НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНА РЕПУБЛИКА И СОЦИАЛНА ДЪРЖАВА! – Политическа позиция на Националния съвет на БСП по повод 25-годишнината от приемането на Конституцията на Република България на 12 юли 1991 г.

0
162

 

Политическата позиция "НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНА РЕПУБЛИКА И СОЦИАЛНА ДЪРЖАВА" е приета с решение на Националния съвет на БСП от 4 юни 2016 г.

НАЦИОНАЛНО СЪГЛАСИЕ ЗА ПАРЛАМЕНТАРНА РЕПУБЛИКА И СОЦИАЛНА ДЪРЖАВА!

Политическа позиция на Националния съвет на БСП по повод  25-годишнината от приемането на Конституцията на Република България на 12 юли 1991 г.

 
БСП като партия на българската държавност защитава конституционното, републиканското и парламентарното управление. Тя отстоява българската история и култура, съхранява славянските и православните корени на българската нация.
 
Пред БСП стои историческата отговорност да бъде категорична лява алтернатива, която да събуди съзидателните сили на нацията, да даде силен тласък за ускорено развитие на икономиката и да започне да лекува социалните язви и духовните травми на съвременното българско общество. Лява алтернатива, която неотклонно защитава не фасадната, а истинската демократична система.
 
Програмата на БСП е за свободни граждани, справедлива държава и солидарно общество. Това е постоянна задача, решавана чрез левия проект за активна социална държава, която осигурява равни възможности за всички, изкоренява мизерията и изолацията, разгръща потенциала на нацията и на всяка отделна личност.
 
В съвременните български условия ние разглеждаме конституцията като основата, на която може и следва да изградим своята политика за реализация на тези идеи. Конституцията е и основата на представителната многопартийна демокрация в България, която не може и не бива да бъде противопоставяна на различните форми на пряка демокрация.
 
Българският народ от времето на националното си Възраждане има един върховен национален идеал – чистата и свята Република! Днес ние, българските социалисти, категорично отстояваме държавното устройство на България като република с парламентарно управление, рамката за изграждане на демократична, правова и социална държава.
Днешната дълбока социална диференциация, разочарованието, обезверяването и противопоставянето в съвременното общество спъват способността на народа реално да стане носител на властта, възможностите за развитие на демократична политическа култура създават особено благоприятна почва за манипулации и популизъм.
 
Ето защо за нас на първо място стои задачата да осигурим условия за развитие на обществото въз основа на ценностите и принципите на хуманността и солидарността. Това означава да формираме общество, в което не парите, а индивидуалните качества и трудът на хората определят шансовете за достоен живот.
 
През годините на прехода БСП неведнъж доказа трайната си привързаност към каузата за национално съгласие като незаменимата основа за прогреса на България в новите реалности. Партията доказа способността си, дори и в най-трудни моменти, да постави националните интереси – запазването на гражданския мир и спазването на конституционните норми – над собствените си партийни интереси.
 
Стратегията за човешко развитие, която предлагаме за развитието на България в перспектива, може да има успех само въз основа на широко съгласие в обществото около водещите приоритети за високо качество на образование, широкодостъпно здравеопазване и достоен стандарт на живот. Затова ние ще търсим активния социален диалог и политическо взаимодействие с всички участници в обществения и политическия живот на страната, споделящи тези цели. Такъв диалог е наложителен, за да се постига нужният баланс на интереси, гарантиран с взаимни права и задължения, осигуряващи икономическата стабилност, ускорения растеж и подобреното качество на живот.
 
Социалното партньорство заема централно място в усилията за съгласуване на основните насоки и политики в полза на човешкото развитие. На сегашния етап възниква необходимостта от ново съдържание и нови форми на социалното партньорство в България.
Основният закон на страната ни още в своя преамбюл издига във върховен принцип правата на личността, нейното ДОСТОЙНСТВО И СИГУРНОСТ! За нас животът с достойнство не е въпрос на далечното бъдеще; напротив – ние високо заявяваме намерението си да се борим за защитата на човешкото достойнство и свободната реализация на всяка личност тук и сега, така, както го изискват гражданите на страната и както повелява конституцията.
 
Позицията е приета с решение на НС на БСП от 4 юни 2016 г.
 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук