СЕДМАТА ПЛЕНАРНА СЕСИЯ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА ЗА БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА ОДОБРИ ОКОНЧАТЕЛНИТЕ ФОРМУЛИРОВКИ НА ПРЕПОРЪКИТЕ

Списание Парламенти „Солидарност“

0
462

На 30 април 2022 г. пленарната сесия на Конференцията за бъдещето на Европа одобри 49-те окончателни формулировки на предложенията, обсъдени в хода на едногодишната работа на Конференцията в различните й формати. Тези предложения стъпват на 178-те препоръки, направени от участниците в гражданските панели, на идеите, лансирани на Европейския младежки форум, на приноса на националните панели и събития, както и на над 40-те хиляди становища  и мнения, регистрирани на Многоезиковата дигитална платформа. На практика 49-те предложения отразяват в консолидиран вид вижданията на европейските граждани за по-единна, прозрачна и просперираща Европа. Предложенията включват повече от 300 мерки в рамките на предварително обявените 9 теми, като окончателната редакция беше направена от създадените работни групи по тези теми.

Пленарната сесия на 29 и 30 април, седма поред, беше разделена на отделни панели, в които представители на различните групи, участвали в работата на Конференцията, изразиха мненията си за извършената работа и изложиха очакванията си за реализацията и прилагането на предложенията.

Най-напред трибуната беше дадена на представителите на гражданите. Общ беше призивът, че резултатите от гражданските и националните панели трябва да бъдат уважени. Отчетено беше, че във формулирането на предложенията се е намесила и е повлияла войната в Украйна. От страна на френски участник беше поискано по-активно въвличане на младите в представителната демокрация. Друг френски гражданин призова да се засили чувството на европейска идентичност, градяща се на познаване на Европа и на нейните граждани. Въпросът за европейските ценности беше поставен отново от франзузин. Според него мигрантите трябва да бъдат приемани достойно. Словашка представителка се спря на образованието, възможностите за работа и постигането на стратегическа автономия на ЕС. За словашките граждански панели първостепенна задача на ЕС е осигуряването на енергийна независимост, а здравеопазването следва да бъде споделено пълномощие на държавите-членки. За Хърватия Европа трябва да бъде приобщаваща, а стандартите да са хармонизирани. Изказани бяха мнения /Унгария, Австрия, Финландия/ за по-голяма социална справедливост, хармонизиране на заплатите и условията на труд, справедливо разпределяне на мигрантите, по-бърз преход към зелена икономика и други.

В заключение, комисарката Шуица приветства постигнатия консенсус по предложенията. Заключението беше посрещнато с аплодисменти.

От името на Европейската комисия изказване направи заместник-председателят Марош Шефчович. Той отбеляза, че резултатите са видими и че се е състояла паневропейска дискусия. В ново измерение на Конференцията са се превърнали предложенията на младите хора. Целта на предложенията, според Шефчович, е превръщането на европейските общества в устойчиви, така че те да могат да се справят с различните предизвикателства. Прилагането на предложенията ще стане в пълен унисон с Договорите и в съгласие с принципите на солидарност и субсидиарност.

Взаимно изключващи се мнения изразиха евродепутати от различни парламентарни групи. Докато за някои от тях / Ирландия, Германия / на Конференцията се е почувствал духа на промяната и желанието за обновяване на Европа, други, от крайно дясната парламентарна група, посочиха, че за Конференцията са били изразходвани много средства, но твърде малка част от гражданите са били включени в дискусиите, а окончателният документ е бил заменен с документ на политическите групи. В дискусиите не е имало демократически централизъм и е бил формулиран хипер федералистичен дневен ред. Според друг евродепутат предложенията не са изненада, тъй като те съществуват в резолюциите на ЕС, а тяхното реализиране ще засили неравенствата, без да се вижда реалността. За част от изказалите се членове на Европейския парламент Конференцията е сближила евроинституциите и европейските граждани и Парламентът застава изцяло зад европейските граждани.

Представителите на социалните партньори констатираха, че в предложенията се съдържат сериозни искания за фундаментални промени. Те подкрепят осъществяването им, в това число и промени в Договорите на ЕС. Според Икономическия и социален комитет, европейските граждани са извели на преден план нови и смели идеи, от които нищо не трябва да остава настрани, а процесът на реализиране да е цялостен. Не е извървян даже и половината път, предвиден първоначално от Конференцията. За Комитета на регионите Конференцията е смел и иновативен процес, а препоръките, оформени от 9-те работни групи не трябва да са слагат в чекмеджетата, трябва да има отчетност кои препоръки кога ще бъдат изпълнени и да се направи оценка на въздействието им.

Някои представители на националните парламенти изразиха критично виждане към хода на Конференцията, посочвайки липсата на доверие в националните парламенти и ограничаването на тяхната роля в процеса на обсъждане. От страна на националните парламенти има резерви към някои от предложенията, но председателите на работните групи са тълкували по своему консенсуса по формулировките. Според представителя на хърватския парламент има неща, които изобщо не са се променили в последните години. Като пример беше посочена европейската интеграция на Западните Балкани. По повод идеята за присъединяването на Украйна към ЕС беше отбелязано, че за това е необходимо много време и възможното, което може да се направи, е Украйна да получи временен или специален статут. Представители на парламентите от балтийските страни поискаха в предложенията да се включат гаранции за енергийната независимост на държавите-членки. Депутат от Бундестага изрази готовността на Германия да обсъди идеята за Европейски конвент.

За изказалите се от името на Съвета на ЕС / Хърватия, Италия, Словакия, Полша / Конференцията е уникален демократичен проект, ще има важен принос към европейската икономика и ще тласне напред развитието на ЕС. Според италианския представител трябва да се поеме политическа отговорност за реализацията на предложенията. Словашкият представител заяви, че трябва да се анализира целия пакет предложения и работата да бъде в унисон с Договорите на ЕС. Словакия е отворена за промяна в Договорите, но тя не трябва да бъде самоцелна, а най-напред следва да се види какво е възможно в рамките на настоящите Договори и след това да се върви към промяна. Полша очаква следващата стъпка след 9 май, когато европейските институции ще разгледат предложенията и ще определят по-нататъшното процедиране с тях.

Първата институция, която реагира на консолидираните предложения, оформени през различните етапи на Конференцията за бъдещето на Европа беше Европейският парламент. Той се събра на 4 май, веднага след последната пленарна сесия на Конференцията, за да даде оценката си на одобрените предложения и да определи по-нататъшните насоки на работа на институцията. Евро-депутатите оцениха резултатите от едногодишната работа на Конференцията като амбициозни и конструктивни. Те подчертаха, че е необходимо ускоряване на интеграцията в области като енергетиката, отбраната, устойчивия растеж, ролята на европейските институции. Посочено беше, че трябва да се сложи край на вземането на решения с единодушие в Съвета на ЕС, а Европейският парламент следва да получи право на законодателна инициатива. Евродепутатите решиха да подготвят конкретни предложения за преразглеждането на основополагащите документи на ЕС и заявиха готовността си да направят необходимото, в рамките на техните правомощия, за да бъдат изпълнени и реализирани очакванията на гражданите.

Повече информация за Конференцията за бъдещето на Европа може да намерите тук:

Списание ПАРЛАМЕНТИ – Депутатите работят за хората. Парламентарен наблюдател. Взаимодействие между Европейския парламент и Националните парламенти и гражданите. Европейски институции, новини и анализи. Първото българско списание ПАРЛАМЕНТИ (parliamentsmagazinesolidarnost.eu)

Бъдещето е в твоите ръце | Новини | Европейски парламент (europa.eu)

Брюксел, 4 май 2002 г.

ОСТАВИ КОМЕНТАР

Моля, въведете коментар!
Моля, въведете името си тук