СВЕТЪТ СЛЕД КРИЗАТА – ПОСТКАПИТАЛИЗЪМ?

0
162

Георги Пирински

 

Драги читателю,

                 

„Системни трансформации: постсоциализъм – постдемокрация – посткапитализъм“ – това е лайтмотивът на съдържанието на настоя­щия брой. Поначало замисълът бе да разположим дискусията относно България като суверенна социална държава в по-широкия контекст на съвременните глобални трансформации. Същевременно, пандемичната коронакриза, разтърсила буквално из основи света, придаде нов, определящ трансформацио­нен аспект на главните процеси в него, както и на опитите за тяхното анализиране и  прогнозиране.

И действително, в „пост“-триадата, очертана по-горе,  търсим осмисляне както на трансформацията на системата в бившите социалистически страни, така и на деградацията на демокрацията не само в тях във вид на власт на олигархията и оттам – на възникналата все по-очевидна потребност и съзнание за развитие отвъд сегашния капитализъм. Развитие, ориентирано в полза на нов, демократичен социа­лизъм, което обаче неизбежно ще се натъква на тоталната съпротива на олигархията, носител на неолибералната капиталистическа система на пазарен диктат, репресия и драстично задълбочаващи се неравенства.

Ще намерите и поредица от материали, посветени на коронакризата. В нейните корени и предпоставки, в трагичните ѝ проявления в загубата на стотици хиляди човешки животи, както и в позорното безсилие на развитите капиталистически страни и на Европейския съюз да предприемат навременни и решителни действия за овладяване и излизане от кризата се отразяват всички основни пороци на провалящата се съвременна неолиберална система.

Ето защо и предстоящият 50-и конгрес се изправя пред повелята на деня БСП да докаже, че е способна на дело да привлече възможно най-широка обществена подкрепа за утвърждаване на работеща парламентарна демокрация и за развитието на България като суверенна правова и социална държава. Нека материалите, посветени на конгреса, допринесат за достоен отговор на тази повеля! 

                                                    

Георги Пирински

 

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук