ИНВЕСТИТОРИ ОТ САЩ ОСПОРВАТ РЕГУЛАТОРНИТЕ ПРАВОМОЩИЯ НА СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА

0
234
 
НАДЗОР ВЪРХУ ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР
(Алекс Генин, Eastern Credit Limited и A.S. Baltoi срещу Естония, ICSID ARB/99/2, 1999 г.)
 
Естонското правителство е дадено на съд, защото „чрез своята Централна банка е действало като разумен и загрижен надзорник на банковия сектор“ (1). Централната банка на Естония е анулирала лиценза на банка с аргумента, че тя не е успяла да предостави информация за крайните си собственици, както и заради различия по отношение на капиталовите изисквания. Собственикът на банката – гражданинът на САЩ Алекс Генин, започва съдебно дело срещу правителството с искане за обезщетение от 70 млн. щатски долара.(2)
 
РЕГУЛАЦИЯ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИЯ СЕКТОР
(Ameritech срещу Полша UNCITRAL, 1996 г.)
 
През 90-те години на XX век Ameritech предоставя аналогови клетъчни телефонни услуги чрез съвместно предприятие с държавната телекомуникационна компания на Полша. След изтичане на първоначалния лиценз Полша решава да издаде нов лиценз чрез търг, вместо да го даде директно на Ameritech. Това предизвиква компанията да инициира ISDS арбитраж въз основа на двустранното инвестиционно споразумение между Полша и САЩ. Макар Полша да няма законово задължение да даде лиценза на Ameritech, в крайна сметка спорът завършва със споразумение за изплащане на неизвестна сума пари.(3)
 
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА И ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ЕС
(Cargill срещу Полша, ICSID/Дело № ARB(AF)/04/2, 2004 г.)
 
Като част от присъединяването на Полша към ЕС, правителството намалява полагаемите квоти за подсладителя изоглюкоза, произвеждан от Cargill. Това е било нужно, за да се съобрази страната с Общата селскостопанска политика на ЕС. Cargill съди Полша с обвинението, че правителството дискриминира компанията. Според обвинението, тъй като националната квота на Полша за изоглюкоза е била по-малка от производствения капацитет на Cargill, това представлява „експроприация“ на операциите на компанията в страната. Трибуналът отсъжда в полза на инвеститора и отрежда Полша да изплати 16,3 млн. долара плюс лихви.(4).
 
 
Бележки
(1) Frutos-Peterson, Claudia (2001) Алекс Генин, Eastern Credit Limited и A.S. Baltoil срещу Естония (ICSID дело №.ARB/99/2). https://icsid.worldbank.org/ICSID/ FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=show Doc&docId=DC591&caseId=C178
(2)  Алекс Генин, Eastern Credit Limited, A.S. Baltoil и Естония (ICSID дело №. ARB/99/2), решение на трибунала: http://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0359.pdf .
(3)  IISD (2004) INVEST-SD: Investment Law and Policy Weekly News Bulletin, April 13, http://www.iisd.org/pdf/2004/investment_investsd_april13_2004.pdf .
(4) Питърсън, Люк Ерик (2008) Полша дискриминира щатска фирма, Cargill, в разпределение на квоти за подсладител; Арбитражът отхвърля няколко други претенции, IAReporter, http://www.iareporter.com/articles/poland-discriminated-against-us-firm-cargill-in-sweetener-quota-allotment-arbitrators-reject-several-other-claims .
 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук