ПЕТТЕ СТЪЛБА…

0
185

  „Петте стълба“ са част от документа "ПОВЕЧЕ СОЦИАЛНА ЕВРОПА В ИНТЕРЕС НА ХОРАТА", който представя политическата визия на БСП за бъдещето на Европа и Председателството на Съвета на Европейския съюз като възможност за България. Документът е приет от 49-ия конгрес на партията на 28 октомври 2017.

 

 

 

ПЕТТЕ СТЪЛБА
на които се основава политическата визия на БСП за бъдещето на Европейския съюз и ролята на България в него•ЕС – пълноценен Социален съюз, наред с икономическия и паричния – Европейският социален модел не е за продан! Водещата задача на обновяващия се Европейски съюз да стане формирането на силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и социален прогрес при надеждна защита на природата.

•България в ядрото, а не в периферията на ЕС – ясна стратегия и последователни държавни усилия за присъединяване към Шенген; Пътна карта за приемане на страната ни в Еврозоната; равноправно участие на България в политиките за отбрана и сигурност.

•България – активен участник, а не пасивен слуша­тел на европейската сцена, чието Председателство на Съвета на ЕС очертава солидни политически приори­тети и демонстрира национален капацитет за гъвкаво, компетентно и отговорно участие във формирането на общоевропейските политики.

 • ЕС, в който Политиката на сближаване е израз на солидарност и заличаване на неравенствата между държавите членки. Политиката на сближаване получава по-широки перспективи чрез адекватна Многогодишна финансова рамка (МФР), предвиждаща нови собствени източници на финансиране.

• ЕС, в който Западните Балкани да имат ясна европейска перспектива, а Черноморският регион да стане обект на активни усилия от страна на ЕС в областта на екологията, сигурността и други сфери на стратегическо партньорство с държавите от региона.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук