„ЛЯВО-ДЯСНО ВЕЧЕ НЕ ВАЖИ!“ ДАЛИ?

0
284

 Георги Пирински – главен редактор на сп. "Ново време".

Драги читателю,

 

В днешния свят на коренни трансформации сме залети от най-различни и по правило взаимно изключващи се анализи, визии, предсказания и прозрения. Как човек да се ориентира кое е вярно и кое – не, коя е основата, на която да се опре в избора си на добрия за него и за обществото път напред?

Едно обаче се откроява като неоспоримо – все по-големите неравенства на доходи, шансове и условия за достоен живот, продукт на съвременния тип „съзаклятнически“ капитализъм, на господство на олигархията на „единия процент“. Неравенства, които водят до нарастващо отчуждение на човек от политиката, от работата, от другите около него.

Да, но това отчуждение поражда и обратния стремеж за общуване и ангажиране около ценности и практическа дейност, придаващи смисъл на живота отвъд индивидуално-егоистичното. Именно в отговор на този стремеж днес мнозина ни поучават, че изборът бил не между лявото и дясното, а между консервативно-националното и либерално-глобалното в съвременния свят.

Само че фундаменталното противоречие всъщност и днес си остава между интересите на малцината обогатяващи се и многомилионните обедняващи, материално и духовно – т.е. между дясното и лявото в общественото битие. Измамният отговор на това противоречие е национализмът; верният не може да е друг освен този на солидарното общество и социалната държава въз основа на развита обществена собственост и с твърди гаранции за сигурността и за свободите на гражданите!

Предизвикателството е към всички леви днес – ще се окажат ли годни да станат носители на този жизненонеобходим отговор? Дано настоя­щият брой даде макар и малък принос към тази цел.

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук