ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ БИЛБАО

0
176

 

 Втори европейски форум на леви, зелени и прогресивни сили

„Да вземем бъдещето си в свои ръце!“  С този призив приключи Вторият европейски форум на Прогресивния алианс, който обединява леви, прогресивни и зелени сили от всички краища на Европа. Събитието  се проведе на 9-11 ноември 2018 г. в Билбао, Испания.

 Над 400 представители от 120 политически партии, синдикални и социални организации, неправителствени сдружения, представители на академичните среди, граждански движения и интелектуалци от над 30 европейски държави се събраха, за да обсъдят неотложните проблеми пред милиони европейци, така че заедно да посрещнем новите предизвикателства.

 Сред основните теми на форума бяха „Една нова Европа за един  нов свят (миграция, мир, международна търговия)”, „ Европа на равенството – да спрем патриархата“, „Един нов солидарен модел за инвестиция в работа и социални права” и „Европа в екологичен преход”.

 Открои се огромната необходимост от изработване на успешни контрастратегии срещу възхода на радикалните националистически, расистки и ксенофобски сили от дясното и крайнодясното пространство в Европа.

 Форумът завърши с всеобща декларация, подписана и от българския евродепутат и член на Координационния комитет на Прогресивния алианс Георги Пирински, който взе активно участие в дебатите в Билбао.

 Вторият  европейски форум на леви, зелени и прогресивни сили се проведе точно година след първия, свикан на на 11 ноември 2017 г. под мотото „Европа трябва да се промени“. Тогава представители на около 100 партии, организации, движения и интелектуалци от над 30 европейски държави се събраха  в Марсилия, за да очертаят пространство за дългосрочно политическо сътрудничество, което търси алтернатива за една Европа, основана на солидарност, демокрация, антирасизъм, мир и екологична устойчивост.

 "Ново време" представи инициативата в брой 1-2/2018 г.

 

Призив към всички европейски граждани!

Европа трябва да бъде бдителна – да вземем бъдещето си в свои ръце!

За постоянно сътрудничество и обединяване на действията между левите, зелените и прогресивните сили в Европа

 


 Милиони европейци пострадаха и продължават да страдат от атаките на хищническия капитал, който прокарва трудови, социални, икономически и институционални промени, чиято цел е да разрушат историческите постижения на работническата класа и народните маси, за да наложат авторитарно, несигурно, лишено от регулации общество, в което отсъстват трудови, социални или граждански права.

Тези от нас, които се събраха в Билбао на 9, 10 и 11 ноември 2018 г. в рамките на втория Европейски форум на левите, зелените и прогресивните сили, на тази основа призовават широките обществени слоеве от цяла Европа да обърнат сериозно внимание и да се мобилизират.

Ние сме бдителни към социалните вреди и неравенства, които все повече разкъсват нашите общества с всеки изминал ден чрез политики, насърчаващи строгите икономии, загубата на социални придобивки и конкуренцията между работниците.

Ние сме нащрек срещу натрупването на богатство в ръцете на малцина, когато несигурността и бедността растат в цяла Европа.

Ние се застъпваме за климата, осъзнавайки опасността от катастрофални климатични изменения, замърсяването на въздуха и рисковете за биологичното разнообразие, тъй като планетата се затопля и съществува сериозен риск да стане необитаема в случай, че спешно не направим нещо в посока промяна на нашите икономически и индустриални модели, за което за пореден път се настоява в доклада на Междуправителствената експертна група по климатични промени (IPCC).

Ние се борим срещу атаките над демократичните свободи и правата на жените. Ние следим с изострено внимание оскърбителното отношение към мигрантите.

Ние бдим за запазване на мира, застрашен както от подновената милитаризация на международните отношения, така и от военните разходи, налагани от НАТО.

Ние се борим срещу възхода на крайнодесни и реакционни сили, които отново подбуждат към омраза, расизъм и напрежение в целия континент.

С повишено внимание следим разпространението на расизма и ксенофобията, подклаждани от редица правителства и политически сили; против изграждането сме на „европейска крепост“, затворена за мигранти, които бягат от войни и бедност. Основното ни послание е нуждата да сме бдителни и да се мобилизираме, за да се противопоставим на политиките, смазващи европейските граждани, които са пренебрегвани от богатите и силните, от финансовите агенти и пазарите и техните неолиберални политики.

Заявяваме, че е настъпило времето, в което народите на Европа трябва да поемат контрола върху собственото си бъдеще и общата ни съдба.

Настъпи моментът да обединим силите си и да отворим вратата към нова ера, път към нов икономически, социален и екологичен модел, включително към ново отражение на еманципацията и демократичния напредък, за да посрещнем най-важните предизвикателства пред човечеството.

Време е да работим и да действаме съвместно, за да обединим нашата енергия в дългосрочен план, защото знаем, че европейските граждани се сблъскват с безпрецедентни исторически предизвикателства и нито една от нашите политически сили не може да ги посрещне сама.

Много различни сили работят съвместно, за да осигурят друго бъдеще и форма на развитие, различни от тези на безмилостния и упадъчен капитализъм.

В навечерието на Брекзит ‒ изпълен с неизвестни за британските граждани и за останалите хора, живеещи и работещи във Великобритания, както и в навечерието на изборите за Европейски парламент, които вероятно ще променят баланса на силите в Европейския съюз, от жизненоважно значение е прогресивните сили да работят по-активно заедно, така че гражданите на Европа да обявят ясно и силно, че друг път е възможен! Път на социалния прогрес, приобщаването, демокрацията, мира, зачитането на равенството между мъжете и жените и между хората като цяло, устойчиво развитие от екологична гледна точка и приобщаващ икономически растеж.

Въз основа на тези общи предизвикателства и в съответствие с призива от първия Европейски форум на левите, зелените и прогресивните сили, проведен в Марсилия през ноември 2017 г., решихме да продължим работата ни за създаване на постоянно пространство за сближаване на европейско равнище.

Нашите сили са разнообразни. Независимо дали произходът ни е свързан с борбата на работническото движение, антифашизма, интернационализма, зелените идеи, еманципацията или пък сме възникнали в резултат на обществена мобилизация, важното е, че имаме много общо, но имаме и своите различия.

Ние не отричаме тези различия и всяка от нашите сили запазва пълен суверенитет по отношение на своите решения. Целта е тези различия да не се превръщат в пречка в преследване на общата цел на този форум. А именно – да предостави рамка, която предлага на политическите, социалните, трудовите и гражданските организации възможност с идеите си да определят общи насоки на политически действия, да насърчат хората да се мобилизират на национално и европейско равнище и да поощрят сътрудничеството между леви, зелени и прогресивни сили навсякъде в Европейския съюз.

Предлагаме да подготвим третия форум, който да бъде организиран като част от съвместните действия, които се споразумяхме да предприемем през 2019 г. Има много потенциални полета на действие. Тази година предлагаме да обединим усилията си и да се насочим върху четири основни приоритета:

 1. Пренасочване на огромното богатство, генерирано в Европа,
към нов модел на социално и екологично развитие

 Неравенството и бедността в Европа продължават да се увеличават, докато банките, финансовият сектор и мултинационалните компании се чувстват недосегаеми в момент, в който има спешна нужда от социален и икономически напредък. БВП на Европейския съюз е 17 трилиона евро. Несъмнено неравенството и бедността се увеличават. От 2009 г. насам ЕЦБ е инвестирала близо 5 трилиона евро в тази сфера, докато укриването на данъци възлиза на почти един трилион евро. Тези пари трябва да бъдат пренасочени, за да задоволят социалните потребности, да финансират публичните услуги и околната среда, както и да облекчат неустойчивостта на държавния дълг.

По този начин прогресивните и левите движения защитаваме правото на достойна работа на всеки, включително пълна заетост, при качествени условия на труд и възнаграждения, достатъчни за посрещане на нуждите, осигуряване на сигурност и социална защита, без дискриминация и наличие на равнопоставеност между мъжете и жените.

Предлагаме богатството и властта на държавите да служат за създаване на условия за гарантиране правото на достоен живот без дискриминация, основана на пол, сексуална или поведенческа идентичност и др.

 Нашият призив:

Предлагаме да се определят нови критерии за изразходване на средствата в Европа в полза на трансформацията на производствените структури и на нов модел за социално и екологично развитие, основани на Рамкова конвенция за нов икономически и произвoдствен модел. Въз основа на това ние извеждаме на преден план намерението си да започнем дебат относно създаване на европейска финансова, фискална и бюджетна Конференция на страните участнички, подобно на тази за климатичните промени.

 

 2. Защита и насърчаване
равенството между половете

 Правата на жените трябва да бъдат защитени. Един от стълбовете, на които почива хегемонията на либерализма, е патриархатът, който сам по себе си се основава на идеологически ценности, които отреждат на жената второстепенна роля в обществото. Патриархатът приема за нормално различното заплащане и търпи провал в изкореняването на насилието, основано на пола, като трафика на жени и непълнолетни с цел сексуална експлоатация, защото тези и други форми на неравенство и дискриминация поддържат и утвърждават тази система, която поставя жените в подчинена позиция. Освен това трябва да сложим край на дискриминацията срещу всички лесбийки, гей, бисексуални и трансджендър хора (ЛГБТ).

Липсата на солидарност, равенство и справедливост генерира по-голямо неравенство, дискриминация и насилие, което ще засегне в още по-голяма степен жертвите на икономическа, финансова и политическа криза.

Убедени сме, че няма да има истинска демокрация, докато жените не живеят свободно, без да са обект на насилие и нямат равни права с мъжете. По тази причина борбата срещу патриархата е от основно значение за изграждане на нов проект на общество, който поставя стойността на живота на хората над облагите от пазарите.

Справедливото разпределение на производствената и възпроизводствената дейност е от съществено значение за признаване на онези социални и трудови права, които предотвратяват всички форми на експлоатация над жените.

 Нашият призив:

Въз основа на тези положения нашият стремеж е да изработим протокол за равенство между половете, който предполага цялостното включване на жените в трудовия процес, а на мъжете ‒ в процеса на полагане на грижи, който има за цел да гарантира равенството между половете във всички сфери на живота.

 

3. Мир и колективна сигурност

Възобновяването на надпреварата във въоръжението и разходите за отбрана в съответствие с целите на НАТО представляват сериозен риск за мира. Принципите на колективната сигурност, определени в Хартата на ООН, са заплашени. Политиките на Доналд Тръмп също оказват натиск върху цяла Европа. Въпросът за отношенията между всички европейски нации и съседните региони трябва да бъде преосмислен въз основа именно на тези принципи.

 Нашият призив:

Предлагаме да организираме граждански дебати в цяла Европа, за да популяризираме идеята за създаване на паневропейска конференция за мир и колективна сигурност. Тя ще позволи да съберем хора от целия континент, така че да отречем пътя, който води към война и да се обявим в полза на един мирен и сигурен свят.

Конференцията трябва да позволи постигане на обвързващи споразумения с единен стандарт за предоставяне на убежище и защита на международното право чрез миграционна политика, основана на солидарност и отговорност, която да гарантира сигурни маршрути в Средиземноморието. Трябва да дадем отговори, основани на солидарността, като например реформа на Дъблинското споразумение. Политиките за гостоприемство не са само въпрос на милосърдие, но остават фундаментално свързани с преразпределението на обществените блага.

 

4. Демокрация и съблюдаване на народния суверенитет

Демократично е това общество, което защитава потребностите на своите граждани, и което има способността да се вслушва и да действа в името на общото благо.

Ето защо смятаме, че в момента определяща за Европейския съюз е слабостта във функционирането на демокрацията. Неолибералната ориентация на неговите договори се налага без съгласието на хората, а понякога и против волята им. Например, ЕЦБ работи без какъвто и да било демократичен контрол. Това е съчетано с асиметричния междуправителствен подход и политики, водени от консервативни мнозинства, както и с критериите за някои европейски институции, които също са атака срещу демокрацията.

Това, което доминира в Европа, не е сътрудничество, а конкуренция и авторитаризъм.

Днес дори съществуват страни, които призовават за „нелиберализъм“, с други думи, либерализъм без демокрация. Срещу реакционните и крайнодесни сили трябва да се борим неуморно и безкомпромисно, тъй като плурализмът и демокрацията са основните стълбове на европейските народи.

Нашият призив:

Предизвикателството, пред което е изправена Европа, ако желае едно различно бъдеще, е да съумее да съчетае зачитането на народния суверенитет със сътрудничеството между народите и нациите чрез обединяване на ресурсите за постигане на общи социални и екологични цели. Нашата цел е да се борим за една социално напреднала демокрация, която функционира въз основа на пълното сътрудничество, солидарността и равенството. Призоваваме за засилване на народния суверенитет чрез въвеждане на нова Харта за суверенна демокрация в Европа.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук