ЗА ПРОГРАМНАТА ДИСКУСИЯ „СОЦИАЛИЗЪМ ХХІ ВЕК“

0
1229

През 1891 година основоположникът на нашата партия Димитър Благоев публикува своeто програмно произведение „Що е социализъм и има ли той почва у нас?“. Повече от 130 години поколения социалдемократи, комунисти и социалисти, в зависимост от условията, в които живеят и задачите, които решават, дават своя отговор на този възлов за левицата въпрос.

Преди 30 години, в брой 1-ви на „Ново време“ от 1992 година списанието ни обяви началото на „разговор-дискусия за облика, характера, идейната насоченост, политическата линия и организацията на дейността на БСП в условията на преход към гражданско общество, пазарна икономика и парламентарна демокрация.“

Днес, в 125-ата година от появата на първата книжка на нашето списание като „месечен преглед на умствения и обществения живот“, този същностен кръг въпроси  изисква нови  отговори. Ето защо,  отново подемаме програмната дискусия за това „Що е социализъм на ХХІ век“ и какви са перспективите му в български условия.

Като ориентири за новото начало на дискусията предлагаме отново петнадесетте тезиса, които Комисията по идейно-програмно развитие на БСП  утвърди още в края на декември 2020 г. в изпълнение на решението на 50-ия конгрес от септември с.г. Ръководството на партията обаче не само не даде ход на такава дискусия, но дори доведе до пълно бездействие самата комисия и сътоветните изследователски структури на Националния съвет на БСП.

Тезисите са представени в статията на Янаки Стоилов „За идейно-програмна дискусия в БСП“, публикувана  в  брой 1-2/2021 на сп.“Ново време“.  Поместваме  отново и интервюто на Атанас Москов „Идва векът на социалната демокрация“, поместено  от брой 1 на  нашето  списание от 1992 г.,  с неговите проникновени прозрения за миналото, настоящето и бъдещето на теорията и практиката на социалната демокрация.

За да стимулираме разгръщането на дискусията и за да  дадем възможност тя да достигне до възможно по-широка аудитория стартираме обновения сайт на списание „Ново време“.  Централно място в него е отредено на раздела Дискусия „Социализъм ХХІ век“, съдържанието на който е ще се развива в секциите „Светът на ХХІ век“, „Преходът“, „Идеи и парадигми“,  „БСП и левицата“ и др. В сайта своя секция има Идейно-политическото обединение в БСП Платформа „Социализъм ХХІ век“, в която ще се публикуват негови разработки с идейно-теоретичен характер и позиции по актуални политически проблеми.

Програмната дискусия „Социализъм ХХІ век“ може да следите редовно на страниците на списание „Ново време“ и да се включите активно в нея на сайта „Ново време“ на адрес www.novovreme.com. Вашите въпроси, бележки, предложения и разработки изпращайте на адрес novovreme2020@gmail.com.

 

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук