седемте автомагистрали чрез публично-частно партньорство.

• Използване на инфраструктурата на вътрешните водни и морски пътища като основа за развитието на интермодалността в партньорство с водещи международни логистични компании.

• Отмяна на процедурата по концесия на Летище София и развитието му като стратегическа инфраструктура с държавно управление. Назначаване на професионален мениджмънт с конкурс, разширяване на транзитния и трансферния трафик на пътници и прекратяване на порочните практики за източване на предприятието.Земеделие

Ще приложим цялостен пакет от мерки, които включват защита на собствеността и ефективно стопанисване на земята; формиране на ефективни производствени структури и активни мерки за подпомагане на сдруженията и кооперациите като база за развитие на средните и дребните производители; увеличаване на капацитета за износ на земеделска и преработена селскостопанска продукция; активно държавно регулиране на базата на общите принципи и механизми на Общата селскостопанска политика (ОСП).

 Закон за храните. Насърчаване на българските производители на храни, на земеделците и на животновъдите чрез пакет от специални мерки:

      Наименованието „българско“ може да бъде поставяно само на продукти, произведени в страната, чиято основна суровина е с произход от България;

      – С наименованието „свежи плодове и зеленчуци“ могат да се категоризират само плодове и зеленчуци,  произведени на територията на България;

      В асортимента на търговските вериги с годишен оборот над 2 млн. лв. задължително да се въведат следните минимални прагове за произведени в България продукти: 51% плодове и зеленчуци в сезона на производството им и 30% – извън него, 70% мляко и млечни продукти, 25% месо и месни продукти (без пилешко), 50% пилешко месо, 75% вино и спиртни напитки;

      – Сумите, събрани от санкции за неизпълнение на закона, се събират в Държавен фонд „Земеделие“ и се използват единствено за подпомагане на български земеделски производители.

Подпомагане производството на храни за местна консумация чрез стимулиране на биологичното земеделие, „късите вериги на доставка“ (т.е. отпадане на многото прекупвачи) и чрез програми, насърчаващи купуването на продукти, произведени в България.

Контрол на „тавана“ на субсидиите по линия на директните плащания за големите стопанства чрез налагане на система за установяване на допустими разходи и наети лица.

Приоритетно финансиране на животновъдството, овощарството и зеленчукопроизводството на база реално произведена продукция (обвързана подкрепа). Приемане на програма за достъпно поливно земеделие. Подкрепа за производители на тютюн, етеричномаслени и лечебни култури, които са традиционни за България.

• Подпомагане кооперирането на малките и средните земеделски стопани – производители и преработватели.

Местна власт и регионална политика

Наша основна задача е развитието на местното самоуправление. Ще провеждаме цялостна политика на балансирано развитие на всички региони на страната, на преодоляване на дълбоките регионални различия и високо ниво на заетост в общините.

  • Ускорено приемане на Целенасочената инвестиционна програма за интегрирано развитие на изоставащите райони в България – Северозападна България, Родопи, Странджа-Сакар,  пограничните, планинските и полупланинските слаборазвити райони.

• Отстояване и развитие на принципите на децентрализацията и субсидиарността в местното самоуправление.

Преодоляване на порочната практика държавата да прехвърля дейности на общини, без да осигурява необходимите финанси. За целта да се извърши цялостно преустройство на разпределителните механизми на държавните трансфери по общини въз основа на принципите за обективност и равнопоставеност.

 

    ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

 

Качеството на човешкия капитал, шансовете за реализация в един свят на знанието и технологиите, ценностите – всичко това зависи от модернизирането на българското образование. Необходимо е да подготвим младото поколение и всеки български гражданин да бъдат конкурентоспособни в променящия се свят. Ние сме за образователна система, която формира активни, критично мислещи и отговорни граждани, обичащи България. Държавата трябва да създаде необходимите условия за насърчаване на бизнеса и работодателите да инвестират в образованието и да използва науката като фактор за развитие и за икономически растеж.

   Ревизия на образователната реформа. Промени в Закона за предучилищното и училищното образование. Публично финансиране само на държавните и на общинските училища; актуализиране на учебните програми от 1-ви до 12-и клас; един учебник по предмет, неограничен брой учебни помагала.

Образование – пазар на труда:

      – Национална карта „Образование – икономика“, изработена от държава, общини и бизнес. Планира кадрите, подготвяни от професионалното и висшето образование, така че да отговарят дългосрочно на потребностите на икономиката и пазара на труда по региони. Бизнесът да участва със свои прогнози за нуждите на пазара на труда (хоризонт – 5–10 г.) в определянето на необходимите кадри за обучение във висшите училища;

      – Утвърждаване на държавна поръчка в университетите, основана на планиране на нуждите от работна сила с определени квалификации и специалности. Държавата поема таксите за обучение на студентите по приоритетните специалности в рамките на държавната поръчка;

      – Нов закон за професионално образование – качествено обучение в реални условия, в производство, стаж и работа. Участието на бизнеса на четири нива: ранна професионална ориентация на учениците; финансови стимули за бизнеса за прием на ученици за стаж в реална работна среда; изграждане на кариерен план на учениците от професионалните училища и осъществяване на контакта между бизнеса и бъдещите кадри; разработване на пилотен проект, по който се работи по време на цялото образование и бизнесът е в ролята на ментор.

• Образование и наука – технологичен и икономически растеж:

      – Нов Закон за развитие на академичния състав на Република България;

      – Развитие на развойни центрове и центрове за технологичен трансфер към Българска академия на науките и към университетите. Даване на възможност на бизнеса да работи с тях;

      –  Целева подкрепа по цялата „верига на иновациите“: от изследванията през създаването на прототипи и демонстрационни модели до предлагането на пазара.

Програма за осигуряване на оборудване-минимум за модерно обучение съвместно с бизнеса – технологични кабинети и лаборатории в средното и висшето образование.

 • Стартова заплата за млад учен – не по-ниска от две минимални работни заплати;  стипендии и програми за докторанти и постдокторанти; базови минимални заплати за заетите в науката по основен трудов договор в Българската академия на науките, Селскостопанската академия и държавните висши училища.

• Образование – за култура и национално самосъзнание.

      – Силно присъствие на българските литература, история, изкуство, музика, постижения на науката и спорта в учебните образователни програми;

      – Пресичане на подмяната на българската история, реабилитацията на фашизма и отричането на постиженията на социалистическия период в България;

      – Целеви образователни програми, свързани с националното самосъзнание, с българските история, литература, култура;

      – Ангажимент на държавата към образованието на българските деца, живеещи в чужбина.

• Учителите – двигателят на модерното образование:

      – Поетапно и справедливо увеличаване на заплащането на труда на учителя. Увеличаване на учителските заплати с не по-малко от 15% през първата година на мандата и 40% в края на мандата;

      – Включване на учителската професия в списъка на регулираните професии.

• Въвеждане на стандарти за спортна инфраструктура и пособия за училищата и университетите.

 Финансиране, позволяващо развитие. Средствата в държавния бюджет да достигнат през 2020 г.: за образование – 5% от брутния вътрешен продукт (при 3,5% за 2017 г.); за научно-изследователска дейност – 1% от брутния вътрешен продукт (при 0,19 за 2017 г.).

 

КУЛТУРА И МЕДИИ

 

В съвременния глобализиращ се свят културата е изразител на националната идентичност, разбирана като единство на материално и нематериално културно наследство и съвременно художествено творчество. Като носител на националния дух, нравственост и традиции, тя е и средство за диалог между народите и държавите. Устойчивото развитие на културата е гаранция за формиране на ценностната система на личността и показател за постигане на по-високо качество на живота.

 • Постепенно постигане на 1% от БВП в държавния бюджет за функция „Култура“.

• Усъвършенстване на механизмите за финансиране на културата, включително и чрез създаване на специализирани фондове: „Подкрепа на дебютни проекти“, „Съвременно българско изкуство“, „Българско културно-историческо наследство“, „Развитие на българското киноизкуство“.

• Разширяване на процеса на децентрализация на управлението на културата и увеличаване на финансирането на проектен принцип за развитие на изкуствата и културните индустрии по национални и европейски програми.

 • Държавна подкрепа за развитие на материалната база и на дейностите на културните институти – драматични и музикални театри, библиотеки, музеи, галерии, читалища и др.

• Подкрепа на младите таланти в изкуствата и културата, на творците и техните обединения за защита на интелектуалната собственост и на авторските права.

 • Гарантиране на медиите на политическа, икономическа и програмна свобода и на висока ефективност на обществената регулация на тяхната дейност, за да могат  те  да бъдат защитник на публичните интереси.

  

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

 Социална справедливост,
подкрепа за младите семейства и възрастните хора.

Достойно възнаграждение на труда.

Върховното предизвикателство пред нас като народ е демографската катастрофа. Нашата цел е  да превърнем страната в желано място за живот на днешните и бъдещите поколения. Ще продължим борбата за: намаляване на задълбочаващата се бедност и нарастващите неравенства, подкрепа на най-засегнатите социални групи, равнище на доходи, осигуряващи достоен стандарт на живот. Всичко това ще постигнем чрез покачване на реалното заплащане на труда и чрез инвестиране на капитали в квалификацията на заетите във високотехнологични производствени фондове.

   • Обвързване размера на минималната работна заплата с темпа на увеличение на средната работна заплата.

• Обвързване на месечното парично обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 години с размера на минималната работна заплата (пример: от 340 лв. на 460 лв. за 2017 г.).

• Първи стъпки към семейно подоходно облагане. Приспадане до 50 лв. месечно от дължимия данък общ доход на работещите родители за дете.

Разширяване обхвата на помощта в началото на учебната година освен за 1-ви клас и за ученици от семейства с ниски доходи от 2-ри, 3-ти и 4-ти клас.

• Плавен изход от „плоския“ данък. Въвеждане на 20% данък върху доходите на физически лица (заплати, наеми) с приходи от над 120 000 лева годишно.

Преизчисляване на пенсиите и намаляване на разликите между старите и новоотпуснатите пенсии.

    

Здравеопазване

За нас отправно начало е да гарантираме здравна политика, която ще позволи на практика да се приложат принципите на равнопоставеност, достъпност, качествено и навременно медицинско обслужване. Ще подчиним практическите си действия на реализацията на това категорично конституционно право чрез:

  Премахване на системата на пръстови отпечатъци за регистрация на пациенти.

• Напълно безплатно, достъпно и навременно медицинско обслужване на здравноосигурените лица.

      – Премахване на скритите форми за допълнително заплащане;

      – Увеличаване с не по-малко от два пъти на средствата на „Фонд за лечение на деца“ и облекчаване на процедурата за отпускането им.

• Създаване на работещ механизъм за медицинското обслужване на лица, които са в обективна невъзможност  да плащат здравноосигурителни вноски. 

Приемане законови нормативи за подписване на предварителни договори с обучаващите се по медицина по държавна поръчка, които след завършване на образованието и специализацията си да работят в България за период от 50% от времето, платено за обучението им. Същото да важи за обучението на стоматолози, медицинските сестри, акушерки и лаборанти.

Лекарствена политика, която чрез непрекъснат контрол върху цените ще гарантира  на пациентите достъпа до качествени и безопасни лекарствени средства и медицински изделия. Насърчаване на търговията с качествени генерични лекарствени продукти.

Запазване на държавните и общинските лечебни заведения за болнична медицинска помощ в отдалечените и труднодостъпни райони на страната.

Модернизиране и оптимизиране на спешната помощ, отговаряща на демографската структура в страната.

• Разширяване и разкриване на нови звена в градовете с голяма концентрация на население, които да осигуряват покритие и в слабонаселените райони.

Промяна на разпределението на бюджета на НЗОК и въвеждане на минимален праг на относителния дял от бюджета на НЗОК за първичната извънболнична помощ (12%). Пренасочване на средства към: извънболничната помощ, профилактиката, майчиното и детското здравеопазване.

Разкриване на здравни кабинети в училищата.

• Увеличаване на възнагражденията на специалистите, които работят в Националната здравна система.

      – За специалисти с образователен ценз магистър стартова заплата не по-малко от три минимални заплати;

      – За специалисти с образователен ценз бакалавър стартова заплата не по-малко от две минимални заплати.

  

НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ – ВЪНШНА ПОЛИТИКА,

ОТБРАНА И ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ,

ВЪТРЕШНА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД,

БОРБА СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА

Външна политика

За активна и балансирана външна политика в полза на националните интереси на Република България, гарантираща националната сигурност и териториалната цялост на страната, и благоденствието на българските граждани.

 • Пълноценно членство на България в Европейския съюз и НАТО и активно участие във формирането на дневния ред в международни организации, в които страната членува. Развитие на отношенията с Русия, Китай, Индия и други държави за разширяване на пазарите и привличане на инвестиции.

• Външната политика ще е ориентирана за подобряване и развитие на отношенията с Русия, в това число предприемане на конкретни инициативи и стъпки, в сътрудничество с другите страни-членки, за отпадане на санкциите на Европейския съюз спрямо Русия.Отбрана и въоръжени сили

Промените в глобалната среда пораждат необходимостта от изработване на изцяло нова Стратегия за национална сигурност, обхващаща в комплекс съвременните рискове и заплахи и стъпките за изграждане на ефективна система за противодействие. Ние сме за провеждане на  политика, която да гарантира суверенитета, сигурността и независимостта на страната.

 

 Осигуряване на условия на въоръжените сили за изпълнение на конституционно възложените им отговорности и задачи – гарантиране суверенитета, сигурността и независимостта на страната и защитата на териториалната ѝ цялост.

Ефективно използване на капацитета на българския военно-промишлен комплекс за модернизация на българската армия.

Осъвременяване с минимум 10% на базата за определяне размера на основното месечно възнаграждение за най-ниската длъжност на служителите в сектор „Сигурност“.

Доизграждане и поддържане на възпрепятстващото съоръжение (ограда) по границата с Република Турция.

Активни действия  за връщане на мигранти, които не са бежанци от военни действия.

Отмяна на Постановление на Министерския съвет 208 – засягащо жилищното настаняване, заплащането на здравни осигуровки, предоставянето на финансова помощ и социални услуги за имигранти.

• Предприемане на действия за преразглеждане на Дъблинското споразумение.

    

Вътрешна сигурност и обществен ред

Приоритетна задача за страната става формирането на система за вътрешна сигурност и обществен ред, която да гарантира спазването на личните права и собствеността на гражданите. Стабилизиране на системата за сигурност и нова концепция за работа в сектора:

 • Нова „полицейска карта“, при която в районите на селата се създават нови участъци (постове), които са с постоянен жандармерийски състав и транспортна техника.

Постоянният пост отговаря за няколко (не повече от три) села, като осигурява патрулна дейност и незабавна реакция при кражби и всички други престъпни посегателства.

• Адекватна подготовка на МВР за постигане на пълноценно и обективно разследване на престъпленията. Качествено развитие на оперативно-издирвателната дейност срещу тежка и организирана престъпност. Разследване на престъпления със съвременна криминалистична техника. Пълно обезпечаване на криминалната полиция – с модерна техника и експерти. Създаване на регионални центрове по криминалистика с единна база данни криминалистична информация (ДНК, дактилоскопия, балистика и т.н.).

• Материално-техническо обезпечаване и осъвременени възнаграждения на полицейските служители.

• Полицията да налага принципа за „нулева толерантност“: от безусловното санкциониране на всяко нарушение на пътя до бързата реакция при всяко престъпление.

• Използване на целия ресурс на сектор „Сигурност“ при противодействие на тероризма.

  

 Правосъдие и справедливост за всички

Основополагащо изискване на демократичното общество е реално върховенство на закона. То е ключовата гаранция както за свободата на личността, така и за резултатната борба срещу престъпността и корупцията. Решени сме да положим усилия за гарантиране бързо и справедливо правосъдие за всеки български гражданин.

   Производството по наказателни дела. Изменения в Наказателно-процесуалния кодекс, които да осигурят:

      – Силно ограничаване на възможностите за връщане на делата от съда на Прокуратурата;

      – Въвеждане на стриктни срокове, както и на „жалба за бавност“ в наказателния процес като средство за реакция и защита на правата при необосновани забавяния от страна на Прокуратурата и съда;

      – Създаване на правила за работещо „бързо производство“, които да се прилагат задължително при определени видове престъпления – кражби на лично имущество, причиняване на телесни повреди, грабежи и др.;

      – Разширяване кръга на престъпленията, при които наказателното производство започва по инициатива и решение на пострадалия (т.нар. частно обвинение);

      – Изменения в уредбата на мерките за неотклонение и изпълнение на присъдите с цел премахване на възможностите за бягство от правосъдието.

Изменения в Наказателния кодекс:

      – Засилена защита на личната собственост и на неприкосновеността на личността;

      – Нови състави на длъжностните престъпления и престъпленията против стопанството, които отговарят на съвременните реалности и необходимостта от защита на обществения интерес;

      – Отпадане на непредпазливостта като форма на вина при транспортните престъпления, извършени след употреба на алкохол и наркотични вещества и по-тежки наказания в тези случаи;

      – Отпадане прилагането на определението „маловажност“ при осъществяване на престъпления против собствеността;

      – Криминализиране на тежки нарушения на екологичното законодателство с причинени големи щети върху околната среда;

      – Усъвършенстване на механизмите за съдебен и административен контрол върху съдебните изпълнители и по-ефективна защита на правата на гражданите – длъжници в съдебно изпълнителното производство;

      – С цел премахване на корупционни практики ще променим някои текстове в ЗОП, като например: ясно и конкретно ще дефинираме елементите „същественост“ и „непредвидени обстоятелства“, които са в основата за промяна на договорите за обществени поръчки.

 Работим за защитата на човешкото достойнство и свободната реализация на всяка личност. Заедно ще променим страната и живота си. Заедно вървим по пътя към друга – по-различна България. Ясни правила, сигурност за всеки гражданин, солидарност, справедливост.

 

  ПОИСКАЙ ПРОМЯНАТА!

 

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук