ПРОГРЕСИВНИ АГЕНТИ НА ПРОМЯНАТА. ДЕМОКРАЦИЯТА, ПОЛИТИЧЕСКОТО РЪКОВОДСТВО И ОРИЕНТАЦИЯТА КАТО КРАЙЪГЪЛНИ КАМЪНИ В ЕДИН СВЯТ СЛЕД COVID-19

0
202

 Феликс Буцлаф е  постдокторант в Института за социална промяна  и устойчивост към Виенския университет  по икономика и бизнес.

 Както разкриват социологическите наблюдения, през последните десетилетия изискванията на гражданите към политическите партии, политическите елити и представителните демокрации са белязани от нарастващи разминавания.

Първо, от една страна нарастващите социални сложности доведоха до нарастващо желание за политическа ефективност и лидерство, което предлага ориентация . От партиите, елитите и правителствата се очаква да осигурят ефективност на политиките и да предложат правдоподобен и предизвикващ доверие политически разказ в свят, който все повече се възприема като объркващ и хаотичен. Същевременно нарастващите нива на самочувствие, самоефективност и образованост породиха искания на гражданите пряко да участват в демократичното вземане на решения

Второ, на свой ред на организации за демократично и политическо посредничество, каквито са политическите партии, все повече се гледа с подозрение и недоверие. 

На трето място, има нарастващ контраст между желанието, от една страна, за успокояваща социална принадлежност към често цитираните исторически социални среди, класи, семейства или социални групи, и еманципацията на социалните ограничения, които е възможно те от друга страна да породят. Това доведе до освобождаване и до известно ниво на изолирана единичност. 

В днешните западни страни мнозина жадуват за по-тесни социални връзки и приобщаване, но същевременно се опасяват, че същите тези връзки и приобщаване могат да ограничат тяхната самореализация като приспособяем индивид. 

Възможните напрежения, които могат да възникнат от тези състояния, от доста време нарастват и сега се изострят от Covid-кризата. Гажданите изискват ефективност и бързина на политиката в светлината на глобална пандемия, но все повече настояват да бъдат изслушани и ангажирани. Освен това, в условията на криза, която буквално изолира милиони хора по домовете им, гражданите копнеят за социални връзки, но не искат да допуснат ограничения на личната им свобода и гъвкавост. Нещо повече, политическите напрежения, които се пораждат от тези противоречия на социалната модернизация, не са еднозначни за отделните партийни семейства. Всъщност те се оказват особено показателни за прогресивната страна на политическия спектър както защото идеалът за тесни връзки и социална принадлежност (все още) е ценен в светлината на историята на класова мобилизация, така и защото идеалите за демокрация, участие и индивидуална еманципация винаги са били от голямо значение за тези движения. 

Тези напрежения в миналото винаги са водили до организационни адаптации както на движенията, така и на партиите. Борбите около уставите на партиите, вътрешнопартийна демокрация или ролята на партийните членове отразяват онези разбирания, които са били смятани за  демократични, желателни и необходими по това време. В резултат тогава, когато избухват дебати за реформи, те показват, че политическата организация и демократичните изисквания са изпаднали в противоречие. 

Когато разглеждаме как западните социалдемократически партии са се опитвали да се адаптират към социалните промени през последните три десетилетия, можем да видим, че организационните промени може би са наблегнали прекалено много на участието, като са пренебрегнали аспектите за принадлежност и ориентация. Това може да е създало организационен дисбаланс, който би изложил на риск ролята на партиите в периода на реконструиране след Covid. От началото на 90-те години на миналия век реформите в социалдемократическите партии разшириха вътрешнопартийната демокрация, въведоха нови начини за участие на членовете и симпатизантите (при избора на кандидати, лидери и политически програми), като по този начин обезцениха формалното членство и отслабиха средните нива и форми  на посредничество в партиите.

Тази демократизация на партийната култура също така централизира вземането на решения и атомизира гласа на отделния член (ако всички могат да вземат отношение, то отделният човек почти не се чува и повече власт остава у онези, които формулират въпроса и предварително подбират отговорите). При това, достатъчно често въвеждането на повече възможности за участие на отделните членове и симпатизанти не е интегрирано в последователен разказ за това защо и как това би формирало модерна и съвременна социална демокрация. По този начин повече канали за вътрешнопартийна демокрация може дори да са довели до отчуждаване на партийните членове и до изоставяне на онези, които не са в състояние или не желаят да полагат нужните усилия да бъдат чути.

Взаимно съгласувани социалдемократически разказ и програма или осигуряване на ориентация и демонстрация на ефективност на политиката са все по-трудни за постигане единствено по открит и дискусионен начин. В резултат, социалдемократическата организационна промяна доведе до още по-голяма социална преференция в полза на представителната демокрация, тъй като повечето формати на вътрешнопартийно участие изискват ресурси и знания.

Реформите на социалдемократическите партии, които влошиха предизвикания от модернизацията дисбаланс между исканията за участие, от една страна, и за ориентация, политическо ръководство и принадлежност, от друга, може да се окажат най-голямата слабост в периода след настоящата пандемия и последващата нужда от прогресивно възстановяване на света след Covid. Повече от всякога, в светлината на сегашната пандемия и множеството други кризи (от климатичната криза до нарастващото социално неравенство), прогресивните партии под натиска на социалните очаквания, които пораждат организационни противоречия, трябва да съдействат за социално приобщаване и принадлежност, както и ефективност на политиката и сигурност, като същевременно създават възможност за индивидуална гъвкавост и по-голямо индивидуално участие. Успехите в последно време на десни популистки партии, както и популярността, например, на Анти-маските протести (които се представят за движения, съдействащи за подновена пряка демокрация и за по-автократична визия за технократично управление), показват, че този парадокс действително е възможно да бъде адресиран по реакционен начин.

Следователно, решението не може да бъде премахване на участието чрез членство или чрез каналите на вътрешнопартийната демокрация. Демократичните очаквания на членовете и симпатизантите не могат да бъдат пренебрегвани, особено от социалдемокрацията като прогресивно движение. В един ускоряващ се и застрашителен свят е необходима пренастройка между нуждата да се осигурява ориентация и програмен маяк и да се засилват политическата ефективност и конкретната политическа промяна с изискванията за по-пряко участие на гражданите. (Една от основните причини, поради които администрацията на Байдън се приема с такова одобрение, е именно защото изглежда, че успешно осигурява ориентация и ефикасност на политиката.)  И все пак, в това уравнение исканията на гражданите за по-голямо участие трябва внимателно да се преценяват от гледна точка на евентуалното развитие на социални пристрастия.

Освен това социалдемократическите партии трябва сериозно да инвестират в нови форми на колективно  участие на членовете и симпатизантите и да преосмислят организационното посредничество, за да създадат ново чувство за принадлежност, без да засягат индивидуалността на членовете им. И накрая, през цялата си история социалдемократическите партии винаги са били успешни, когато са успявали да формулират кохерентен и правдоподобен колективен политически разказ за своите членове и поддръжници: защо сме тук? Към какво се стремим? Кой ще участва и защо?

Предизвикателствата след Covid ще изискват отговори точно на тези въпроси.  Но за разлика от последните три десетилетия, социалдемократическите партии не бива да очакват отговорите само като резултат от участието на техните членове, а ще трябва да инвестират време и ресурси в представянето на отговори и предложения за намиране на пресечната точка на съвременните противоречия между исканията за участие, за ориентация и за принадлежност.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук